TlačPoštaZväčšiZmenši

92/2019 Z. z.

14.5. 2019, 18:13 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a  súvisiacich výrobkov sa predkladá ako iniciatívny materiál s cieľom aproximácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014) v platnom znení v časti článkov 15 a 16 v oblasti vysledovateľnosti tabakových výrobkov a stanovenia jedinečného identifikátora.

Súčasťou konceptu vysledovateľnosti je systém vyhľadávania a sledovania tabakových výrobkov a bezpečnostných prvkov na tabakových výrobkoch kompatibilný na úrovni Európskej Únie. V počiatočnom obdobíbudú predmetom tohto systému vyhľadávania a sledovania a bezpečnostných prvkov iba cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet. Uvedená skutočnosť umožní výrobcom ostatných tabakových výrobkov využiť skúsenosti, ktoré boli spojené so zavedením tohto systému na cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet.

S cieľom zabezpečiť nezávislosť a transparentnosť systému vyhľadávania a sledovania výrobcovia tabakových výrobkov musia uzatvoriť zmluvy o uchovávaní údajov s nezávislými tretími stranami. Komisia schvaľuje vhodnosť uvedených nezávislých tretích strán a nezávislý externý audítor bude monitorovať ich činnosti. Údaje tykajúce sa systému vyhľadávania a sledovania sa budú viesť oddelene od ostatných údajov tykajúcich sa spoločností a budú pod kontrolou príslušných orgánov z členských štátov a Komisie, pričom im budú  kedykoľvek k dispozícii.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá vplyv narozpočet verejnej správy, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.

Dôvodová správa

 

Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Upravuje sa definícia výrobcu na účely dodržiavania povinností podľa § 12a a 12b návrhu.

 

K bodu 2

 

Podľa smernice 2014/40/EÚ v platnom znení sa návrhom dopĺňa do zákona definícia elektronickej registračnej databázy Európskej únie (EU-CEG) z dôvodu povinnosti registrovať tabakové výrobky a elektronické cigarety a plniace fľaštičky do elektronických cigariet, ktoré budú uvádzané do obehu zo strany výrobcov, dovozcov alebo distribútorov.

K bodom 3 a 4

Mení sa spôsob registrácie tabakových výrobkov a elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek do elektronických cigariet z klasickej papierovej na elektronickú formu.

K bodu 5

Za § 12 sa vkladajú nové ustanovenia § 12a a § 12b. § 12a upravuje podmienky označovania každého spotrebiteľského balenia tabakového výrobku na účely vysledovateľnosti jedinečným identifikátorom, ktorý zaznamenáva pohyb spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov od výrobcu cez všetkých odberateľov tabakového výrobku po prvú maloobchodnú predajňu. Ustanovenie ďalej upravuje podmienky, kto vydáva jedinečný identifikátor tabakového výrobku a jeho obsah. Ďalej stanovuje povinnosti pre výrobcu, dovozcu a distribútora pri zaznamenávaní všetkých pohybov spotrebiteľských balení.Upravujú sa podmienky uchovávania záznamov o pohyboch tabakových výrobkov a podmienky, ktoré sa vzťahujú na výrobcov s cieľom poskytnutia zariadenia, ktoré budú slúžiť na zaznamenávanie kúpy, predaja, uskladnenia a prepravy tabakových výrobkov alebo iného nakladania s nimi. Ustanovenie § 12b stanovuje povinnosť, aby každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku malo bezpečnostný prvok.

K bodom 6 až 10

Mení sa spôsob registrácie tabakových výrobkov a elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek do elektronických cigariet z klasickej papierovej na elektronickú formu.

K bodu 11

V súvislosti s vykonávaním kontroly dodržiavania povinností ustanovených v § 12a a 12b sa dopĺňa výpočet kontrolných orgánov.

K bodu 12

Návrh ustanovuje sankcie za správne delikty v oblasti neoznačenia jedinečným identifikátorom na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov a sankcie za porušenie uvedených povinností.

 

K bodu 13

Stanovujú sa prechodné ustanovenia upravujúce uvádzanie na trh pre tabakové výrobky vyrobené pred zavedením systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov.

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť zákona vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.

 

 

V Bratislave dňa 5. decembra 2018.

 

Peter Pellegriniv.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Kalavskáv.r.

ministerkazdravotníctva

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 114
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: