TlačPoštaZväčšiZmenši

Zo zasadnutia Sudcovskej rady Najvyššieho súdu SR

21.9. 2011, 11:50 |  najpravo.sk

V pondelok 19. septembra 2011 zasadla Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR v zložení JUDr. Vladimír Magura, ktorý ako jej predseda zasadnutie sudcovskej rady otvoril a viedol, ďalej Jana Serbová, JUDr. Jozef Hargaš, JUDr. Helena Haukvitzová, JUDr. Soňa Mesiarkinová, JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD. a Ľubomíra Kúdelová.

Okrem návrhu rôznych opatrení k rozvrhu práce, žiadostí Súdnej rady o zaujatie stanovísk pri dosiahnutí veku 65 rokov sudcu (JUDr. Dukes a JUDr. Hanzelová) bol mediálne najsledovanejším ten bod programu, ktorým sa mala prejednať žiadosť predsedu Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefana Harabina o povolenie plnenia funkčných povinností sudcu v domácom prostredí.

Práca v domácom prostredí

Čo hovorí zákon? Podľa § 41 ods. 1 zákona 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných miestnostiach súdu. Sudcovi môže sudcovská rada na základe jeho žiadosti povoliť, aby plnil svoje funkčné povinnosti v domácom prostredí, a to v rozsahu určenom zásadami prijatými súdnou radou po dohode s ministrom. Ak sudcovská rada nerozhodne o žiadosti do 60 dní od jej podania, považuje sa žiadosť za schválenú. Ak sudcovská rada žiadosti sudcu nevyhovie, musí svoje rozhodnutie odôvodniť.

Priebeh hlasovania

JUDr. Ing. Gavalec, PhD k tomuto bodu programu uviedol, že je pravdou, že JUDr. Harabin je tiež sudca, avšak nevie si predstaviť, že ako predseda súdu bude sedieť doma a odtiaľ riadiť súd, naviac, keď NS SR nemá ani podpredsedu súdu; je to zvláštne.

JUDr. Magura uviedol, že tu sa stále spája funkcia sudcu a funkcionára súdu. Každý sudca má oprávnenie túto možnosť využiť a pokiaľ neporuší podmienky vyplývajúce zo zákona, má právo, aby si plnil funkčné povinnosti sudcu v domácom prostredí.

Po ukončení rozpravy bolo prijaté uznesenie (6 hlasov za, 1 hlas proti), ktorým Sudcovská rada NS SR sudcovi JUDr. Štefanovi Harabinovi povolila, aby plnil funkčné povinnosti sudcu v domácom prostredí v požadovanom rozsahu, teda v pondelok a v piatok s tým, že je schopný sa dostaviť na pracovisko sudcu najneskôr za 30 minút (v prípade zdržiavania sa v Bratislave) resp. za 5 hodín (v prípade zdržiavania sa na východnom Slovensku).

Vyjadrenie Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD.

Sudca Gavalec vypracoval vyjadrenie k niektorým bodom rokovania, ktoré žiadal zverejniť zároveň so zápisnicou z rokovania. Vo svojom vyjadrení k žiadosti predsedu Najvyššieho súdu SR o povolenie plnenia funkčných povinností sudcu v domácom prostredí uviedol, že nemôže súhlasiť s právnym názorom, že žiadateľ ako každý sudca má právo na povolenie na prácu v domácom prostredí, lebo v danom prípade existujú neprehliadnuteľné nasledujúce prekážky.

1. Žiadateľ je súčasne predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a z titulu uvedenej funkcie zákon č. 757/2004 Z.z. predpokladá jeho osobnú a dennú prítomnosť pri výkone tejto ústavnej funkcie spôsobom obvyklým v demokratických štátoch. Zákon iba v hrubých obrysoch vymenúva rôzne formy správy a riadenia súdu, ktorých riadny výkon sa od predsedu súdu oprávnene očakáva. Ďalej nutnosť osobnej prítomnosti predsedu súdu na súde vyplýva z ustanovenia § 39 ods. 1 zák. č. 757/2004 Z.z., lebo jeho neprítomnosť na súde je zákonným dôvodom na prenos všetkých jeho právomocí na podpredsedu súdu ako generálneho zákonného zástupcu. Preto, podľa jeho mienky neobstojí námietka niektorých členov Sudcovskej rady pri Najvyššom súde Slovenskej republiky, že pri súčasnom stave telekomunikačnej techniky a informačných technológií môže predseda súdu vykonávať svoju funkciu z akéhokoľvek miesta.

2. Navyše prostredníctvom § 42 ods. 2 písm. a) mu zákon z titulu výkonu funkcie predsedu súdu ukladá povinnosť vykonávať svoju funkciu svedomito, riadne a včas plniť svoje povinnosti ako orgánu riadenia a správy súdov. Prednosť výkonu funkcie predsedu súdu pred výkonom funkcie sudcu zdôrazňuje ustanovenie § 35 ods. 3 záver vety zák. č. 757/2004 Z.z., ktoré nepochybne obmedzuje výkon funkcie sudcu, ak by mala brániť vo výkone funkcie predsedu súdu, a odsek 2 podčiarkuje osobitné postavenie predsedu súdu ako štatutárneho orgánu s obmedzenou možnosťou zákonnej delegácie právomocí. Článok 3 Organizačného poriadku stanovuje konkrétnu právomoc predsedu súdu. S týmto monopolným ustanovením myšlienka výkonu funkcie predsedu súdu z domáceho prostredia v určené dva dni v týždni, a to navyše z miesta relatívne vzdialeného od Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, celkom nekorešponduje.

3. Za účelom riadneho a plnohodnotného výkonu funkcie predsedu súdu mu z titulu výkonu funkcie ústavného činiteľa ústavný zákon č. 120/1993 Z.z. priznáva funkčný príplatok. Navyše ustanovenie § 43 zák. č. 757/2004 Z.z. zdôrazňuje ústavný rozmer a osobitosti výkonu funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a tým ho odlišuje od iných predsedov súdov.

4. Sudca Gavalec sa domnieva, že neobsadenie funkcie podpredsedu najvyššieho súdu pri možnosti predsedu súdu využiť svoju návrhovú právomoc (§ 27a ods. 2 zák. č. 185/2002 Z.z.), je závažným dôvodom pre to, aby predseda súdu bol prítomný na svojom pracovisku, tzn. na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Takisto uviedol, že mu nie je známe, že by uvedený stav niekde inde nastal, resp. že by niektorý predchodca v tejto funkcii požiadal o výkon práce sudcu v domácom prostredí.

Celé znenie zápisnice si môžete pozrieť TU (KLIKNITE)

Zdroj informácií: www.nssr.gov.sk
Ilustračné foto: www.najpravo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 738
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Justícia má aj po tridsiatich rokoch od Nežnej revolúcie značné rezervy, zhodujú sa právnicihttps://www.webnoviny.sk/justicia-ma-aj-po-tridsiatich-rokoch-od-neznej-revolucie-znacne-rezervy-zhoduju-sa-pravnici/

Slovenská justícia má aj po celých desaťročiach fungovania stále značné rezervy.

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Čaputová podpísala zavedenie OP pre deti aj zmeny v cestnej premávkehttps://www.teraz.sk/slovensko/zcaputova-podpisala-zavedenie-op-pre/430282-clanok.html

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej ...

Prieskum: Slováci tolerujú drobnú korupciu na úradoch viac ako vlanihttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-slovaci-toleruju-drobnu-kor/430271-clanok.html

Výsledky prieskumu tiež ukázali, že takmer polovica ľudí v produktívnom veku je ...

Policajti budú mať nové preukazy, o ktorých sa začalo hovoriť po kauze lustrácie novinárovhttps://www.webnoviny.sk/policajti-budu-mat-nove-preukazy-o-ktorych-sa-zacalo-hovorit-po-kauze-lustracie-novinarov/

Policajti budú disponovať novými služobnými preukazmi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: