TlačPoštaZväčšiZmenši

Rimavskosobotský súd by mohol mať novú budovu už v roku 2015

15.5. 2013, 14:03 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh na schválenie začatia obstarania zmeny dokončenej stavby „Zmena účelu využitia budovy polikliniky na Okresný súd Rimavská Sobota" s predpokladanou cenou predmetu obstarávania 5 076 617,55 eur s DPH a s predpokladaným termínom ukončenia stavebných prác v roku 2015. Táto investičná akcia bola zaradená do programu priorít verejných prác na roky 2014 až 2016.

Súd sídli v troch starých budovách a pojednáva aj v pivničných priestoroch

Okresný súd Rimavská Sobota sídlil pôvodne v dvoch objektoch. Hlavná budova súdu je na Jesenského ulici č. 3 a v súčasnosti v nej pracuje 40 zamestnancov. Ďalší objekt je v správe súdu na Daxnerovej ulici č. 11, kde pracuje momentálne 20 zamestnancov. Po zlúčení Okresného súdu Rimavská Sobota s Okresným súdom Revúca bolo potrebné zabezpečiť ďalšie priestory. Okresný súd preto v októbri roku 2004 prevzal do výpožičky od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky objekt na Daxnerovej ulici č. 12. V roku 2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky previedlo správu budovy okresnému súdu. V tejto budove pracuje 11 zamestnancov, z toho 3 sudcovia, sú tam 2 pojednávacie miestnosti, časť oddelenia agendy C (civilná agenda) a oddelenie agendy Ro (platobné rozkazy).

Takéto priestorové usporiadanie však podľa ministerstva nespĺňa podmienky na zabezpečenie výkonu súdnictva, nakoľko nie sú dosiahnuté priestorové štandardy pre zamestnancov ani pre verejnosť, budovy sú rozdielne dislokované, sú v zlom technickom stave a vyžadujú zvýšené prevádzkové náklady. Ministerstvo spravodlivosti poukázalo aj na to, že niektoré z pojednávacích miestností sú umiestnené v pivničných priestoroch.

Priestorové problémy súdu sa riešia už od roku 2000

Vedenie ministerstva spravodlivosti už v roku 2000 s cieľom riešiť priestorové problémy Okresného súdu Rimavská Sobota, teda súdu v druhom najväčšom okrese v Banskobystrickom kraji, začalo rokovania o možnosti získania vhodnej budovy pre umiestnenie okresného súdu. Ako vyhovujúci objekt sa ukázala budova, ktorú v tom čase využívala Poliklinika Okresného ústavu národného zdravia v Rimavskej Sobote. V tom čase sa v meste dokončovali nové priestory pre polikliniku a bol predpoklad, že koncom roku 2000 bude objekt uvoľnený.

Ide o bývalú súdnu Sédriu, ktorá bola postavená v rokoch 1885 až 1887 v neorenesančnom slohu a sídlil v nej župný súd. Je situovaná v pamiatkovej zóne mesta Rimavská Sobota, pričom budova disponuje cennými architektonickými prvkami typickými pre justíciu a po rekonštrukcii by bola dôstojným sídlom okresného súdu. Do roku 1922 bola táto budova užívaná ministerstvom spravodlivosti. Na základe zápisu v pozemkovej knihe z roku 1956 bolo zistené, že objekt bol odovzdaný bezodplatným prevodom správy majetku štátu do správy Povereníctvu zdravotníctva – Okresný ústav národného zdravia v Rimavskej Sobote. Na základe týchto skutočností a rozhodnutia vlády Slovenskej republiky bola k 31. decembru 2001 sédria - budova polikliniky, bezodplatne prevedená do správy majetku štátu v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, do správy okresného súdu, ktorý ju spravuje dodnes.

Budova sedrie (župného súdu) v Rimavskej Sobote

Kedysi hrdá budova župného súdu je dnes obohnaná plechovým plotom, aby neohrozovala okoloidúcich

 

Stavba sedrie ohrozovala okoloidúcich

Už v roku 2004 okresný súd vyhlásil verejnú súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie a v októbri toho istého roku bola uzatvorená zmluva o dielo na vyhotovenie projektovej dokumentácie, avšak vzhľadom na iné priority a nedostatok rozpočtových prostriedkov na investičné akcie v minulosti, nebola stavba zaradená do rozpočtu kapitoly ministerstva spravodlivosti na roky 2005 a 2006.

V septembri 2005 sa veľmi zhoršil stav strechy a fasády objektu, ktorý už ohrozoval okoloidúcich, hrozilo nebezpečenstvo škody zatekaním i na samotnej budove súdu. Okresný súd sanoval tento stav opravou strechy, komínov, fasády budovy a realizáciou plechového oplotenia budovy s celkovým nákladom 1 091 000 Sk (36.215 eur).

Z dôvodu sústavného zhoršovania stavebno - technického stavu a potreby riešiť priestorové problémy súdu, rozhodlo vedenie ministerstva spravodlivosti o začatí stavebnej rekonštrukcie v roku 2008. Stavebná akcia bola aj v návrhu na zaradenie do Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2009 až 2011, avšak z dôvodu nepredloženia stavebného zámeru nebola zaradená do materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Primátor mesta upozornil na katastrofický stav budovy

V roku 2006 upozornil primátor mesta Rimavská Sobota vtedajšieho ministra spravodlivosti o podaní podnetu na stavebný úrad, aby začal konanie so zameraním na skutočnosť, či sa stavba udržiava v dobrom technickom stave a v prípade zistenia nedostatkov bude trvať na vyvodení sankcií v zmysle stavebného zákona, čo by malo negatívny dopad na štátny rozpočet. Primátor opätovne zdôraznil katastrofický stav budovy a požiadal o urýchlené riešenie ohľadom zabezpečenia rekonštrukcie budovy ešte v apríli 2007.

Práce spomaľujú búrky, holuby, zlodeji a drevomorka domáca

V roku 2007 bola v meste Rimavská Sobota búrka sprevádzaná veternou smršťou. Nárazový vietor poškodil strechu na celej budove vrátane dočasného provizórneho zakrytia z roku 2005. Nosné stropy boli zatečené dažďovou vodou, ktorá prenikla do všetkých priestorov druhého nadzemného podlažia. Dažďovou vodou bola narušená statika stropu, ktorý sa zboril nad chodbou na druhom nadzemnom podlaží. Následne bola vykonaná obhliadka objektu statikom, ktorý konštatoval narušenie nosnej konštrukcie krovu a stropnej konštrukcie nad druhým nadzemným podlažím, ako aj premočenie celého podkrovia.

V historickej budove naviac žili holuby, ktorých vtáčí trus neustále agresívne pôsobil na konštrukcie v objekte a v budove sa prejavilo v značnom rozsahu zamorenie drevených konštrukcii a omietky hubou drevomorka. Na odstránenie tohto stavu vrátane rekonštrukcie strechy sa preinvestovalo cez 1 mil. eur.

Budova sedrie (župného súdu) v Rimavskej Sobote

Okná na neorenesančnej stavbe sú odstránené kvôli drevomorke

V roku 2011, teda v čase, keď už bola ukončená a riadne odovzdaná rekonštruovaná strecha súdnej Sédrie došlo k jej postupnému rozkrádaniu. Tým vznikla na majetku štátu škoda vo výške niekoľko tisíc eur. Aj napriek tomu, že boli páchatelia usvedčení i odsúdení, vzhľadom na ich sociálny status nie je predpoklad, že by škodu nahradili.

Zdroj: Portál právnych predpisov SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 607
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

G. Gál: Jankovskú odvolám, ak polícia potvrdí jej väzby na Mariana Khttp://www.teraz.sk/slovensko/g-gal-jankovsku-odvolam-ak-polici/414687-clanok.html

Kým vyšetrovatelia informácie nepotvrdia, bude Gál podľa svojich slov rešpektovať prezumpciu ...

SaS chce odstrániť povinnosť nakrúcať videozáznam o priebehu STKhttp://www.teraz.sk/ekonomika/sas-chce-odstranit-povinnost-nakrucat/414738-clanok.html

Povinnosť nakrúcať videozáznam o priebehu výkonu technickej a emisnej kontroly na staniciach ...

Na Slovensku zbankrotovali desaťtisíce ľudí, problémom sú špekulantihttps://ekonomika.sme.sk/c/22197180/na-slovensku-zbankrotovali-desattisice-ludi-problemom-su-spekulanti.html

Inštitút osobného bankrotu doteraz využili na Slovensku desaťtisíce ľudí.

Ombudsmanka predstavila informačného sprievodcu o jej kompetenciáchhttp://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-predstavila-informacneho-s/414605-clanok.html

Ombudsmankin informačný sprievodca má ľuďom priblížiť, v akých prípadoch sa môžu ...

Češi opomíjejí závěti. Sepsalo ji jen sedm procent lidí nad 50 lethttps://www.lidovky.cz/domov/jen-sedm-procent-lidi-nad-50-let-sepsalo-zavet-charitativnich-testamentu-pribyva.A190823_174358_ln_domov_form

Více než Češi myslí na závěti i v dalších zemích.

Kandidátov na sudcov ÚS je zatiaľ 11, pribudli P. Kohút a B. Gerberyhttp://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sudcov-us-je-zatial-11/414451-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: