Sobota, 2. december 2023 | meniny má Bibiána , zajtra Oldrich
Predplatné
Sobota, 2. december 2023 | meniny má Bibiána , zajtra Oldrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

najpravo.sk • 21.9. 2023, 20:43

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne orgány.

Z rozhodnutia:

Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Tepláreň Košice, a. s., so sídlom v Košiciach, Teplárenská 3, IČO: 36 211 541, zastúpeného spoločnosťou IURISTICO s. r. o., so sídlom v Košiciach, Cimborkova 13, IČO: 36 588 041, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Radoslav Rigo, LL. M., proti žalovanej WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., so sídlom v Prešove, Hlavná 111, IČO: 36 586 145, zastúpenej JUDr. Mariánom Pállom, advokátom so sídlom v Košiciach, Bauerova 14, o uloženie povinnosti zdržať sa užívania nehnuteľnosti, vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 36C/3/2014, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 6. marca 2019 sp. zn. 11Co/50/2018, takto

r o z h o d o l :

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo 6. marca 2019 sp. zn. 11Co/50/2018 v spojení s rozsudkom Okresného súdu Košice II z 8. septembra 2017 č. k. 36C/3/2014-156 z r u š u j e a konanie z a s t a v u j e.

Obsah pre predplatiteľov

Tento text je dostupný komunite predplatiteľov portálu Najprávo.sk.

Preplatným získate mnohé benefity a podporíte nás pri tvorbe kvalitného, právneho obsahu.

Odomknúť článok
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 587
PoUtStŠtPiSoNe
: