Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

Neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru

najpravo.sk • 2.11. 2012, 11:18

Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon účastníka pracovného pomeru adresovaný druhému účastníkovi tohto pomeru, ktorý smeruje k skončeniu pracovného pomeru. Zákon pre platnosť tohto právneho úkonu predpisuje formálne a obsahové náležitosti. Okamžité skončenie pracovného pomeru medziiným musí byť písomné a doručené, zamestnávateľ v ňom môže uplatniť iba dôvod uvedený v Zákonníku práce, ktorý v ňom musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom (viď § 70 Zákonníka práce) a musí byť vopred prerokované s príslušným odborovým orgánom (viď § 74 ods. 1 Zákonníka práce). Dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru musí byť v písomnom okamžitom skončení pracovného pomeru uvedený tak, aby bolo zrejmé, aké sú skutočné dôvody, ktoré vedú druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu k tomu, že rozväzuje pracovný pomer, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť, t.j. ktorý zákonný dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru uplatňuje, a aby bolo zabezpečené, že uplatnený dôvod nebude možné dodatočne meniť.

 (uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 95/2009 z 29. apríla 2010)

 Z odôvodnenia:

Okresný súd Topoľčany rozsudkom z 24. januára 2005 č.k. 6 C 247/03-126 určil, že okamžité skončenie pracovného pomeru dané žalovaným žalobcovi listom z 8. apríla 2002 je neplatné. Dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru mal podľa žalovaného spočívať v tom, že žalobca v čase od 19. februára do 14. marca 2002 bez právneho dôvodu nevykonával prácu podľa pracovnej zmluvy a v čase od 15. marca do 31. marca 2002

nevykonával prácu podľa rozpisu plánovaných pracovných smien v súlade s dohodnutým druhom práce podľa pracovnej zmluvy, čím porušil pracovnú disciplínu zvlášť hrubým spôsobom. Súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca svojím konaním v období od 19. februára do 14. marca 2002 neporušil pracovnú disciplínu zvlášť hrubým spôsobom, pričom prihliadol k príkazu žalovaného z 28. februára 2002, v ktorom bolo

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2180

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: