TlačPoštaZväčšiZmenši

NÁZOR ADVOKÁTA: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa počas pandémie COVID-19 ?

20.5. 2020, 19:45 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

V súvislosti s konaním vlády Slovenskej republiky a jej členov počas pandémie COVID-19 sa neustále objavujú nové pochybenia a porušenia platných zákonov v Slovenskej republike. Okrem už spomínanej protiprávnej a protiústavnej štátnej karantény sa v posledných dňoch zistilo, že pravdepodobne neexistuje a ani neexistoval žiaden právny základ pre obmedzenie vstupu cudzích štátnych občanov na územie Slovenskej republiky. Medzi ďalšie sporné a pravdepodobne protiprávne opatrenie vlády SR možno zaradiť sledovanie pohybu svojich občanov. V zmysle ustanovenia § 113 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok je sledovaním osoby získavanie informácií o pohybe a činnosti osoby, pričom sledovanie možno vykonať v trestnom konaní o úmyselnom trestnom čine. Príkaz na sledovanie vydáva písomne predseda senátu (sudca) a v prípravnom konaní prokurátor. Pri sledovaní osôb ide opätovne o protizákonné a protiústavné opatrenie vlády SR, v prípade, že nie je dané obmedzenie práv občanov uvedené v uznesení vlády SR počas núdzového stavu. Udeľovanie prípadných pokút za nedodržiavanie povinnej štátnej karantény (za predpokladu, že je protiústavná) je tiež postavené mimo zákon. Je predpoklad, že protiprávnych opatrení vlády SR bude ešte časom pribúdať, a preto mnoho občanov SR čoraz viac zaujíma kto bude za protiprávne konanie vlády SR zodpovedný a aké následky sa voči týmto osobám vyvodia.

Jedným z možných riešení danej situácie je, že orgány činné v trestnom konaní začnú predmetné konanie členov vlády SR vyšetrovať ako možné zneužitie právomoci verejného činiteľa v zmysle ustanovenia § 326 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej len „zákon“) či už na základe podnetu občanov SR, alebo z úradnej povinnosti tzv. ex offo, nakoľko ide o všeobecne známe veci, ktoré sú verejne dostupné. V zmysle ustanovenia § 128 ods. 1 zákona je verejným činiteľom aj člen vlády, pričom pre trestnú zodpovednosť sa vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. Zaujímavosťou v danom prípade je, že jedným z pravdepodobných podozrivých môže byť priamo Minister vnútra SR. Skutková podstata daného trestného činu ustanovuje, že verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu alebo aj prekročením svojej právomoci. Škodou je v zmysle ustanovenia § 124 ods. 1 zákona aj ujma na právach občanov SR a garantovaných Ústavou SR. Ako prípadné získanie prospechu by sa mohlo vyhodnotiť zotrvanie člena vlády vo svojej funkcii. Priťažujúcimi okolnosťami v danom prípade môže byť skutočnosť, že dané protiprávne opatrenia vlády SR sú uplatňované po dlhší čas a na viacerých osobách. S ohľadom na skutočnosť, že člen vlády SR uplatňujúci protiprávne opatrenia vlády SR by mal mať odborné predpoklady, príslušné vzdelanie a skúsenosti v danom obore (ako aj s poukazom na skutočnosť, že „neznalosť zákona neospravedlňuje“) ako možný spôsob liberácie by prichádzalo v úvahu, že člen vlády SR nekonal úmyselne ale z nedbanlivosti, nakoľko v danom prípade sa vyžaduje úmysel.

V pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní teraz zostáva či sa trestný čin (prípadne viacej trestných činov) stal a kto ho prípadne spáchal. V každom aspekte danej veci je však už teraz zrejmé, že Minister vnútra SR ako člen vlády SR s veľkou pravdepodobnosťou nezvládol vedenie svojho rezortu počas pandémie COVID-19 a mal by vyvodiť osobnú a politickú zodpovednosť za protiprávne konania v jeho rezorte a tak prispieť k obnoveniu dôvery občanov SR v štátne inštitúcie, aspoň do času vyšetrenia skutočnosti kto nesie zodpovednosť za realizáciu protiprávnych a protiústavných opatrení vlády SR voči svojim občanom. Vzhľadom na početné protiprávne pochybenia vlády SR, však možno mať dôvodné pochybnosti už teraz, že by jej členovia konali nedbanlivostne a to najmä pri členoch vlády SR, ktorí už pôsobili v minulosti v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky. Na viaceré protiústavné opatrenia vlády SR už viackrát poukazovala aj ombudsmanka Slovenskej republiky. Ani pri pandémii COVID-19 netreba zabúdať, že Slovenská republika je právny štát s ústavnými právami a slobodami. 

Vyhotovil: V Bratislave dňa 13.05.2020

Autor názoru:
JUDr. Pavol Kollár, MBA, advokát a konateľ

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
www.judrkollar.sk

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 37
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

NAKA v 1. polroku 2020 vyšetrovala historicky najviac trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-v-1-polroku-2020-vysetrovala-hist/478672-clanok.html

Najvýznamnejším korupčným prípadom bola akcia Dobytkár, kde úplatky dosiahli výšku takmer ...

L. Drábiková: Pri striedavej starostlivosti by pomohol detský advokáthttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-striedavej-starostlivosti-by-pomohol/478674-clanok.html

Pri striedavej starostlivosti o dieťa by malo prísť k dohode už počas rozvodu, aby sa nekonali ...

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problémhttps://www.teraz.sk/slovensko/komisarka-konania-o-rodicovskych-pr/478369-clanok.html

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné ...

Koaliční poslanci chcú späť zákon štátneho občianstva spred roka 2010https://www.teraz.sk/slovensko/koalicni-poslanci-chcu-obnovit-zako/478358-clanok.html

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v ...

R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlohttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-o-buducnosti-projektu-ident/478384-clanok.html

Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to ...

Na najvyššom súde chyba takmer štvrtina sudcov a môže sa to ešte viac zhoršiťhttps://www.webnoviny.sk/na-najvyssom-sude-chyba-takmer-stvrtina-sudcov-a-moze-sa-to-este-viac-zhorsit/

Na Najvyššom súde Slovenskej republiky chýba takmer štvrtina z celkového počtu 80 sudcov.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: