Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Novela Zákonníka práce zvyšuje ochranu matiek po návrate z materskej dovolenky

Edmund Horváth • 23.2. 2011, 19:30

Prezident Slovenskej republiky podpísal tento týždeň novelu Zákonníka práce. V radoch podnikateľskej verejnosti to vzbudilo otázky, či ide už o toľko avizované zmeny Zákonníka práce, ktoré boli predmetom analýz v rôznych médiách.

Nie. Nejde o avizovanú zásadnú novelu Zákonníka práce. Novelizácia je odôvodnená potrebou transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky právo Európskej únie, a to:

 • Smernicu Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania
 • Smernicu Európskeho parlamentu a Rady o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi.

Osobitná ochrana po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky

Zákonník práce už v súčasnosti zakotvuje, že ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak toto zaradenie nie je možné, zamestnávateľ ich musí zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. 

Novela túto povinnosť zamestnávateľa rozširuje s účinnosťou od 1. apríla 2011 tak, že zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu a zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku a zároveň majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku (tieto zlepšenia môžu vyplývať z právnych predpisov, kolektívnych zmlúv, vnútorných predpisov či obvyklých postupov u zamestnávateľa).

Niektoré ďalšie zmeny

 • Novela spresňuje deň, kedy sa končí rodičovská dovolenka, a to tak, že táto trvá do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku resp. šesť rokov veku ak ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom.
 • Novela zavádza novú povinnosť pre zamestnancov, a teda žena a muž musia písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. 
 • Novela zavádza nové znenie ustanovení upravujúcich právo zamestnancov na nadnárodné informácie a na prerokovanie, ktoré vyplýva zo smernice o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi.

Hlbšia analýza

Ak máte záujem o podrobné preštudovanie tejto novely Zákonníka práce, môžte si pozrieť znenie novely, ktoré v najbližších dňoch vyjde v Zbierke zákonov ako aj jej odôvodnenie.

Zmena ďalších predpisov

Novela v intenciách vyššie uvedenej potreby transpozície práva EÚ mení aj:

 • Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
 • Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
 • Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
 • Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2927

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: