TlačPoštaZväčšiZmenši

73/2012 Z. z.

4.3. 2012, 15:44 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica), ktorá nadobudla účinnosť 29. apríla 2009 umožnila udeľovať typové schválenie ES pre vozidlá kategórie N1 (nákladné vozidlo) bez priečkového systému na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich (tzv. deliaca priečka) bez toho, aby si členské štáty mohli uplatňovať vlastné národné technické požiadavky – v tomto prípade na deliacu priečku. V praxi nastal prípad, že to isté vozidlo mohlo byť schválené aj v kategórii M1 (osobné vozidlo), ale aj v kategórii N1 (nákladné vozidlo).

Zákon č. 563/2009 Z. z. znovelizoval zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý umožnil odpočet dane z pridanej hodnoty pre všetky kategórie vozidiel, čo znamená, že tie isté vozidlá s deliacou priečkou a bez deliacej priečky stratili význam.

Vozidlá, ktoré neplnili ešte v tom čase smernicu 2007/46/ES, boli bez typového schválenia ES a plnili iba národné technické požiadavky, boli vybavené deliacou priečkou a musia ju mať naďalej vo vozidle, pretože ju majú uvedenú v dokladoch vozidla (v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze vozidla). Navrhovanou zmenou zákona sa prevádzkovateľom týchto vozidiel umožní, aby si deliacu priečku mohli z vozidla demontovať bez toho, aby ich vozidlo bolo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Návrh zákona bol inšpirovaný situáciou v Českej republike, kde sa rovnaká zmena stretla s pozitívnou odozvou u prevádzkovateľov takýchto vozidiel.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodom 1 a 2

Návrh zákona zavádza výnimku do absolútneho zákazu prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom. Zavedenou výnimkou je možnosť prevádzkovať na pozemných komunikáciách aj vozidlo, z ktorého bola odstránená deliaca priečka oddeľujúca priestor pre vodiča a cestujúcich od ložného priestoru. V súčasnosti existuje možnosť odstrániť deliacu priečku len cez možnosť prestavby vozidla zmenou kategórie vozidla (z kategórie M1 na kategóriu N1), ktorá je prakticky nevyužívaná pre komplikovanosť, zdĺhavosť a nákladovosť tohto procesu. Navrhovanou zmenou sa umožní odstrániť deliacu priečku z vozidla bez nutnosti prestavby vozidla, a teda jednoduchým fyzickým odmontovaním. Týmto postupom vozidlo zostane v pôvodnej kategórii, nakoľko nebude prestavané, len nebude musieť mať nainštalovanú deliacu priečku.

Touto úpravou nie je dotknuté ustanovenie § 3 ods. 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vozidlo kategórie N s nedelenou skriňovou karosériou pri preprave nákladu, ktorý by počas prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách mohol ohroziť vodiča alebo prepravovaných cestujúcich, musí byť za posledným radom sedadiel vybavené priečkovým systémom. Z uvedeného vyplýva povinnosť mať priečkový systém namontovaný pri preprave nákladu, ktorý by mohol ohroziť vodiča alebo cestujúcich.

Navrhovanou zmenou zákona sa umožní odstrániť priečkový systém najmä tým prevádzkovateľom vozidiel, ktorí neprevážajú náklad potencionálne ohrozujúci vodiča alebo cestujúcich.

Taktiež sa ustanovuje, pri ktorých vozidlách sa deliaca priečka môže z vozidla odstrániť. Ide iba o vozidlá kategórie N1 (nákladné), ktoré sú odvodené od vozidiel kategórie M1 (osobné). Pri vozidlách klasických dodávkových určených prevažne na prepravu nákladu (Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Mercedes Sprinter a pod.) táto deliaca priečka z vozidla nemôže byť demontovaná, pretože by sa ohrozil všeobecný záujem na bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách pri preprave nákladu.

Návrh zákona reaguje tiež na stav v praxi, keď niektoré vozidlá nemajú v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II uvedený záznam o priečkovom systéme. Keďže účelom podávania písomnej žiadosti na obvodný úrad dopravy je zosúladenie dokladov od vozidla s realitou, pri vozidlách, kde záznam o priečkovom systéme absentuje, nie je potrebné túto žiadosť podávať, a týmto osobám vznikne priamo zo zákona možnosť odstrániť priečkový systém.

Podľa § 112f ods. 2 návrhu zákona sa odstránenie priečkového systému zakazuje pri vozidlách, ktoré budú mať typové schválenie ES udelené podľa novej kategorizácie vozidiel v zmysle nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa okrem iného nahrádza aj príloha II smernice 2007/46/ES. Nové typy vozidiel kategórie N musia mať priestor, v ktorom sa nachádzajú miesta na sedenie úplne oddelený od nákladného priestoru zabezpečovacím zariadením určeným na ochranu prepravovaných osôb pred pohybom nákladu počas jazdy, čiže v podstate ide o zavedenie deliacej priečky a podobných zariadení na ochranu cestujúcich.

K čl. II

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť od 1. augusta 2011. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 838
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ (tretia komora) z 1. októbra 2020 vo veci C‑603/19

1. Článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, ...

Neprihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie a zabezpečenie poskytnuté tretími osobami

Z ustanovenia § 155 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii explicitne vyplýva, že pokiaľ si veriteľ v rámci reštrukturalizácie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: