TlačPoštaZväčšiZmenši

23/2015 Z. z.

23.6. 2015, 17:19 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona sa predkladá v súvislosti s prijatím nového nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014). Toto nariadenie nahrádza doterajšie nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008. Okrem iného, nové nariadenie už neupravuje dočasne vyslaných pracovníkov, rovnako už neupravuje ani pomoc súvisiacu s právami priemyselného vlastníctva (v doterajšom nariadení Komisie č. 800/2008 čl. 33).

Predkladaný materiál je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi Slovenskej republiky a právom Európskej únie.

Predkladaný materiál nepredpokladá vplyvy na nárast výdavkov z rozpočtu verejnej správy, nepredpokladá vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.

B. Osobitná časť

K bodom 1 a 4

Zmena terminológie súvisiaca s novými definíciami pojmov v nariadení Komisie (EÚ) č. 651/2014.

K bodom 2, 8, 10 a 12

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s prijatým novým nariadením (EÚ) č. 651/2014.

K bodu 3

Vzhľadom na potrebu určenia okruhu možností poskytovania štátnej pomoci podľa zákona o stimuloch ako jednej zo schém štátnej pomoci je v súlade s novým nariadením (EÚ) č. 651/2014 potrebné negatívne vymedziť pôsobnosť zákona.

K bodom 5 až 7

V súvislosti s nariadením č. (EÚ) 651/2014 sa vypúšťajú stimuly na zabezpečenie ochrany priemysleného vlastníctva a stimuly na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja.

Vypúšťa sa definícia štúdie technickej realizovateľnosti a zavádza sa odkaz na definíciu štúdie uskutočniteľnosti. Doterajšie nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 používalo pojem "štúdia technickej realizovateľnosti", pričom definícia takej štúdia v nariadení upravená nebola. Až nariadenie (EÚ) č. 651/2014 upravuje aj definíciu, zároveň však už používa pojem "štúdia uskutočniteľnosti". Vzhľadom na priamu uplatniteľnosť nariadenia je osobitná definícia štúdie obsoletná.

K bodu 9

Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o stimuloch je schémou štátnej pomoci, pri ktorej už nie sú potrebné osobitné notifikácie orgánom EÚ a vzhľadom na snahu zachovať tento princíp je potrebné v súlade s nariadením (EÚ) č. 651/2014 ustanoviť podmienky uchovávania dokumentácie súvisiacej s poskytovaním stimulov.

K bodom 11, 15, 17 až 22

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s bodmi 5 a 7.

K bodom 13 a 14

Úprava súvisiaca so skutočnosťou, že oprávnené náklady na štúdiu uskutočniteľnosti priamo vymedzuje nariadenie (EÚ) č. 651/2014 ako "náklady vynaložené na štúdiu". Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodmi 5 a 7.

K bodu 16

V žiadosti o stimuly sa dopĺňa aj veľkosť podniku v súvislosti s druhmi žiadateľov podľa § 3 ods. 5.

K čl. II

Účinnosť sa navrhuje na 1. 3. 2015 zohľadňujúc harmonogram schôdzí Národnej rady SR.

 

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky 5. novembra 2012.

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 811
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: