TlačPoštaZväčšiZmenši

Menej je niekedy viac. Slovensko a fenomén gold-platingu

25.5. 2021, 11:13 |  najpravo.sk

Bratislava, 25.5.2021. Menej je niekedy viac. Táto známa veta platí aj v prípade transpozície smerníc Európskej únie do vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov. V slovenskom právnom systéme existuje mnoho prípadov neodôvodneného gold-platingu. Podľa programového vyhlásenia vlády z apríla 2020, jednou z hlavných priorít vlády je vytvorenie efektívneho mechanizmu na prevenciu nadbytočného gold-platingu. Slovensko je však v súčasnosti na chvoste EÚ krajín, ktoré systematicky vyhodnocujú status prijímaných smerníc.

 

 

Podľa Európskej komisie je gold-plating javom, pri ktorom dochádza k pridávaniu ďalších požiadaviek nad rámec právnych predpisov EÚ. Gold-plating by mal byť primárne vnímaný ako neutrálny jav, pretože v určitých prípadoch môže byť opodstatnený. „Bohužiaľ v aplikačnej praxi k opodstatnenému gold-platingu nedochádza často. Práve naopak, v právnom poriadku členských štátov dominuje neopodstatnená forma. V takomto prípade členský štát nesprávne transponuje konkrétnu smernicu do svojho vnútroštátneho práva tým, že neuvádza relevantné dôvody, na základe ktorých rozhodol pre neminimalistickú transpozíciu,“ hovorí Ádám Sípos z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS

Na to, aby členské štáty EÚ mohli predísť zbytočným praktikám gold-platingu, musia pravidelne prehodnocovať svoje implementované vnútroštátne predpisy. Problémom je, že väčšina krajín EÚ stále „reguluje v tme“ a právne predpisy nevyhodnocuje s požiadavkami smerníc EÚ. Podľa štatistiky OECD z roku 2018 len štvrtina členských štátov EÚ podrobne skúmala následky a dopady transponovaných smerníc. Slovenská Republika v roku 2018 končila na šiestom najhoršom mieste. Horšie na tom bolo len Chorvátsko (5.), Rumunsko (4.), Grécko (3.), Lotyšsko (2.) a Cyprus (1.).

Gold-plating môže mať rôzne podoby. Ako príklad možno uviesť situácie, keď v niektorej krajine EÚ funguje prísnejší sankčný režim oproti iným členským štátom alebo keď členský štát zakotví do svojich zákonov také povinnosti, ktoré sú pre subjekty nachádzajúce sa na jeho území viac zaťažujúce.

Na Slovensku sa právna úprava regulujúca neodôvodnený gold-plating v porovnaní s inými členskými štátnymi, ako Nemecko, Rakúsko a Česko (pred Brexitom aj Veľká Británia) jednoznačne javí ako nedostatočná. „O tejto skutočnosti svedčí gold-plating identifikovaný vo viacerých všeobecne záväzných právnych predpisoch. Na základe analýzy z roku 2019 bolo zistené, že na Slovensku z približne 400 smerníc bola implementácia minimálne 120 smerníc nad rámec požiadaviek EÚ,“ hovorí Ádám Sípos. Výsledky predmetnej analýzy identifikovali najmenej 30 prípadov neopodstatneného gold-platingu.

Niekoľko príkladov slovenského gold-platingu

Do skupiny právnych noriem, v ktorých bol jednoznačne identifikovaný gold-plating, ktorý finančne zaťažuje určité subjekty, patrí zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V predmetnom predpise bol obsah pojmu „klamlivá reklama“ slovenským zákonodarcom značne rozšírený. Z tohto dôvodu podnikateľom na Slovensku môže vzniknúť administratívnoprávna zodpovednosť za konania, ktoré v podmienkach EÚ nie sú považované za porušenie zákonných povinností.

Obrovské finančné náklady sú spojené aj s gold-platingom identifikovaným v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Predmetný predpis na rozdiel od smernice 89/391/EHS značne limituje formu poskytovania pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom, a to z dôvodu, že spomínanú činnosť môžu podľa slovenského právneho poriadku vykonávať iba zákonom určené kvalifikované osoby (napríklad verejný zdravotník s dvojročnou praxou na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva, resp. pracovnej zdravotnej služby alebo lekár so špecializáciou). Práve z tohto dôvodu sú podnikateľské subjekty zákonom prinútené uzavrieť zmluvu s osobami, ktoré spĺňajú zákonom ustanovené podmienky, čo v praxi prináša podnikateľom zvýšené finančné náklady. Navyše, tento predpis do 20.7.2020 zakotvil povinnosť zamestnávateľom každoročne, najneskôr do 15. januára, elektronickou formou notifikovať príslušný orgán verejného zdravotníctva o svojich zamestnancoch zaradených do 2 kategórie. Ak zamestnávatelia nedodržali spomínanú povinnosť, hrozila by im nadbytočná finančná sankcia až do 20 000 eur.

Ďalší príklad gold-platingu spôsobujúci zbytočné finančné a administratívne zaťaženie sa nachádza v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Naša vnútroštátna úprava jednoznačne vyžaduje nad rámec požiadaviek práva EÚ povinnosť, podľa ktorej sa vozidlo po dopravnej nehode, resp. škodovej udalosti pred TK, podrobilo oprave v certifikovanom servise. Požiadavka certifikovaného servisu nemá́ žiadnu oporu v európskej legislatíve a predstavuje tak nadbytočnú́ finančnú́ a byrokratickú zaťaž.


 

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. je jednou z najstarších právnických firiem pôsobiacich na slovenskom trhu od roku 1992. Za bezmála 30 rokov svojho pôsobenia sa spoločnosť sa vyprofilovala na jednu z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku, ponúkajúcich univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe s predpokladmi na manažovanie tých najväčších projektov a transakcií v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 23
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna mapa? Stojí za ňou len Kolíkováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/592342-sudna-mapa-stoji-za-nou-len-kolikova/

Medzi najzásadnejšie zmeny patrí zníženie počtu okresných súdov z 54 na 30. V Bratislave a ...

Držať psa na prostriedku na uväzovanie v domácnosti sa má zakázaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/drzat-psa-na-prostriedku-na-uvazovani/558084-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Výnimku majú tvoriť nebezpečné psy či služobné psy alebo prípady, keď sa uviaže pes ...

Schválili novelu zákona o platových pomeroch ústavných činiteľovhttps://www.teraz.sk/slovensko/asistentmi-poslancov-budu-moct-byt-i/558211-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela má nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2021.

Holý: Zákony upravujúce výstavbu pôjdu do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/ekonomika/s-holy-zakony-upravujuce-vystavbu/558183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Nové predpisy, ktoré sa aktuálne schvaľujú, majú podľa neho ambíciu byť výrazne lepšie ...

Bývalí predstavitelia komunizmu prídu o nezaslúžené benefity, zákon má slúžiť aj ako varovanie do budúcnostihttps://www.webnoviny.sk/byvali-predstavitelia-komunizmu-pridu-o-nezasluzene-benefity-vydanie-zakona-schvalil-parlament/

Bývalým predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách budú ...

Povinné očkovanie by malo mať zákonný základ, Kolíková diskutuje s Lengvarskýmhttps://www.webnoviny.sk/povinne-ockovanie-by-malo-mat-zakonny-zaklad-kolikova-diskutuje-s-lengvarskym/

Je dôležité, aby prípadné povinné očkovanie niektorých skupín obyvateľstva malo zákonný ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: