TlačPoštaZväčšiZmenši

Nemožnosť podať odvolanie druhým manželom

18.5. 2011, 19:26 |  najpravo.sk

Manželka poškodeného nie je osobou oprávnenou podať vo svojom mene odvolanie v prospech poškodeného pre nesprávnosť výroku o náhrade škody alebo preto, lebo takýto výrok nebol urobený, a to aj preto, že podanie opravného prostriedku nepatrí medzi bežné záležitosti a úkony predpokladané ustanovením § 21 ods. 1 ZR (teraz § 20 ods. 1 ZR – pozn. autora). Takéto odvolanie by mohla podať len v mene poškodeného ako jeho splnomocnenec.

(rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 24.marca 1981, sp. zn. 5 Tz 6/1981, R 60/1981)

Z odôvodnenia:

K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. listopadu 1979 sp. zn. 4 To 1861/79 ve výroku o náhradě škody a zamítl odvolání manželky poškozeného J. P. podle § 253 odst. 1 tr. ř. jako odvolání podané neoprávněnou osobou. Dále zrušil výrok o náhradě škody též v rozsudku okresního soudu v Jičíně ze dne 23. října 1979 sp. zn. 1 T 364/79.

Shora uvedeným rozsudkem okresního soudu v Jičíně byl obviněný F. N. uznán vinným jednak pomocí k trestnému činu opilství podle § 10 odst. 1 písm. c), § 201 tr. zák., jednak trestnými činy opilství podle § 201 tr. zák., ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. a přečinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 2 zák. č. 150/1969 Sb. a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let. Dále mu byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu čtyř let a bylo rozhodnuto, že poškozený V. P. se odkazuje se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Trestná činnost obviněného spočívala podle zjištění okresního soudu jednak v tom, že dne 17. 6. 1979 v době od 14.30 do 17.00 hodin v Radimi, okr. Jičín, společně s V. P. požili asi 0,3 l rumu a potom půjčil V. P. traktor SPZ JC 37-43, který mu byl přidělen JZD Radim, přestože věděl, že V. P. požil větší množství alkoholu, jednak v tom, že téhož dne po 17.00 hod. sám řídil uvedený traktor na silnici mezi obcemi Radim a Dřevěnice, okr. Jičín, a zde v důsledku opilosti (1,67 promile alkoholu v krvi) s traktorem havaroval, přičemž došlo k těžkému zranění V. P., který utrpěl pohmoždění mozkové tkáně, krvácení do mozku, pohmoždění pravé poloviny hrudníku a kyčelního kloubu a tato zranění způsobila jeho dlouhodobou pracovní neschopnost; dále způsobil na traktoru SPZ JC 37-43 škodu ve výši 3 370 Kčs.

Na základě odvolání okresního prokurátora a manželky poškozeného J. P. krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 28. 11. 1979 sp. zn. 4 To 1861/79 napadený rozsudek podle § 258 odst. 2 tr. ř. z důvodů uvedených v § 258 odst. 1 písm. e)a f) tr. ř.zrušil ve výroku o trestu odnětí svobody a ve výroku, jímž byl poškozený odkázán se svým nárokem na řízení ve věcech občanskoprávních a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu sám ve věci rozhodl. Obviněnému uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, pro jehož výkon jej zařadil do první nápravně výchovné skupiny. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. dále rozhodl o povinnosti obviněného F. N. zaplatit poškozenému V. P. částku 3 980 Kčs jako náhradu škody; v ostatních výrocích zůstal rozsudek soudu prvního stupně nedotčen.

Proti rozsudku krajského soudu podal generální prokurátor ČSR ve prospěch obviněného stížnost pro porušení zákona, kterou odůvodnil tím, že přiznáním nároku poškozenému porušil tento soud zákon v ustanovení § 228 odst. 1 tr. ř. Podle jeho názoru se obviněný dopustil trestné činnosti při plnění úkolů JZD, jehož byl členem, a za škodu vzniklou jeho jednáním třetím osobám neodpovídá přímo on sám, ale JZD.

Nejvyšší soud ČSR přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. z podnětu podané stížnosti pro porušení zákona správnost a zákonnost všech výroků napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k závěru, že zákon byl porušen, a to ještě v širším rozsahu než je stížností vytýkáno.

Odvolací soud rovněž pochybil, pokud z podnětu odvolání okresního prokurátora a manželky poškozeného kromě jiného zrušil napadený rozsudek ve výroku o náhradě škody a sám ve věci rozhodl tak, že podle § 228 odst. 1 tr. ř. uložil obviněnému povinnost nahradit poškozenému škodu způsobenou trestnou činností v částce 3 900 Kčs. Krajský soud v Hradci Králové pochybil ovšem již tím, že odvolání podané manželkou poškozeného v rámci veřejného zasedání vůbec projednával a nepostupoval podle § 253 odst. 1 tr. ř. V ustanovení § 246 odst. 1 tr. ř. tr. ř. jsou taxativně vypočteny osoby, které jsou oprávněny napadnout rozsudek odvoláním. Mezi těmito osobami je uveden též poškozený (§ 246 odst. 1 písm. d) tr. ř.). Ustanovení § 247 odst. 2 tr. ř. rozšiřující okruh osob oprávněných podat proti rozsudku odvolání se netýká poškozeného. Ustanovení § 50 tr. ř. poskytuje poškozenému možnost nechat se zastupovat v trestním řízení zmocněncem, jehož oprávnění (včetně práva podat za poškozeného opravný prostředek) jsou vymezena v § 51 tr. ř. V dané věci byl zmocněncem poškozeného na základě plné moci advokát JUDr. J. K. Tento zmocněnec však proti rozsudku okresního soudu odvolání za poškozeného nepodal, a jak vyplývá z obsahu písemného odvolání podaného manželkou poškozeného J. P., to ani neměl v úmyslu. Manželka poškozeného není osobou se samostatným odvolacím právem a neměla tedy oprávnění podávat opravný prostředek svým jménem. Neměla však ani postavení zmocněnce zejména s ohledem na to, že podání opravného prostředku nepatří mezi běžné záležitosti a úkony předpokládané ustanovením § 21 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině a zmocnění poškozeného soudu nepředložila. Odvolací soud byl oprávněn přezkoumat napadený rozsudek ve smyslu § 254 odst. 1 tr. ř. v celém rozsahu včetně výroku o náhradě škody z podnětu odvolání okresního prokurátora (§ 246 odst. 1 písm. a) tr. ř.). Odvolání podané manželkou poškozeného však měl zamítnout podle § 253 odst. 1 tr. ř. jako odvolání podané neoprávněnou osobou. Protože tak neučinil, porušil zákon též v ustanovení § 253 odst. 1 tr. ř. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 664
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Mazák: Súdna rada sa bude venovať sudcovi Trubanovi aj bez listovhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-sudna-rada-sa-bude-venovat/480219-clanok.html

Mazák v tej súvislosti pripomenul, že byť nestranným sudcom znamená, že ak má sudca čo i ...

Novela Zákonníka práce má riešiť gastrolístky aj výkon práce z domuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-ma-riesit-g/480144-clanok.html

Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorá má riešiť výkon práce z ...

Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnoteníhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-nezavislost-sudnictva-je-na-h/480038-clanok.html

Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali podľa Mazáka ...

Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývaniahttps://www.webnoviny.sk/pravnu-pomoc-pocas-pandemie-potrebovali-ludia-najma-pre-stratu-zamestnania-ci-byvania/

Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so ...

Nominovať do súdnej rady zo strany ústavných činiteľov len nesudcov, je podľa právnika dobrý krokhttps://www.webnoviny.sk/nominovat-do-sudnej-rady-zo-strany-ustavnych-cinitelov-len-nesudcov-je-podla-pravnika-dobry-krok/

Nominovať do Súdnej rady SR zo strany najvyšších ústavných činiteľov len nesudcov, je ...

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: