TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdny poplatok za elektronické podanie a vecné oslobodenie konania

30.6. 2011, 13:31 |  Edmund Horváth

V poslednej dobe sa v praxi súdov množia názory, podľa ktorých súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisov elektronicky zaslaného podania podlieha poplatkovej povinnosti aj v prípade, že sa na konanie inak vzťahuje vecné oslobodenie od súdnych poplatkov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch. Tento poplatok sa nachádza v položke 20a, ktorá sa nachádza v druhej časti sadzobníka nazvanej Poplatky za úkony súdov.

Tieto názory sa opierajú jednak o

  • názor, že nejde o poplatok za konanie vo veci samej, ale za úkon súdu, konkrétne vyhotovenie rovnopisu podania, čiže to isté ako úhrada nákladov podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, avšak v predvídateľnej výške vo forme súdneho poplatku.
  • výklad, podľa ktorého sa vecné oslobodenia konaní od súdnych poplatkov vzťahujú len na poplatky zaradené do prvej časti Sadzobníka súdnych poplatkov nazvaného Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní a nie aj na poplatky zaradené do druhej časti (Poplatky za úkony súdov), tretej časti (Poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdov) a štvrtej časti (Poplatky za úkony prokuratúry), ako aj o
  • výklad, podľa ktorého, ak je výslovne pri položke 19 nachádzajúcej sa taktiež v druhej časti sadzobníka uvedené, že „Poplatok sa nevyberie, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie konania..." a pri analyzovanej položke 20a sa takáto poznámka nenachádza, vzniku poplatkovej povinnosti za elektronické podanie podľa položky 20a nebráni vecné oslobodenie konania, v ktorom sa toto podanie zasiela.

Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica 43Cob/213/2010:

V uvedenom uznesení súd zaujal názor, že Zákon o súdnych poplatkoch v sadzobníku stanovuje okrem iného jednotlivé úkony a konania súdov, ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti, a teda sa za ne vyberajú poplatky. V ustanovení § 4 však taxatívne vymedzuje vecné ako aj osobné oslobodenie od súdnych poplatkov. Toto ustanovenie priznáva osobám alebo celým konaniam oslobodenie od súdnych poplatkov uvedených v Sadzobníku všeobecne, keďže výslovne neurčuje, že sa oslobodenie vzťahuje len pre jednotlivé časti Sadzobníka. Jedine Sadzobník, v časti II v poznámke k položke 19 určuje, že v prípade súdneho poplatku za spísanie zápisnice sa súdny poplatok nevyrubuje, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie od súdnych poplatkov. Zo skutočnosti, že takáto poznámka sa pri iných položkách uvedených v časti II. Sadzobníka nenachádza, nie je možné vyvodiť záver, že pre tieto položky Sadzobníka sa vecné oslobodenie od súdnych poplatkov nevzťahuje.

Krajský súd nesúhlasil so záverom, že vecné oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov. Vyslovil, že zo spisu je nesporné, že konanie je vecne oslobodené od platenia súdnych poplatkov, a preto okresný súd nepostupoval správne, keď navrhovateľovi napadnutým uznesením uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za úkon súdu – vyhotovenie rovnopisu návrhu na začatie konania a jeho príloh podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov z dôvodu, že návrh bol urobený elektronickými prostriedkami a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, keďže podanie návrhu na začatie konania je vecne oslobodené od platenia súdneho poplatku.

Uznesenie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 14Cob/288/2010:

Ani Krajský súd Žilina sa nestotožnil s názormi uvádzanými v úvode tohto článku a uviedol, že pokiaľ je konanie vecné oslobodené od súdnych poplatkov (v danom prípade išlo o konanie vo veciach zdravotného poistenia podľa § 4 ods. 1 písm. c/ Zákona o súdnych poplatkoch), toto oslobodenie sa vzťahuje na všetky poplatky uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov, teda aj na poplatok uvedený v položke 20a. Tento záver vyplýva z toho, že zo znenia § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch nemožno vyvodiť, že by konania uvedené v písmenách a/ až k/ tohto ustanovenia neboli oslobodené od platenia všetkých súdnych poplatkov uvedených v sadzobníku súdnych poplatkov. 

Edmund Horváth

JUDr. Edmund Horváth
Okresný súd Rimavská Sobota

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1447
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

V programovom vyhlásení chce M.Kolíková reformu Súdnej radyhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-programovom-vyhlaseni-chce-mkoliko/456642-clanok.html

Za prioritu v programovom vyhlásení vlády za rezort spravodlivosti považuje Kolíková opatrenia ...

Klientske centrá budú otvorené v stredy len poobedehttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-aprila-budu-v-stredy-klientske-c/456631-clanok.html

Od 1. apríla sa upravia úradné hodiny v klientskych centrách, oddeleniach dokladov a na ...

M. Michalko: Duševné vlastníctvo sa dá zaregistrovať aj on-linehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-michalko-dusevne-vlastnictvo-sa-d/456595-clanok.html

Nápady, ktoré budú vložené do aplikácie, by v budúcnosti totiž podľa Michalka mohli ...

Nouzový stav je protiústavní, myslí si advokát. Podal stížnost k souduhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-nouzovy-stav-ustava-ustavni-soud-stiznost-david-zahumensky.A200329_213402_domaci_aug

Advokát David Zahumenský se kvůli vyhlášení nouzového stavu obrátil na Ústavní soud, kam ...

Koronavírus: Ako sa zaevidovať na úrade prácehttps://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/547022-koronavirus-ako-sa-zaevidovat-na-urade-prace/

Osobný kontakt na úrade práce sa odporúča len v nevyhnutných prípadoch.

R. Mikulec: Evidujeme 803 priestupkov v prípade dodržiavania karantényhttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-evidujeme-803-priestupkov-v/456409-clanok.html

Verejnosť žiada, aby rešpektovala prijaté nariadenia ústredným krízovým štábom.

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: