Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

462/2019 Z. z.

najpravo.sk • 30.12. 2019, 18:23

D ô v o d o v á   s p r á v a

 

A. Všeobecná časť

 

Na rokovanie NRSR sa predkladá návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža, Evy Smolíkovej a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Cieľom predkladanej novely zákona o dani z príjmov je podpora mobility pracovnej sily a stimulácia nového zdroja, z ktorého môže byť financovaná bytová výstavba, t.j. zo zdrojov podnikateľského prostredia.

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona nemá žiadne, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.

Návrhzákonajev súlades ÚstavouSlovenskejrepubliky,ústavnými zákonmiaostatnýmivšeobecnezáväznýmiprávnymipredpismiSlovenskejrepubliky, medzinárodnýmizmluvamiainýmimedzinárodnýmidokumentmi,ktorýmijeSlovenská republika viazaná. Návrh  zákona je v súlade s právom Európskej únie.

 

 

B.Osobitná časť

 

K Čl. I

Návrhom zákona sa zavádza osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre daňovníka, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnávajúcim viac ako 49 zamestnancov, pre presne vymedzený typ budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov za presne vymedzených podmienok. Pre vlastné budovy slúžiace na ubytovanie zamestnancov je na strane zamestnanca zavedené oslobodenie nepeňažného príjmu. Súvisiaca úprava bola vykonaná aj v § 21 ods. 1 písm. f), nakoľko ide o budovy na uspokojovanie potrieb vlastných zamestnancov.

Podľa prechodných ustanovení sa navrhovaný spôsob odpisovania budov použije aj na budovy zaradené a odpisované do 31. decembra 2019, pričom tento zvýhodnený spôsob odpisovania sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020.

Navrhované oslobodenie nepeňažného plnenia pre zamestnancov sa prvýkrát použije pri poskytovaní ubytovania po 31. decembra 2019.

 

 

K Čl. II

S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2020.

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 510
PoUtStŠtPiSoNe
: