TlačPoštaZväčšiZmenši

115/2011 Z. z.

20.4. 2011, 19:25 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Cieľom predkladaného návrhu novely zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky je rozšírenie okruhu osôb, ktorým by bolo možné udeliť Medailu prezidenta Slovenskej republiky tak, aby okrem občanov Slovenskej republiky, výnimočne vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú bojovú zástavu, a kolektívov osôb, túto medailu bolo možné výnimočne udeliť aj občanom iných štátov – cudzincom za zásluhy uvedené v § 8 ods. 1 zákona. V praxi pôjde najmä o významné osobnosti hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia a športu, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj v príslušnej oblasti uvedenej v § 8 ods. 1 zákona vo vzťahu k Slovenskej republike. V súčasnosti je jediným štátnym vyznamenaním Slovenskej republiky udeľovaným občanom iných štátov Rad Bieleho dvojkríža.

Okrem tohto sa navrhuje rozšíriť dôvody na udelenie Medaily prezidenta Slovenskej republiky, ktorými budú aj záchrana ľudského života alebo značných materiálnych hodnôt.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

doložka VYBRAných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z.

o vyznamenaniach Slovenskej republiky

A.2. Vplyvy:

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy.

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie.

3. Sociálne vplyvy

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu inklúziu,

rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, ani vplyv na zamestnanosť.

4. Vplyvy na životné prostredie

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie.

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu

s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Jarjabek

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mojmír Mamojka

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/ 2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskej únie,

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych únie.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6 doložky zlučiteľnosti.

II. Osobitná časť

K čl. I:

K bodu 1−§ 2 ods. 3

Zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky v § 1 rozdeľuje vyznamenania na štátne vyznamenania Slovenskej republiky a iné vyznamenania. V zákone však absentuje definícia iných vyznamenaní, ktorá sa navrhuje do zákona doplniť. Inými vyznamenaniami sa rozumejú vyznamenania upravené osobitnými predpismi, teda nie priamo zákonom č. 522/2008 Z. z.

K bodu 2−§ 8 ods. 1

Rozširuje sa okruh osôb, ktorým prezident Slovenskej republiky môže udeliť Medailu prezidenta Slovenskej republiky. Okrem občanov Slovenskej republiky a výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú bojovú zástavu, a kolektívov osôb, to výnimočne budú aj o občania iných štátov, najmä za významné zásluhy o rozvoj v oblasti hospodárstva Slovenskej republiky, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia a športu, v sociálnej oblasti alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Pôjde najmä o prípady, keď je vhodné občanovi iného štátu udeliť štátne vyznamenanie, ale nie sú splnené podmienky na udelenie Radu Bieleho dvojkríža najmä pokiaľ ide o mieru zásluh.

K bodom 3 až 5−§ 11 ods. 1 a 2 a § 17 ods. 1

Vzhľadom na skutočnosť, že Medailu prezidenta Slovenskej republiky bude možné udeliť aj občanom iných štátov, navrhuje sa, aby ju bolo možné udeliť kedykoľvek, rovnako ako Rad Bieleho dvojkríža, ktorý sa zatiaľ ako jediné štátne vyznamenanie udeľuje občanom iných štátov, teda nielen pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky, alebo pri príležitosti významného životného jubilea vyznamenaného.

V súvislosti s tým sa navrhuje upraviť aj lehotu na podanie podnetu na udelenie Medaily prezidenta Slovenskej republiky občanovi iného štátu; podnet treba podať v dostatočnom časovom predstihu.

K bodu 6 – príloha č. 6

Vyváženosť vyobrazenia insígnií Medaily prezidenta Slovenskej republiky si vyžaduje úpravu veľkosti zlatého dvanásťhrotového kríža na zlatom slnečnom disku, a to z rozmeru 60 mm na 40 mm, ako aj úpravu veľkosti stuhy, na ktorej je zavesená medaila, a to z rozmerov 38 x 60 mm na rozmery 38 x 55 mm.

K čl. II:

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2011. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 951
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: