TlačPoštaZväčšiZmenši

Študenti Právnickej fakulty UK sa v uplynulom semestri venovali aj téme mestskej zelene

8.3. 2019, 18:52 |  najpravo.sk

Približne pred dvoma rokmi začal v bratislavskom Starom meste intenzívny výrub stromov. Mimovládne organizácie i aktivisti na to prirodzene zareagovali a začali pozornejšie skúmať oprávnenosť jednotlivých výrubových konaní. Neraz sa totiž stalo, že pilčíci pri sebe nemali právoplatné rozhodnutie.

Jednou z najvýraznejších prekážok dôslednejšej ochrany mestskej zelene zo strany občianskej spoločnosti je to, že sa o výruboch spoločnosť dozvie až ex post, teda po tom, ako došlo k realizácii výrubu, a teda rovnako ex post možno overiť aj oprávnenosť samotného výrubu. Rozhodnutia je možné vyhľadať na webových stránkach obcí, čo je veľmi komplikované vzhľadom na neprehľadnosť stránok alebo je možné si ich vyžiadať prostredníctvom infozákona. Preto prišiel Peter Faltus z iniciatívy Zelená Zeleni s nápadom vytvoriť centrálny register výrubových konaní.

Tento register by tretiemu sektoru a občianskej spoločnosti uľahčil kontrolu oprávnenosti výrubov v akejkoľvek fáze prebiehajúceho výrubového konania. Potreboval však zistiť, ako tento cieľ legislatívne dosiahnuť. S právnou analýzou mu pomohli študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora, pod vedením JUDr. Zuzany Illýovej, PhD. Odborný dohľad nad prácou študentov zabezpečovala advokátska kancelária Hillbridges pod vedením partnera tejto kancelárie Andreja Adamčíka.

Študenti oslovili na spoluprácu zástupcov Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky, a to hlavnú inšpektorku životného prostredia pani Tatianu Horeckú a Martina Tuchyňu z odboru stratégii IKT. Do projektu priniesli svoje skúsenosti z praxe a nápady ako aplikovať už existujúcu legislatívu.

Jedným zo zistení na spoločnom stretnutí so zástupcami ministerstva bolo, že k dnešnému dňu existuje legislatívny rámec umožňujúci získavanie a použitie dát, ktoré publikuje každá obec vo forme otvorených dát. Tieto sa dajú použiť napríklad aj ako vstupné dáta pre fungovanie aplikácie, ktorá by zobrazovala len výrubové konania. Tým by sa eliminovala nutnosť procesu tvorby oficiálneho štátneho registra. Takúto aplikáciu si môže nezisková organizácia vytvoriť a dať ju k dispozícii ďalším organizáciám a aktivistom.

Ako problematické sa v analýze ukázalo, že nie všetky obce publikujú podania a rozhodnutia o výrubových konaniach v strojovo čitateľných dátových formátoch. V pilotnej prevádzke by sa teda aplikácia testovala len vo vybranej obci alebo obciach, ktoré už teraz kladú dôraz na transparentnosť a publikujú otvorené dáta.

Projekt sa v priebehu dvoch mesiacov posunul od úvah do praktickej roviny. Dňa 1. decembra 2018 sa študenti Právnickej fakulty UK v Bratislave spolu s Marekom Novákom z Občianskeho združenia Slavín a Martinom Tuchyňom z Ministerstva životného prostredia zúčastnili Hackathonu Slovensko.digital. Cieľom účasti na tomto podujatí bolo vytvoriť zrozumiteľný a ľahko dostupný manuál občanom, ktorý by obsahoval informácie o správnom konaní výrubu stromov. Okrem toho by dával odpovede na otázky ako postupovať pri výrube stromov (teda na ktoré orgány verejnej správy je potrebné sa obrátiť) a informácie o podmienkach a náležitostiach  žiadosti o výrub stromov a prílohách, ktoré sú potrebné pre toto konanie.

Občianske združenie Slavín a v rámci neho iniciatíva Zelená zeleni bude naďalej pokračovať v spolupráci s MŽP SR, ktorú sprostredkovali práve študenti Právnickej fakulty.

Počas trvania spolupráce sa študenti zamýšľali aj nad tým, ako prispieť k efektívnejšej a kvalitnejšej ochrane stromov. Jednou z možností bola aj zmena právneho statusu stromov. Inšpiráciu čerpali jednak z knihy ,,Tajný život stromov” od Peter Wohlleben a taktiež aj príkladmi zo zahraničia ako napr. rieka Whanganui na Novom Zélande, rieka Ganga v Indii alebo amazonský les. Hoci na Slovensku stromy a príroda požíva ochranu v rámci viacerých zákonov, postupne vzniká verejná diskusia o tom, či by aj stromy mali požívať právnu ochranu na úrovni právnických osôb, podobne ako to majú iné neživé objekty - napríklad obchodné spoločnosti.

Otázku o tom, či by stromy mali mať právne postavenie, otvoril už Christopher Stone vo svojom článku v Southern California Law Review v roku 1972. Argumentoval tým, že ako ľudia ničíme prírodné zdroje, ktoré sú dôležité na naše ďalšie prežitie a na prežitie ďalších generácií. Preto potrebujú aj náležitú ochranu. A keďže poskytujeme právnu ochranu aj korporáciám, či lodiam, prečo by ju nemali požívať napríklad aj stromy. Koniec koncov ani ženy, či deti nepožívali pred 100 rokmi mnohé práva, ktoré nám teraz prídu úplne prirodzené.

Amazonský prales sa tradične označuje ako „pľúca Zeme“ a nemôžeme si dovoliť oň prísť. Medzinárodná právnička Maria Banda pôsobiaca ako Graham Fellow na Právnickej fakulte univerzity v Toronte vo svojom článku z júna tohto roka spomína ako historickú udalosť, keď Najvyšší súd Kolumbie priznal Amazonskému pralesu postavenie právnickej osoby so všetkými právami a zároveň prikázal štátu znížiť odlesňovanie.

Stonov argument spochybnil v roku 1984 aj P.S. Elder vo svojom článku publikovanom v Osgoode Hall Law Journal, kde hovoril o tom, že takúto ochranu poskytuje už súčasná legislatíva a teda stromy vôbec nemusíme prekvalifikovávať na právnické osoby.

Zmena právneho statusu je odvážna ale legitímna ambícia, najmä keď vidíme, že aj napriek legislatívnej ochrane miznú celé ekosystémy a vyhynuli niektoré zvieracie druhy. Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko. Veď aj na Slovensku sa naďalej ťaží v chránených územiach.

Autori:
Lenka Gondoľová, Erik Ploth, Lucia Farkašová, Martin Ševčovič
študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave


 

Referencie:

[1] Banda, Maria. "Why should Trees Have Legal Rights? It's Second Nature." The Globe and Mail.  prístupné online 16. novembra 2018. https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-why-should-trees-have-legal-rights-its-second-nature/

[2] Elder, P. S.. "Legal Rightsfor Nature: The Wrong Answer to the Right(s) Question." Osgoode Hall Law Journal 22.2 (1984) : 285-295.
http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol22/iss2/4

[3] Stone, Christopher D. “Should Trees Have Standing?–Towards Legal Rights for Natural Objects.” Southern California Law Review 45 (1972): 450-501

Ilustračné foto: najprávo.sk

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 197
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ktorého kandidáta na generálneho prokurátora favorizujú dekani?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/557217-ktoreho-kandidata-na-generalneho-prokuratora-favorizuju-dekani/

Ak prejde v parlamente zmena voľby generálneho prokurátora, budú môcť svojich kandidátov na ...

M. Kolíková: Obava z trestného stíhania sudcov je skôr emocionálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-obava-z-trestneho-stiha/480473-clanok.html

Sudcov sa snažila ubezpečiť, že ak nedôjde k nejakému väčšiemu nárastu svojvoľných ...

Zvýšenie pokuty za nedodržanie izolácie bude prokované zrýchlenehttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-o-zvyseni-pokuty-za-nedodrzani/480466-clanok.html

Operátor by mohol podľa novely spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, ...

Z. Čaputová formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-z-caputova-formalne-vyme/480400-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov.

Kolíkovej nová súdna mapa by mala byť známa do konca leta, ministerka chce návrat do 90-tych rokovhttps://www.webnoviny.sk/kolikovej-nova-sudna-mapa-by-mala-byt-znama-do-konca-leta-ministerka-chce-navrat-do-90-tych-rokov/

Návrh novej súdnej mapy, ktorý počíta so zväčšovaním súdnych obvodov a s tým súvisiacim ...

Kompetenční absurdita. Nadřízený trestal i rozhodoval, zda jednal zákonněhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-soud-stiznost-ustavni-nadrizeny.A200714_103122_domaci_remy

Nároky příslušníků bezpečnostních sborů na odškodnění za nezákonné rozhodnutí budou ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: