Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
Predplatné
Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nepriznanie oslobodenia od súdnych poplatkov a následný postup súdu

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:06

Ak je súdom rozhodované o návrhu účastníka o oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O.s.p., je účelom tohoto rozhodovania posúdenie pomerov účastníka, ako i svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Do nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia, nie je teda otázka povinnosti zaplatiť súdny poplatok konečným spôsobom rozhodnutá. Pre prípad nepriznania oslobodenia od súdnych poplatkov musí byť účastníkovi konania, za účelom možnosti uplatnenia práva na súdnu ochranu, poskytnutý reálny časový priestor pre úhradu súdneho poplatku a pre pokračovanie v konaní vo veci samej.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. 8. 2010, sp. zn. 5 Cdo 164/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Považská Bystrica uznesením 30. marca 2010, č.k. 3 Ro 144/2009- 103 konanie vo veci zastavil a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ bol uznesením zo dňa 15. februára 2010 vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku za návrh v sume 16 480,50 €, v lehote 10 dní od doručenia výzvy s poučením, že ak poplatok nebude v určenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví. Navrhovateľovi bola výzva doručená dňa 13. marca 2010, doteraz súdny poplatok nezaplatil. Vo výzve bol navrhovateľ náležite poučený o následkoch nezaplatenia poplatku, preto súd podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. po zistení, že súdny poplatok nebol zaplatený, konanie zastavil. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Krajský súd v Trenčíne na odvolanie navrhovateľa uznesením z 31. mája 2010, sp. zn.17 Co 132/2010 napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne v zmysle § 219 O.s.p. potvrdil. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že v prejednávanej veci zo spisu vyplýva, že navrhovateľ podaním z 5. novembra 2009, doručeným okresnému súdu 9. novembra 2009 požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov. Súd prvého stupňa uznesením z 15. februára 2010, č.k. 3 Ro 144/2009- 97, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. marca 2010, oslobodenie od súdnych poplatkov navrhovateľovi nepriznal. Keďže právoplatným rozhodnutím súdu navrhovateľovi nebolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov, pričom súdny poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania navrhovateľ nezaplatil a nejedná sa o žiadny z dôvodov uvedený v ustanovení § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb., odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku, potvrdil.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1868

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: