TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdny poplatok za elektronické podanie a vecné oslobodenie konania

30.6. 2011, 13:31 |  Edmund Horváth

V poslednej dobe sa v praxi súdov množia názory, podľa ktorých súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisov elektronicky zaslaného podania podlieha poplatkovej povinnosti aj v prípade, že sa na konanie inak vzťahuje vecné oslobodenie od súdnych poplatkov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch. Tento poplatok sa nachádza v položke 20a, ktorá sa nachádza v druhej časti sadzobníka nazvanej Poplatky za úkony súdov.

Tieto názory sa opierajú jednak o

  • názor, že nejde o poplatok za konanie vo veci samej, ale za úkon súdu, konkrétne vyhotovenie rovnopisu podania, čiže to isté ako úhrada nákladov podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, avšak v predvídateľnej výške vo forme súdneho poplatku.
  • výklad, podľa ktorého sa vecné oslobodenia konaní od súdnych poplatkov vzťahujú len na poplatky zaradené do prvej časti Sadzobníka súdnych poplatkov nazvaného Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní a nie aj na poplatky zaradené do druhej časti (Poplatky za úkony súdov), tretej časti (Poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdov) a štvrtej časti (Poplatky za úkony prokuratúry), ako aj o
  • výklad, podľa ktorého, ak je výslovne pri položke 19 nachádzajúcej sa taktiež v druhej časti sadzobníka uvedené, že „Poplatok sa nevyberie, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie konania..." a pri analyzovanej položke 20a sa takáto poznámka nenachádza, vzniku poplatkovej povinnosti za elektronické podanie podľa položky 20a nebráni vecné oslobodenie konania, v ktorom sa toto podanie zasiela.

Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica 43Cob/213/2010:

V uvedenom uznesení súd zaujal názor, že Zákon o súdnych poplatkoch v sadzobníku stanovuje okrem iného jednotlivé úkony a konania súdov, ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti, a teda sa za ne vyberajú poplatky. V ustanovení § 4 však taxatívne vymedzuje vecné ako aj osobné oslobodenie od súdnych poplatkov. Toto ustanovenie priznáva osobám alebo celým konaniam oslobodenie od súdnych poplatkov uvedených v Sadzobníku všeobecne, keďže výslovne neurčuje, že sa oslobodenie vzťahuje len pre jednotlivé časti Sadzobníka. Jedine Sadzobník, v časti II v poznámke k položke 19 určuje, že v prípade súdneho poplatku za spísanie zápisnice sa súdny poplatok nevyrubuje, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie od súdnych poplatkov. Zo skutočnosti, že takáto poznámka sa pri iných položkách uvedených v časti II. Sadzobníka nenachádza, nie je možné vyvodiť záver, že pre tieto položky Sadzobníka sa vecné oslobodenie od súdnych poplatkov nevzťahuje.

Krajský súd nesúhlasil so záverom, že vecné oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov. Vyslovil, že zo spisu je nesporné, že konanie je vecne oslobodené od platenia súdnych poplatkov, a preto okresný súd nepostupoval správne, keď navrhovateľovi napadnutým uznesením uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za úkon súdu – vyhotovenie rovnopisu návrhu na začatie konania a jeho príloh podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov z dôvodu, že návrh bol urobený elektronickými prostriedkami a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, keďže podanie návrhu na začatie konania je vecne oslobodené od platenia súdneho poplatku.

Uznesenie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 14Cob/288/2010:

Ani Krajský súd Žilina sa nestotožnil s názormi uvádzanými v úvode tohto článku a uviedol, že pokiaľ je konanie vecné oslobodené od súdnych poplatkov (v danom prípade išlo o konanie vo veciach zdravotného poistenia podľa § 4 ods. 1 písm. c/ Zákona o súdnych poplatkoch), toto oslobodenie sa vzťahuje na všetky poplatky uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov, teda aj na poplatok uvedený v položke 20a. Tento záver vyplýva z toho, že zo znenia § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch nemožno vyvodiť, že by konania uvedené v písmenách a/ až k/ tohto ustanovenia neboli oslobodené od platenia všetkých súdnych poplatkov uvedených v sadzobníku súdnych poplatkov. 

Edmund Horváth

JUDr. Edmund Horváth
Okresný súd Rimavská Sobota

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1866
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Agrorezort pripravuje nový veterinárny zákonhttps://www.teraz.sk/slovensko/mprv-pripravuje-novy-veterinarny-zako/567678-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Následky množiteľského biznisu znášajú aj útulky.

Kresák: Novela volebného zákona nie je v súlade s ústavouhttps://www.teraz.sk/slovensko/p-kresak-novela-volebneho-zakona-ni/567665-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva nie je v súlade s Ústavou SR.

SP zníži či zastaví exekučné zrážky viac než 30.000 dôchodcomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-znizi-ci-zastavi-exekucne-zra/567647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Sociálna poisťovňa (SP) po zmene životného minima zníži alebo zastaví exekučné zrážky ...

Na nového člena súdnej rady kandiduje sudca Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunayhttps://www.webnoviny.sk/na-noveho-clena-sudnej-rady-kandiduje-sudca-krajskeho-sudu-v-kosiciach-lubos-kunay/

Súdna rada SR eviduje jeden návrh na člena súdnej rady, a to predsedu senátu Krajského súdu v ...

Začal fungovať Najvyšší správny súd SR, zatiaľ so 16 sudcamihttps://www.teraz.sk/slovensko/zacal-fungovat-najvyssi-spravny-s/567103-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=undefined

Prechádzajú naň aj niektoré kompetencie Ústavného súdu SR. Hierarchicky má postavenie ako ...

Počet pracovných sporov stúpol v roku 2020 o viac ako štvrtinuhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-pocet-pracovnych-sporov-stupol-v/567109-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Vyplýva to zo správy Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR k vývoju na súdoch ...

Nové časopisy

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: