TlačPoštaZväčšiZmenši

117/2011 Z. z.

20.4. 2011, 19:53 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Účelom predkladaného návrhu je na základe zrušenia zákona č. 429/2008 Z z. upraviť postup pri podávaní cenových návrhov a iných návrhov v cenovom konaní podľa § 14 ods. 1 zák. č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach obchodnými spoločnosťami.

Zrušenie zákona č. 429/2008 Z. z. dáva možnosť postupovať pri podávaní cenových návrhov bez podmienky ich schválenia vo valnom zhromaždení spoločnosti.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

Čl. I

V súlade so všeobecnou časťou dôvodovej správy sa navrhuje prijať legislatívnu úpravu, ktorá zabezpečuje, aby podávanie cenových návrhov obchodných spoločností na základe zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach nebolo podmienené schválením valného zhromaždenia spoločnosti.

Zrušovaný zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností bol schválený 6. 11.2008 v skrátenom legislatívnom konaní, už o dva dni publikovaný v Zbierke zákonov SR s bezprostredným nadobudnutím účinnosti. Zákon podmienil podanie cenového návrhu pre URSO podľa § 14 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov uskutočnením valného zhromaždenia.

Súčasťou zákona bola novelizácia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ustanovení o valných zhromaždeniach a o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností - konkrétne ustanovenia o spoločnostiach s ručením obmedzeným (§ 125 ods. 1 písm. k) a ustanovenia vzťahujúceho sa na akciové spoločnosti (§ 187 ods. 1 písm. k).

Spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločností pri podávaní návrhu ceny podľa § 14 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z.z. mohli návrhy podať iba na základe platného uznesenia valného zhromaždenia a nemohli konať na základe rozhodnutia predstavenstva.

Zákon schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní bol novelizovaný tzv. nepriamou novelou v zákone 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nepriama novela rozširovala ustanovenie § 1 zákona o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností o definíciu iného návrhu v cenovom konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Konkrétne sa jednalo o návrhy na zmenu cenového rozhodnutia, odvolania proti cenovým rozhodnutiam a všetky doplnenia cenového návrhu (pokiaľ sa jednalo o vplyv na zmenu ceny).

Tým, že predkladaný návrh zákona zrušuje zákon č. 429/2008 Z.z., dáva možnosť postupovať pri podávaní cenových návrhov v súlade s rozhodnutím predstavenstva obchodnej spoločnosti, odstraňuje zvýšenú administratívnu záťaž pre podnikateľské subjekty, znižuje náklady obchodných spoločností, ak disponujú väčším množstvom minoritných akcionárov a zlepšuje podnikateľské prostredie.

Zámerom tohto zákona bola pôvodne aj novelizácia príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v tom zmysle, že sa navrhlo, aby spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločností podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, pri podaní cenových návrhov podľa § 14 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z.z. nekonali obligatórne na základe platného uznesenia valného zhromaždenia (tento postup by zostával naďalej ako fakultatívny), ale aby boli oprávnené postupovať tiež na základe rozhodnutia predstavenstva. Avšak po pripomienke Ministerstva spravodlivosti SR sa táto problematika nebude riešiť prostredníctvom predkladaného zákona, ale bola uplatnená ako odporúčajúca pripomienka v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania k rozsiahlejšej novelizácii Obchodného zákonníka.

Čl. II

Navrhuje sa ustanoviť, aby návrh ceny, návrh na zmenu cenového rozhodnutia, odvolania proti cenovým rozhodnutiam a doplnenia cenových návrhov boli podávané Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach na základe rozhodnutia predstavenstva obchodných spoločností.

Čl. III

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť dňom 15. apríla 2011.

Bratislava 12. januára 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Juraj Miškov

minister hospodárstva Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 657
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: