TlačPoštaZväčšiZmenši

Prehľad zmien v Zákone o cestnej premávke v roku 2020

16.9. 2020, 11:39 |  Mária Fančovičová

Rok 2020 priniesol zásadné zmeny v legislatíve vo všetkých odvetviach. V tomto článku prinášam užitočný prehľad tých najzásadnejších zmien, ktoré nastali k dnešnému dňu v Zákone o cestnej premávke v roku 2020 a ktoré sa týkajú nielen vodičov motorových vozidiel ale i ostatných účastníkov cestnej premávky.

Dňa 01.04.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o cestnej premávke“), ktorou sa zavádzajú nové pravidlá cestnej premávky.

Na úvod sa budeme venovať prvej a zároveň jednej z najdôležitejších zmien a tou je povinné vytváranie záchranárskej uličky. Ustanovenie §10 ods. 11 Zákona o cestnej premávke ukladá po prvýkrát zákonnú povinnosť vytvoriť záchranársku uličku. Vodič vozidla je povinný vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvomi jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla s právom prednostnej jazdy alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti. Vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané. V zmysle ustanovenia § 139a ods. 13 Zákona o cestnej premávke sa stanovuje výška pokuty 99€ v prípade ak bola porušená povinnosť vytvoriť záchranársku uličku a sankcia vo výške 300€ v prípade porušenia zákazu jazdy v záchranárskej uličke.

Nemenej dôležitou zmenou je povinnosť striedavého radenia (tzv. zipsovanie) a to nielen v prípade prekážky na ceste, ale po novom už i pri zbiehaní jazdných pruhov do jedného jazdného pruhu. Vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy a zároveň tento nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu.

Zákaz používať mobilný telefón sa touto novelou sprísňuje tak, že je zakázané ho aj držať v ruke a toto pravidlo sa okrem mobilného telefónu vzťahuje aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia (napr. ladenie autorádia), s výnimkou handsfree.

Ustanovenie § 37 ustanovuje, že cestu pre motorové vozidlá môžu používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/hod. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cesty pre motorové vozidlá zakázané. V praxi to znamená, že ak má skúter najvyššiu konštrukčnú rýchlosť menej ako 60 km/hod (napr. 55km/hod) na cestu nesmie.

Významnou zmenou je aj výslovné zaradenie osoby pohybujúcej sa na kolobežke s pomocným motorčekom medzi vodiča nemotorového vozidla (rovnako ako je zaradená osoba na bicykli s pomocným motorčekom alebo osoba na samovyvažovacom vozidle – segway). V praxi to napríklad znamená, že na chodníku smú tieto osoby jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov.

Medzi ďalšie zmeny patrí zmena vekovej hranice pre udelenie vodičských preukazov typu C a CE z pôvodných 21 rokov na 18 rokov. Mení sa aj veková hranica pre udelenie vodičského oprávnenia typu D a DE z pôvodných 24 rokov na 21 rokov. Toto platí pre príslušníkov ozbrojených síl, príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, vojenskej polície, vojenského spravodajstva alebo príslušníkov hasičských a záchranných zborov.

Z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Zavádza sa preto nové opatrenie vo forme rehabilitačného programu pre začínajúcich vodičov.

Ako posledné, avšak rovnako dôležité zmeny, uvádzame zmeny týkajúce sa cyklistov. Vypúšťa sa napríklad povinnosť nosiť prilbu mimo obce pre osoby staršie ako 15 rokov ako aj povinnosť nosenia reflexných prvkov. Novela po novom rozširuje zákaz zastavenia a státia nielen na cestičke pre cyklistov ale aj na ochrannom pruhu pre cyklistov.

Autor:
Bc. Mária Fančovičová
4. ročník, Právnická fakulta Trnavskej univerzity


 

Zdroje:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/393/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/29/20200901

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=469504

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pozrite-si-prehlad-zmien-v-novelizovanom-zakone-o-cestnej-premavke-od-1-decembra

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 75
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Čaputová vetovala novelu, ktorá rieši odoberanie akademických titulovhttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-vetovala-novelu-ktora-ries/510143-clanok.html

Právnu normu má parlament opätovne prerokovať.

Via Iuris: Vytvorenie väčších súdov je krok správnym smeromhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-vytvorenie-vacsich-sudov/510125-clanok.html

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality i ...

Zákon o financovaní škôl sa kvôli povinnej škôlke zmeníhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-o-financovani-skol-sa-kvoli-p/510116-clanok.html

Zákon rieši aj úpravu prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.

Poslanci schválili návrh zákona o teste proporcionalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-schvalili-navrh-zakona-o-tes/510113-clanok.html

Test proporcionality vykonáva subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, pričom ho vykonáva ...

Novela autorského zákona sa presúva na rok 2021https://www.teraz.sk/slovensko/novela-autorskeho-zakona-a-reforma-ume/510037-clanok.html

Hlavnými dôvodmi zrušenia úloh sú pretrvávajúce komplikácie spojené s pandémiou ochorenia ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: