TlačPoštaZväčšiZmenši

Začali sa prípravy na zákone o štátnej službe pri výkone súdnictva

4.1. 2018, 16:59 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti začalo pracovať na návrhu zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyplýva to zo zverejnenia tzv. predbežnej informácie, ktorú musí zverejniť predkladateľ každého nového zákona pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu v záujme informovania verejnosti a orgánov verejnej správy.

Nový zákon o štátnej službe nemožno v celom rozsahu aplikovať na justičnú štátnu službu

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení vo všeobecnosti zaviazala, že prijme opatrenia na transparentnosť rozhodovania o personálnom obsadení súdov, stabilizáciu personálneho obsadenia súdov, najmä preťažených súdov, ako aj opatrenia na stabilizáciu podporného aparátu sudcu. A to tak, aby boli dodržané princípy rozhodovania zákonným sudcom.

S cieľom stabilizácie personálneho obsadenia súdov sa vláda Slovenskej republiky zaviazala, že pripraví návrh zákona o justičnej štátnej službe s jasným vymedzením kompetencií zložiek tohto aparátu. Tento zámer sa premietol i do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018, konkrétne v podobe úlohy predložiť do legislatívneho procesu návrh zákona o justičnej štátnej službe.

Novú právnu úpravu, ktorú priniesol s účinnosťou od 1. júna 2017 zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je možné v celom rozsahu aplikovať na štátnu službe pri výkone súdnictva vzhľadom na špecifická tejto štátnej služby.

Bežnou požiadavkou sudcov v celej Európe je mať aspoň jedného súdneho/právneho asistenta, ktorý by im pomáhal pri právnom výskume a príprave návrhu, ako aj asistenta, ktorý by riadil register, pojednávania a každodenné činnosti.

Sudcovia by sa mali sústrediť len na veci, ktoré naozaj potrebujú právne znalosti sudcu

Zloženie tohto „tímu“ závisí najmä od veľkosti súdu, od organizačného nastavenia súdu, od zdrojov. Dlhodobým trendom ako takým je, že sudcovia by sa mali sústrediť len na veci, ktoré naozaj potrebujú právne znalosti sudcu. Navrhovaná osobitná právna úprava vo vzťahu k štátnozamestnaneckým miestam na súdoch je vyvolaná predovšetkým tým, že „administratívni“ zamestnanci sú pri plnení svojich úloh v spomenutom „tíme“ akousi „predĺženou rukou“ sudcu, to znamená i výkonu súdnej moci.

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby sa na štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s  vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami plniacimi úlohy pri výkone súdnictva na súdoch aplikoval zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, len v tom rozsahu, ak nový návrh zákona nebude ustanovovať inak, resp. v návrhu zákona nebude obsiahnutá osobitná (špecifická) právna úprava.

Úprava štátnozamestnaneckých vzťahov v súvislosti s  vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami plniacimi úlohy pri výkone súdnictva na súdoch, ako aj úprava konkrétnych vecných (personálnych) osobitosti jednotlivých kategórií súdnych úradníkov:

  • vyšších súdnych úradníkov,
  • súdnych tajomníkov,
  • probačných a mediačných úradníkov,
  • justičných čakateľov a
  • asistentov

je podľa platného právneho poriadku roztrieštená do viacerých právnych predpisov, najmä

  • zákon č. 549/2003  Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
  • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrhom zákona by sa mala právna úprava sprehľadniť.

Aktuálne platy v justícii vedú k zníženiu stabilizácie justičného personálu

Ministerstvo konštatuje: „Aktuálne nastavenie platových tried a zaraďovanie do nich vedie k zníženiu stabilizácie personálneho obsadenia súdov. Predkladateľ sa snaží nastaviť platové triedy („tarify“) tak, aby sa zvýšila motivácia pre vykonávanie týchto profesií, súčasne prepojiť koncepciu kariérneho rastu, justičného vzdelávania a odmeňovania a teda v čo najširšej miere stabilizovať personálne obsadenie súdov.“

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách základných cieľov pripravovanej právnej úpravy.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Sekcia legislatívy

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

email: viera.bencatova@justice.sk 

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: január 2018.

Zdroj: slov-lex
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 304
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: