TlačPoštaZväčšiZmenši

Študenti Právnickej fakulty UK sa v uplynulom semestri venovali aj téme mestskej zelene

8.3. 2019, 18:52 |  najpravo.sk

Približne pred dvoma rokmi začal v bratislavskom Starom meste intenzívny výrub stromov. Mimovládne organizácie i aktivisti na to prirodzene zareagovali a začali pozornejšie skúmať oprávnenosť jednotlivých výrubových konaní. Neraz sa totiž stalo, že pilčíci pri sebe nemali právoplatné rozhodnutie.

Jednou z najvýraznejších prekážok dôslednejšej ochrany mestskej zelene zo strany občianskej spoločnosti je to, že sa o výruboch spoločnosť dozvie až ex post, teda po tom, ako došlo k realizácii výrubu, a teda rovnako ex post možno overiť aj oprávnenosť samotného výrubu. Rozhodnutia je možné vyhľadať na webových stránkach obcí, čo je veľmi komplikované vzhľadom na neprehľadnosť stránok alebo je možné si ich vyžiadať prostredníctvom infozákona. Preto prišiel Peter Faltus z iniciatívy Zelená Zeleni s nápadom vytvoriť centrálny register výrubových konaní.

Tento register by tretiemu sektoru a občianskej spoločnosti uľahčil kontrolu oprávnenosti výrubov v akejkoľvek fáze prebiehajúceho výrubového konania. Potreboval však zistiť, ako tento cieľ legislatívne dosiahnuť. S právnou analýzou mu pomohli študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora, pod vedením JUDr. Zuzany Illýovej, PhD. Odborný dohľad nad prácou študentov zabezpečovala advokátska kancelária Hillbridges pod vedením partnera tejto kancelárie Andreja Adamčíka.

Študenti oslovili na spoluprácu zástupcov Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky, a to hlavnú inšpektorku životného prostredia pani Tatianu Horeckú a Martina Tuchyňu z odboru stratégii IKT. Do projektu priniesli svoje skúsenosti z praxe a nápady ako aplikovať už existujúcu legislatívu.

Jedným zo zistení na spoločnom stretnutí so zástupcami ministerstva bolo, že k dnešnému dňu existuje legislatívny rámec umožňujúci získavanie a použitie dát, ktoré publikuje každá obec vo forme otvorených dát. Tieto sa dajú použiť napríklad aj ako vstupné dáta pre fungovanie aplikácie, ktorá by zobrazovala len výrubové konania. Tým by sa eliminovala nutnosť procesu tvorby oficiálneho štátneho registra. Takúto aplikáciu si môže nezisková organizácia vytvoriť a dať ju k dispozícii ďalším organizáciám a aktivistom.

Ako problematické sa v analýze ukázalo, že nie všetky obce publikujú podania a rozhodnutia o výrubových konaniach v strojovo čitateľných dátových formátoch. V pilotnej prevádzke by sa teda aplikácia testovala len vo vybranej obci alebo obciach, ktoré už teraz kladú dôraz na transparentnosť a publikujú otvorené dáta.

Projekt sa v priebehu dvoch mesiacov posunul od úvah do praktickej roviny. Dňa 1. decembra 2018 sa študenti Právnickej fakulty UK v Bratislave spolu s Marekom Novákom z Občianskeho združenia Slavín a Martinom Tuchyňom z Ministerstva životného prostredia zúčastnili Hackathonu Slovensko.digital. Cieľom účasti na tomto podujatí bolo vytvoriť zrozumiteľný a ľahko dostupný manuál občanom, ktorý by obsahoval informácie o správnom konaní výrubu stromov. Okrem toho by dával odpovede na otázky ako postupovať pri výrube stromov (teda na ktoré orgány verejnej správy je potrebné sa obrátiť) a informácie o podmienkach a náležitostiach  žiadosti o výrub stromov a prílohách, ktoré sú potrebné pre toto konanie.

Občianske združenie Slavín a v rámci neho iniciatíva Zelená zeleni bude naďalej pokračovať v spolupráci s MŽP SR, ktorú sprostredkovali práve študenti Právnickej fakulty.

Počas trvania spolupráce sa študenti zamýšľali aj nad tým, ako prispieť k efektívnejšej a kvalitnejšej ochrane stromov. Jednou z možností bola aj zmena právneho statusu stromov. Inšpiráciu čerpali jednak z knihy ,,Tajný život stromov” od Peter Wohlleben a taktiež aj príkladmi zo zahraničia ako napr. rieka Whanganui na Novom Zélande, rieka Ganga v Indii alebo amazonský les. Hoci na Slovensku stromy a príroda požíva ochranu v rámci viacerých zákonov, postupne vzniká verejná diskusia o tom, či by aj stromy mali požívať právnu ochranu na úrovni právnických osôb, podobne ako to majú iné neživé objekty - napríklad obchodné spoločnosti.

Otázku o tom, či by stromy mali mať právne postavenie, otvoril už Christopher Stone vo svojom článku v Southern California Law Review v roku 1972. Argumentoval tým, že ako ľudia ničíme prírodné zdroje, ktoré sú dôležité na naše ďalšie prežitie a na prežitie ďalších generácií. Preto potrebujú aj náležitú ochranu. A keďže poskytujeme právnu ochranu aj korporáciám, či lodiam, prečo by ju nemali požívať napríklad aj stromy. Koniec koncov ani ženy, či deti nepožívali pred 100 rokmi mnohé práva, ktoré nám teraz prídu úplne prirodzené.

Amazonský prales sa tradične označuje ako „pľúca Zeme“ a nemôžeme si dovoliť oň prísť. Medzinárodná právnička Maria Banda pôsobiaca ako Graham Fellow na Právnickej fakulte univerzity v Toronte vo svojom článku z júna tohto roka spomína ako historickú udalosť, keď Najvyšší súd Kolumbie priznal Amazonskému pralesu postavenie právnickej osoby so všetkými právami a zároveň prikázal štátu znížiť odlesňovanie.

Stonov argument spochybnil v roku 1984 aj P.S. Elder vo svojom článku publikovanom v Osgoode Hall Law Journal, kde hovoril o tom, že takúto ochranu poskytuje už súčasná legislatíva a teda stromy vôbec nemusíme prekvalifikovávať na právnické osoby.

Zmena právneho statusu je odvážna ale legitímna ambícia, najmä keď vidíme, že aj napriek legislatívnej ochrane miznú celé ekosystémy a vyhynuli niektoré zvieracie druhy. Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko. Veď aj na Slovensku sa naďalej ťaží v chránených územiach.

Autori:
Lenka Gondoľová, Erik Ploth, Lucia Farkašová, Martin Ševčovič
študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave


 

Referencie:

[1] Banda, Maria. "Why should Trees Have Legal Rights? It's Second Nature." The Globe and Mail.  prístupné online 16. novembra 2018. https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-why-should-trees-have-legal-rights-its-second-nature/

[2] Elder, P. S.. "Legal Rightsfor Nature: The Wrong Answer to the Right(s) Question." Osgoode Hall Law Journal 22.2 (1984) : 285-295.
http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol22/iss2/4

[3] Stone, Christopher D. “Should Trees Have Standing?–Towards Legal Rights for Natural Objects.” Southern California Law Review 45 (1972): 450-501

Ilustračné foto: najprávo.sk

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 375
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súčasťou verejnej stavby bude musieť byť aj umelecké dielohttps://www.teraz.sk/ekonomika/sucastou-verejnej-stavby-bude-musiet/547787-clanok.html

Nová stavebná legislatíva definuje stavebníka dvoma znakmi – prejavom vôle uskutočňovať ...

Vlani najviac odsúdených malo najvyššie vzdelanie základnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlani-najviac-odsudenych-v-sr-malo-naj/547613-clanok.html

Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2020 nachádzalo 8862 odsúdených osôb a 1657 ...

Bubla: Pracovná skupina sa nateraz nevenuje inštitútu kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/bubla-pracovna-skupina-sa-nateraz-neve/547610-clanok.html

Pracovná skupina vytvorená ku komplexnej novele trestného poriadku sa nateraz nevenuje zmenám v ...

Laciak: O benefite pre kajúcnika rozhoduje v zahraničí zväčša až súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/laciak-o-benefite-pre-kajucnika-rozhod/547606-clanok.html

O eventuálnom benefite pre spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, rozhoduje v zahraničí ...

Kurilovská: Obvinenie je nemožné postaviť na jednej výpovedi kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/kurilovska-obvinenie-nie-je-mozne-po/547601-clanok.html

Rektorka Kurilovská pripomenula, že obvinenie možno vzniesť len vtedy, keď je dostatočne ...

Skončila sa štvrtá zbraňová amnestia, Slováci odovzdali viac ako 1 500 zbraní a desaťtisíce nábojovhttps://www.webnoviny.sk/skoncila-sa-stvrta-zbranova-amnestia-slovaci-odovzdali-viac-ako-1-500-zbrani-a-desattisice-nabojov/

Počas štvrtej zbraňovej amnestie občania odovzdali na útvaroch Policajného zboru (PZ) 1 615 ...

Nové časopisy

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: