Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Povinnosť vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď

najpravo.sk • 2.11. 2012, 11:17

V ustanovení § 74 Zákonníka práce sa vymedzuje povinnosť zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Uvedené ustanovenie určuje povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, ako hmotnoprávnu podmienku platnosti uvedených právnych úkonov zo strany zamestnávateľa, nesplnenie ktorej v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 Zákonníka práce spôsobuje ich neplatnosť (t j. neplatnosť výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru). Smeruje k ochrane zamestnanca, aby zamestnávateľ nezneužil svoje postavenie a nedôvodne neprepúšťal zamestnancov z pracovného pomeru.  

Účinky splnenia povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď v zmysle § 74 Zákonníka práce nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo priložený návrh na skončenie pracovného pomeru výpoveďou obsahujú náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 Zákonníka práce (R 47/2007).

 (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 M Cdo 21/2009 z 30. marca 2010)

 Z rozhodnutia:

Okresný súd Žilina rozsudkom z 10. marca 2008 č. k. 33 C 9/2007–41 návrh na určenie, že výpoveď z pracovného pomeru z 2.8.2007 je neplatná, zamietol a navrhovateľke uložil povinnosť zaplatiť odporcovi náhradu trov konania 7 603,-- Sk na účet právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Uviedol, že funkcia vedúcej finančnej účtovníčky, ktorú navrhovateľka u odporcu vykonávala, bola na základe rozhodnutia predstavenstva odporcu zrušená z dôvodu zvýšenia efektívnosti práce znižovaním počtu zamestnancov, čím bol daný výpovedný dôvod výpovede danej navrhovateľke z 2.8.2007 podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce. Boli splnené všetky podmienky platnosti výpovede zo strany odporcu (ako zamestnávateľa), ktorými sú organizačná zmena u zamestnávateľa (odporcu), nadbytočnosť zamestnanca (navrhovateľky), príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou a výpoveď bola vopred riadne prerokovaná závodným výborom odborovej organizácie dňa 1.8.2007 (§ 74 Zákonníka práce). O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. 

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2142

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: