TlačPoštaZväčšiZmenši

Začali sa prípravy na zákone o štátnej službe pri výkone súdnictva

4.1. 2018, 16:59 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti začalo pracovať na návrhu zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyplýva to zo zverejnenia tzv. predbežnej informácie, ktorú musí zverejniť predkladateľ každého nového zákona pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu v záujme informovania verejnosti a orgánov verejnej správy.

Nový zákon o štátnej službe nemožno v celom rozsahu aplikovať na justičnú štátnu službu

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení vo všeobecnosti zaviazala, že prijme opatrenia na transparentnosť rozhodovania o personálnom obsadení súdov, stabilizáciu personálneho obsadenia súdov, najmä preťažených súdov, ako aj opatrenia na stabilizáciu podporného aparátu sudcu. A to tak, aby boli dodržané princípy rozhodovania zákonným sudcom.

S cieľom stabilizácie personálneho obsadenia súdov sa vláda Slovenskej republiky zaviazala, že pripraví návrh zákona o justičnej štátnej službe s jasným vymedzením kompetencií zložiek tohto aparátu. Tento zámer sa premietol i do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018, konkrétne v podobe úlohy predložiť do legislatívneho procesu návrh zákona o justičnej štátnej službe.

Novú právnu úpravu, ktorú priniesol s účinnosťou od 1. júna 2017 zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je možné v celom rozsahu aplikovať na štátnu službe pri výkone súdnictva vzhľadom na špecifická tejto štátnej služby.

Bežnou požiadavkou sudcov v celej Európe je mať aspoň jedného súdneho/právneho asistenta, ktorý by im pomáhal pri právnom výskume a príprave návrhu, ako aj asistenta, ktorý by riadil register, pojednávania a každodenné činnosti.

Sudcovia by sa mali sústrediť len na veci, ktoré naozaj potrebujú právne znalosti sudcu

Zloženie tohto „tímu“ závisí najmä od veľkosti súdu, od organizačného nastavenia súdu, od zdrojov. Dlhodobým trendom ako takým je, že sudcovia by sa mali sústrediť len na veci, ktoré naozaj potrebujú právne znalosti sudcu. Navrhovaná osobitná právna úprava vo vzťahu k štátnozamestnaneckým miestam na súdoch je vyvolaná predovšetkým tým, že „administratívni“ zamestnanci sú pri plnení svojich úloh v spomenutom „tíme“ akousi „predĺženou rukou“ sudcu, to znamená i výkonu súdnej moci.

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby sa na štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s  vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami plniacimi úlohy pri výkone súdnictva na súdoch aplikoval zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, len v tom rozsahu, ak nový návrh zákona nebude ustanovovať inak, resp. v návrhu zákona nebude obsiahnutá osobitná (špecifická) právna úprava.

Úprava štátnozamestnaneckých vzťahov v súvislosti s  vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami plniacimi úlohy pri výkone súdnictva na súdoch, ako aj úprava konkrétnych vecných (personálnych) osobitosti jednotlivých kategórií súdnych úradníkov:

  • vyšších súdnych úradníkov,
  • súdnych tajomníkov,
  • probačných a mediačných úradníkov,
  • justičných čakateľov a
  • asistentov

je podľa platného právneho poriadku roztrieštená do viacerých právnych predpisov, najmä

  • zákon č. 549/2003  Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
  • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrhom zákona by sa mala právna úprava sprehľadniť.

Aktuálne platy v justícii vedú k zníženiu stabilizácie justičného personálu

Ministerstvo konštatuje: „Aktuálne nastavenie platových tried a zaraďovanie do nich vedie k zníženiu stabilizácie personálneho obsadenia súdov. Predkladateľ sa snaží nastaviť platové triedy („tarify“) tak, aby sa zvýšila motivácia pre vykonávanie týchto profesií, súčasne prepojiť koncepciu kariérneho rastu, justičného vzdelávania a odmeňovania a teda v čo najširšej miere stabilizovať personálne obsadenie súdov.“

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách základných cieľov pripravovanej právnej úpravy.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Sekcia legislatívy

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

email: viera.bencatova@justice.sk 

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: január 2018.

Zdroj: slov-lex
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 244
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

NEODKLADNÉ OPATRENIA: Následky nedoručenia vyjadrenia k odvolaniu

Aj keď úprava rozhodovania o neodkladných opatreniach vykazuje oproti úprave civilného procesu vo všeobecnosti určité špecifiká a ...

DOBROVOĽNÉ DRAŽBY: Vzdialenosť miesta konania dražby od miesta draženej nehnuteľnosti

Samotná vzdialenosť miesta konania dražby od miesta draženej nehnuteľnosti nemusí byť vždy dôvodom vyslovenia neplatnosti dražby, ale ...

Hmotnoprávny vzťah po rozsudku ukladajúcom povinnosť vypratať byt po zabezpečení bytovej náhrady

Konštitutívnym rozsudkom súdu, ktorým sa privoľuje k výpovedi z nájmu bytu a ukladá žalovanému povinnosť byt vypratať po zabezpečení ...

CSP: Fikcia doručenia pri doručovaní na doručovaciu adresu uvedenú stranou sporu

Z dikcie ustanovenia § 106 CSP vyplýva, že oznámenie inej adresy na doručovanie zásielok je v plnej dispozícii adresáta. Na takto adresátom ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Trestnoprávna imunita prezidenta SR sa neobmedzíhttp://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-trestnopravna-imunita-prezidenta/403920-clanok.html

Trestnoprávna imunita prezidenta SR sa neobmedzí výlučne na výroky prednesené počas výkonu ...

Komora exekútorov: Zastavenie starých exekúcii povzbudí špekulantovhttp://www.teraz.sk/slovensko/komora-exekutorov-zastavenie-starych/403825-clanok.html

Zastavenie starých exekúcií, ktoré v stredu odobril parlament, môže povzbudiť špekulantov, ...

Pracujúcim má rodičovský príspevok vzrásť na 370 eurhttp://www.teraz.sk/slovensko/pracujucim-ma-rodicovsky-prispevok/403813-clanok.html

Rodičovský príspevok by mal od budúceho roka vzrásť.

Dočasne absentujúceho sudcu bude na súde zastupovať hosťujúci sudcahttp://www.teraz.sk/slovensko/docasne-absentujuceho-sudcu-bude-na-s/403801-clanok.html

Podľa ministerstva sú súdy v praxi konfrontované so situáciami, keď dočasný výpadok ...

Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 sa ukončiahttp://www.teraz.sk/slovensko/stare-exekucie-zacate-pred-1-april/403794-clanok.html

Návrhom zákona chce ministerstvo poskytnúť aj pomoc občanom voči ktorým sú dlhodobo vedené ...

Počet dopytov od exekútorov smerom k Sociálnej poisťovni neklesáhttp://www.teraz.sk/ekonomika/pocet-dopytov-od-exekutorov-smerom-k-s/403893-clanok.html

Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná poskytovať služby exekútorom.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2019

Bulletin slovenskej advokácie 5/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 4/2019

Justičná revue 4/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Súkromné právo 2/2019

Súkromné právo 2/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 2/2019

Zo súdnej praxe 2/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: