Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
TlačPoštaZväčšiZmenši

Obťažovanie pohľadom je taktiež imisiou v zmysle § 127 ods. 1 OZ

najpravo.sk • 21.5. 2013, 13:32

V rámci zjednocovania súdnej praxe schválilo občianskoprávne a obchodné kolégium Najvyššieho súdu ČR na svojom májovom zasadnutí na publikáciu v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk stanovisko, ktoré sa dotýka závažného narušovania súkromia vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti. Ide o rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 30. 10. 2012, sp. zn. 22 Cdo 583/2011.

Právna veta tohto stanoviska znie:

Sústavné a závažné narušovanie súkromia vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti fotografovaním alebo vyhotovovaním iného obrazového záznamu môže byť imisiou v zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka prvej vety, ktoré je identické aj v slovenskej právnej úprave, sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Najvyšší súd už skôr uviedol, že právne významné môžu byť aj tzv. imateriálne imisie (porovnaj slovné spojenie „sa musí zdržať všetkého, čím by .... obťažoval iného"), teda imisiou môže byť za určitých okolností aj obťažovanie pohľadom. Aby bolo možné obťažovanie pohľadom považovať za imisiu, muselo by ísť o mimoriadnu situáciu, pri ktorej by bolo sústavne a závažným spôsobom narušované súkromie vlastníka alebo užívateľa susednej nehnuteľnosti; spravidla by išlo o prípady, kedy by vlastnícke právo bolo zneužívané na nahliadanie do susednej nehnuteľnosti za účelom narušovania súkromia susedov alebo by došlo ku stavebnej zmene umožňujúcej nahliadanie do doposiaľ uzavretých priestorov, pričom túto zmenu by neodôvodňovali oprávnené záujmy toho, kto zmenu vykonal. Pri posudzovaní veci je treba prihliadať na oprávnené záujmy všetkých účastníkov konania.

Uvedené pravidlo musí tým skôr platiť pre fotografovanie a filmovanie osôb; v takom prípade ide totiž v istom zmysle o „obťažovanie pohľadom", ktoré je zosilnené tým, že tento pohľad je zachytený technickými prostriedkami. Možno preto konštatovať, že ak je fotografovaním alebo vyhotovovaním iného obrazového záznamu sústavne a závažným spôsobom narušované súkromie vlastníka alebo užívateľa nehnuteľností, ide o imisiu v zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Ochrany proti takémuto konaniu sa možno domáhať aj žalobou na ochranu osobnosti, avšak v závažných prípadoch sa táto ochrana čiastočne prekrýva s ochranou poskytovanou ustanovením § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka proti konaniu vlastníka veci (fotoaparátu, kamery či iného podobného zariadenia). Aj keď ide o otázku, na ktorú sú v odbornej literatúre vyslovované rôzne názory, je treba vychádzať z toho, že v pochybnostiach je treba dať prednosť takému výkladu, ktorý chráni „obťažovaného" účastníka proti výkladu poskytujúceho ochranu tomu, kto ako vlastník veci iného obťažuje či ohrozuje výkon jeho práva (tu práva na súkromie a na nerušené užívanie vlastnej nehnuteľnosti).

Pozn. redakcie: Imisiami (zásahmi) sa spravidla rozumie prenikanie nejakých účinkov (z činnosti alebo z nečinnosti vlastníka) z jednej nehnuteľnosti na druhú (susednú) nehnuteľnosť (porovnaj, napríklad, R 37/1985), citované z rozhodnutia NS SR sp. zn. 1 Cdo 68/2008, dostupného aj v ASPI – Automatizovanom systéme právnych informácií)

Zdroj: Nejvyšší soud ČR
Ilustračné foto: sxc.hu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2038

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: