Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
Predplatné
Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
TlačPoštaZväčšiZmenši

Interpretácia vecno-právneho vzťahu

najpravo.sk • 16.12. 2020, 18:38

Jedným zo základných komponentov vlastníckeho práva je ius disponendi, takže poznanie (pochopenie) dôvodu uzavretia prevodnej zmluvy predznamenáva pochopenie toho, čo účastníci chceli touto zmluvou skutočne medzi sebou právne usporiadať, obzvlášť, pokiaľ jeden z nich (s menším či väčším odstupom od uzavretia zmluvy) následne tvrdí niečo iné, a to mnohokrát iba zo zištných dôvodov.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 4. 2020, sp. zn. 4Cdo/176/2019, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

A/ Skutkový stav a jeho posúdenie okresným a krajským súdom

1. Okresný súd Trnava vo výroku označeným rozsudkom určil (okrem iného), že pôvodný žalobca Š. D. je polovičným spoluvlastníkom pozemku - parcely č. 31/4 o výmere 308 m2 v kat. úz. K. a druhý spoluvlastnícky podiel v rozsahu jednej polovice k tomuto pozemku patrí do dedičstva po nebohom bratovi X. D.. Vyšiel zo zistenia, že skutočnou vôľou týchto spoluvlastníkov ako predávajúcich v kúpnej zmluve z 9. augusta 1982, spísanej formou notárskej zápisnice, nebola predmetná parcela, pôvodne ako časť záhradného pozemku parcely č. 30/1 o výmere 1 205 m2, ale len rodinný dom súp. č. XX s dvorom - parcelou č. 31/1 o výmere 348 m2, a to aj napriek tomu, že v kúpnej zmluve bola uvedená výmera prevádzanej parcely 656 m2 (348 m2 + 308 m2). Pre nezapísanie notárskej zápisnice vo vtedajšej evidencii nehnuteľností príslušným orgánom strediska geodézie pre chybnú výmeru prevádzanej parcely, sa táto výmera následne premietla do novovytvorenej parcely č. 31/1 už o výmere 656 m2 geometrickým plánom z 5. apríla 1988, so súhlasom všetkých účastníkov kúpnej zmluvy, teda aj predávajúceho Š. D. formou písomného dodatku tak, že sa od parcely č. 30/1 odčlenila časť pozemku o výmere 308 m2 a táto sa pričlenila k prevádzanej parcele č. 31/1, ktorá tým nadobudla výmeru uvedenú v kúpnej zmluve (656 m2) a následne bola pôvodná kúpna zmluva, bez registrácie jej dodatku, zapísaná dňa 10. mája 1988 na list vlastníctva č. XXX strediska geodézie pre katastrálne územie obce K. v prospech žalovaného. Hoci žalovaný tento predmet kúpy užíval nepretržite od roku 1982 až do súčasnosti, toto právo nevykonával dobromyseľne, lebo doplnená kúpna zmluva nebola

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 981
PoUtStŠtPiSoNe
: