TlačPoštaZväčšiZmenši

117/2011 Z. z.

20.4. 2011, 19:53 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Účelom predkladaného návrhu je na základe zrušenia zákona č. 429/2008 Z z. upraviť postup pri podávaní cenových návrhov a iných návrhov v cenovom konaní podľa § 14 ods. 1 zák. č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach obchodnými spoločnosťami.

Zrušenie zákona č. 429/2008 Z. z. dáva možnosť postupovať pri podávaní cenových návrhov bez podmienky ich schválenia vo valnom zhromaždení spoločnosti.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

Čl. I

V súlade so všeobecnou časťou dôvodovej správy sa navrhuje prijať legislatívnu úpravu, ktorá zabezpečuje, aby podávanie cenových návrhov obchodných spoločností na základe zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach nebolo podmienené schválením valného zhromaždenia spoločnosti.

Zrušovaný zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností bol schválený 6. 11.2008 v skrátenom legislatívnom konaní, už o dva dni publikovaný v Zbierke zákonov SR s bezprostredným nadobudnutím účinnosti. Zákon podmienil podanie cenového návrhu pre URSO podľa § 14 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov uskutočnením valného zhromaždenia.

Súčasťou zákona bola novelizácia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ustanovení o valných zhromaždeniach a o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností - konkrétne ustanovenia o spoločnostiach s ručením obmedzeným (§ 125 ods. 1 písm. k) a ustanovenia vzťahujúceho sa na akciové spoločnosti (§ 187 ods. 1 písm. k).

Spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločností pri podávaní návrhu ceny podľa § 14 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z.z. mohli návrhy podať iba na základe platného uznesenia valného zhromaždenia a nemohli konať na základe rozhodnutia predstavenstva.

Zákon schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní bol novelizovaný tzv. nepriamou novelou v zákone 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nepriama novela rozširovala ustanovenie § 1 zákona o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností o definíciu iného návrhu v cenovom konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Konkrétne sa jednalo o návrhy na zmenu cenového rozhodnutia, odvolania proti cenovým rozhodnutiam a všetky doplnenia cenového návrhu (pokiaľ sa jednalo o vplyv na zmenu ceny).

Tým, že predkladaný návrh zákona zrušuje zákon č. 429/2008 Z.z., dáva možnosť postupovať pri podávaní cenových návrhov v súlade s rozhodnutím predstavenstva obchodnej spoločnosti, odstraňuje zvýšenú administratívnu záťaž pre podnikateľské subjekty, znižuje náklady obchodných spoločností, ak disponujú väčším množstvom minoritných akcionárov a zlepšuje podnikateľské prostredie.

Zámerom tohto zákona bola pôvodne aj novelizácia príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v tom zmysle, že sa navrhlo, aby spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločností podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, pri podaní cenových návrhov podľa § 14 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z.z. nekonali obligatórne na základe platného uznesenia valného zhromaždenia (tento postup by zostával naďalej ako fakultatívny), ale aby boli oprávnené postupovať tiež na základe rozhodnutia predstavenstva. Avšak po pripomienke Ministerstva spravodlivosti SR sa táto problematika nebude riešiť prostredníctvom predkladaného zákona, ale bola uplatnená ako odporúčajúca pripomienka v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania k rozsiahlejšej novelizácii Obchodného zákonníka.

Čl. II

Navrhuje sa ustanoviť, aby návrh ceny, návrh na zmenu cenového rozhodnutia, odvolania proti cenovým rozhodnutiam a doplnenia cenových návrhov boli podávané Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach na základe rozhodnutia predstavenstva obchodných spoločností.

Čl. III

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť dňom 15. apríla 2011.

Bratislava 12. januára 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Juraj Miškov

minister hospodárstva Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 636
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: