TlačPoštaZväčšiZmenši

Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k trestnej veci "emisie"

11.6. 2014, 12:47 |  najpravo.sk

Trestné stíhanie bolo začaté 16. 12. 2009 na základe trestného oznámenia. Predmetom trestného stíhania bol skutok, ktorý sa mal stať 13. 11. 2008. Išlo o uzatvorenie zmluvy o predaji kvót skleníkových plynov (AAU) medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zastúpeným ministrom Ing. Jánom Ch. a obchodnou spoločnosťou Interblue Group, L. l. c (USA) zastúpenou Janou L. Predmetom zmluvy bol predaj 15 miliónov ton kvót AAU za sumu 5,05 eura za 1 tonu (celková kúpna cena bola 75 750 000,- eur – 2 282 040 500,- slovenských korún).

Predmetom trestného stíhania bolo posúdenie výhodnosti tohto predaja, ktorého výsledok (kúpna cena za AAU) bol príjmom Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky.

Vyšetrovací spis tvorí 11 zväzkov, spolu má 3832 listov. Vo veci bolo podaných 11 trestných oznámení. Bolo vypočutých spolu 46 svedkov, z toho 21 štátnych občanov Slovenskej republiky, 3 štátni občania Českej republiky, 2 štátni občania USA, 1 štátny občan Dánska, 16 štátnych občanov Maďarska a 3 štátni občania Japonska. Cestou právnej pomoci boli zadovážené výsluchy svedkov a ďalšie listinné podklady z 5 štátov, konkrétne z USA (110 listov), ČR (34 listov), Maďarska (416 listov), Švajčiarska (551 listov) a Japonska (990 listov). Listinné podklady tvoriace podstatnú časť vyšetrovacieho spisu sa týkajú problematiky obchodovania s jednotkami AAU, obchodných spoločností, ktoré sa priamo, či nepriamo zúčastnili na transakcii, bankových účtov a bankových prevodov finančných prostriedkov. Z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli zadovážené všetky dostupné listinné podklady týkajúce sa procesu prípravy transakcie a jej realizácie.

V rámci preskúmania trestnej veci bol preskúmaný aj súvisiaci vyšetrovací spis v trestnej veci „Legalizácie", ktorý tvorí viac ako 5 000 listov. Ide najmä o listinné podklady zadovážené cestou právnej pomoci zo Švajčiarska a ďalších štátov.

Trestné stíhanie bolo ukončené 18. 9. 2013 zastavením trestného stíhania pre skutok právne kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Rozhodnutie o zastavení trestného sa stalo právoplatným 2. 12. 2013, vydaním uznesenia prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorým zamietol sťažnosť poškodeného – Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Dňa 9. 1. 2014 vydal generálny prokurátor Jaromír Čižnár pokyn na preskúmanie trestnej veci, pretože ju považuje z hľadiska celospoločenského významu za veľmi dôležitú. Trestnú vec preskúmal iný prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky so záverom:

  • dokazovanie v trestnej veci bolo vykonané v zákonom stanovenom rozsahu a zákonným spôsobom (v prípravnom konaní boli vykonané všetky dostupné dôkazy na území SR aj v zahraničí formou právnej pomoci),
  • skutkové zistenia vyplývajúce z dôkazov odôvodňovali prijať jediný právny záver, že skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie sa stal, ale nie je trestným činom. Uzatvorenie zmluvy o predaji kvót skleníkových plynov (AAU) malo legislatívny základ v zákone č. 572/2004 Z. z., o kúpu AAU prejavilo záujem 6 subjektov – 2 subjekty so sídlom v Slovenskej republike, 1 subjekt so sídlom na Novom Zélande, 1 subjekt so sídlom v SRN, 1 subjekt so sídlom v Japonsku a 1subjekt so sídlom v USA. Výsledkom rokovaní bolo určenie subjektu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu za AAU a určené množstvo tejto komodity, kúpna zmluva o predaji AAU bola teda uzatvorená so subjektom ponúkajúcim najvyššiu cenu za najväčšie množstvo ton AAU,
  • Slovenská republika ako jeden zo štátov oprávnených obchodovať s jednotkami AAU sa zákonom zaviazala sprístupniť informácie o predaji nepridelených kvót na webovej stránke Ministerstva životného prostredia. Žiadny iný štát obchodujúci s jednotkami AAU nikdy oficiálne nezverejnil kúpnu cenu ani iné zmluvné podmienky o konkrétnom predaji,
  • dokazovaním v trestnej veci sa nepodarilo preukázať nielen vznik škody pre Slovenskú republiku, ale ani jej prípadný rozsah (oficiálne existujúca celosvetová, resp. európska databáza transakcií s AAU obsahuje len množstvo predaných a kúpených AAU, nie ich cenu). Škoda a jej kvantifikácia je pritom zákonným znakom obidvoch trestných činov, pre ktoré sa viedlo trestné stíhanie,
  • celá transakcia predaja AAU síce mala legislatívny a legálny základ, ale okolnosti jej prípravy (z hľadiska personálneho, časového a nadväzujúca transakcia medzi Interblue Group L. l. c. a konečným nadobúdateľom AAU) evokujú indície (ktoré nie sú dokázané ani nie sú dôkazmi), že uskutočnenie transakcie priamo s konečným nadobúdateľom AAU (japonský subjekt), bez účasti Interblue Group, L. l. c, by bolo pre Slovenskú republiku výhodnejšie.

Z uvedených skutočností vyplýva záver, že okolnosti tejto obchodnej transakcie, ktoré sa môžu navonok javiť ako nevýhodné pre Slovenskú republiku z finančného hľadiska, nemusia byť a nie sú zároveň trestným činom, pretože nie je možné jednoznačne, objektívne zistiť škodu, ktorá by vznikla Slovenskej republike, a to s poukázaním na cenu AAU v čase transakcie, pretože cena AAU vo všeobecnosti (s výnimkou Slovenskej republiky) bola predmetom obchodného tajomstva. Navyše, jednotky AAU nie sú obvykle obchodovateľným tovarom s konštantne určiteľnou jednotkovou cenou.

Zdroj: GP SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 768
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

J. Čižnár dočasne pozastavil funkciu prokurátorovi B. Palovičovihttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-docasne-pozastavil-funkciu/434405-clanok.html

Čižnár pozastavil Palovičovi funkciu ešte v novembri na základe návrhu krajskej prokurátorky ...

Š. Harabinovi zanikne jeho funkcia sudcu na konci decembrahttps://www.teraz.sk/slovensko/s-harabinovi-zanikne-jeho-funkcia-sudc/434375-clanok.html

Národná rada SR prijala novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá od 15. októbra zakazuje ...

V. Sklenka sa vzdal funkcie sudcuhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-sklenka-sa-vzdal-funkcie-sudcu/434366-clanok.html

Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I Vladimír Sklenka sa vzdal funkcie sudcu.

ÚS rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumyhttps://www.teraz.sk/slovensko/us-rozhodne-o-navrhu-pozastavit-uci/434337-clanok.html

Prezidentka SR vo štvrtok (5.12.) napadla na ÚS predĺženie zákazu zverejňovať volebné ...

Prezidentka podpísala novelu, upraví sa vymáhanie náhradného výživnéhohttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-novelu-upravi-s/434308-clanok.html

Podľa doteraz platného zákona boli stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom.

Drgonec: Súdna rada mala verejne hlasovať už dávno, ale jej konanie sa zlepšiť nemusíhttps://www.webnoviny.sk/drgonec-sudna-rada-mala-verejne-hlasovat-uz-davno-ale-jej-konanie-sa-zlepsit-nemusi/

Súdna rada SR mala hlasovať verejne od samého začiatku, pretože nikdy neexistoval rozumný ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: