TlačPoštaZväčšiZmenši

115/2011 Z. z.

20.4. 2011, 19:25 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Cieľom predkladaného návrhu novely zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky je rozšírenie okruhu osôb, ktorým by bolo možné udeliť Medailu prezidenta Slovenskej republiky tak, aby okrem občanov Slovenskej republiky, výnimočne vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú bojovú zástavu, a kolektívov osôb, túto medailu bolo možné výnimočne udeliť aj občanom iných štátov – cudzincom za zásluhy uvedené v § 8 ods. 1 zákona. V praxi pôjde najmä o významné osobnosti hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia a športu, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj v príslušnej oblasti uvedenej v § 8 ods. 1 zákona vo vzťahu k Slovenskej republike. V súčasnosti je jediným štátnym vyznamenaním Slovenskej republiky udeľovaným občanom iných štátov Rad Bieleho dvojkríža.

Okrem tohto sa navrhuje rozšíriť dôvody na udelenie Medaily prezidenta Slovenskej republiky, ktorými budú aj záchrana ľudského života alebo značných materiálnych hodnôt.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

doložka VYBRAných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z.

o vyznamenaniach Slovenskej republiky

A.2. Vplyvy:

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy.

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie.

3. Sociálne vplyvy

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu inklúziu,

rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, ani vplyv na zamestnanosť.

4. Vplyvy na životné prostredie

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie.

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu

s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Jarjabek

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mojmír Mamojka

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/ 2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskej únie,

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych únie.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6 doložky zlučiteľnosti.

II. Osobitná časť

K čl. I:

K bodu 1−§ 2 ods. 3

Zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky v § 1 rozdeľuje vyznamenania na štátne vyznamenania Slovenskej republiky a iné vyznamenania. V zákone však absentuje definícia iných vyznamenaní, ktorá sa navrhuje do zákona doplniť. Inými vyznamenaniami sa rozumejú vyznamenania upravené osobitnými predpismi, teda nie priamo zákonom č. 522/2008 Z. z.

K bodu 2−§ 8 ods. 1

Rozširuje sa okruh osôb, ktorým prezident Slovenskej republiky môže udeliť Medailu prezidenta Slovenskej republiky. Okrem občanov Slovenskej republiky a výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú bojovú zástavu, a kolektívov osôb, to výnimočne budú aj o občania iných štátov, najmä za významné zásluhy o rozvoj v oblasti hospodárstva Slovenskej republiky, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia a športu, v sociálnej oblasti alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Pôjde najmä o prípady, keď je vhodné občanovi iného štátu udeliť štátne vyznamenanie, ale nie sú splnené podmienky na udelenie Radu Bieleho dvojkríža najmä pokiaľ ide o mieru zásluh.

K bodom 3 až 5−§ 11 ods. 1 a 2 a § 17 ods. 1

Vzhľadom na skutočnosť, že Medailu prezidenta Slovenskej republiky bude možné udeliť aj občanom iných štátov, navrhuje sa, aby ju bolo možné udeliť kedykoľvek, rovnako ako Rad Bieleho dvojkríža, ktorý sa zatiaľ ako jediné štátne vyznamenanie udeľuje občanom iných štátov, teda nielen pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky, alebo pri príležitosti významného životného jubilea vyznamenaného.

V súvislosti s tým sa navrhuje upraviť aj lehotu na podanie podnetu na udelenie Medaily prezidenta Slovenskej republiky občanovi iného štátu; podnet treba podať v dostatočnom časovom predstihu.

K bodu 6 – príloha č. 6

Vyváženosť vyobrazenia insígnií Medaily prezidenta Slovenskej republiky si vyžaduje úpravu veľkosti zlatého dvanásťhrotového kríža na zlatom slnečnom disku, a to z rozmeru 60 mm na 40 mm, ako aj úpravu veľkosti stuhy, na ktorej je zavesená medaila, a to z rozmerov 38 x 60 mm na rozmery 38 x 55 mm.

K čl. II:

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2011. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 988
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: