TlačPoštaZväčšiZmenši

K účinkom doručenia úradnej písomnosti advokátovi do jeho súkromnej elektronickej schránky

9.8. 2017, 15:29 |  najpravo.sk

Doručovanie do aktivovaných elektronických schránok zo strany súdov, ako prioritná forma doručovania (§ 105 ods. 1 CSP) je už nejakú dobu funkčné, avšak aj tak sa v praxi dá stretnúť s určitými detskými chorobami tohto procesu. Dnes sa pozrieme na jednu z nich.

Každému subjektu sa zriaďuje iba jedna elektronická schránka a jej zriadenie je bezplatné. V prípade, že je fyzická osoba zároveň podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, alebo ak je orgán verejnej moci zároveň právnickou osobou, ktorá nevykonáva verejnú moc, elektronická schránka sa zriadi osobitne pre každé z uvedených právnych postavení. Typickým príkladom zriadenia viacerých schránok pre jednu osobu/subjekt je napríklad notár, ktorému sa zriadili dve schránky ako: fyzickej osobe a orgánu verejnej moci.

Rovnaká situácia je aj pri advokátoch - fyzických osobách, ktorým sa zriaďuje osobitne schránka na ich súkromné aktivity a osobitne na ich pracovné aktivity. Uvedené má základ v ustanovení § 3 písmeno n) v bodoch 1) a 3) zákona o e-Governmente, podľa ktorého sa prideľuje iný identifikátor fyzickej osobe a iný fyzickej osobe podnikateľovi. Fyzická osoba nepodnikateľ má identifikátor rodné číslo a pri podnikateľskej činnosti je jeho identifikátorom IČO. Advokátovi môžu byť aktivované teda dve samostatné schránky.

Príklad:

Advokát JUDr. Jožko Mrkvička má rodné číslo 650515/8789, pričom vykonáva advokáciu ako fyzická osoba s IČO: 12 345 678. Zriadenú má teda súkromnú elektronickú schránku rc://sk/6505158789_mrkvicka_jan, ktorá sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života. Zároveň však môže mať aktivovanú aj schránku na pracovné aktivity advokáta - fyzickej osoby. Vzhľadom k tomu, že môže mať aj iné podnikateľské aktivity, adresa tejto pracovnej elektronickej schránky má tzv. sufix 20069 a vyzerá napríklad takto: ico://sk/12345678_20069.

Súdy ako aj iné orgány verejnej správy sú vzhľadom k uvedenému povinné doručovať písomnosti do tej schránky, s ktorou daná písomnosť súvisí. Ak bude zasielať súd rozsudok advokátovi ako obhajcovi, nesmie mu ho zasielať do jeho súkromnej schránky, ktorej URI adresa je tvorená rodným číslom, ale do jeho advokátskej schránky, ktorej adresa je tvorená IČO-m a sufixom. Ak by však bol advokát sporovou stranou, a teda by nevykonával v danom procesnom postavení advokáciu, t. j. nezastupoval žiadneho klienta, súd mu bude doručovať do jeho súkromnej schránky.

Vráťme sa však k vyššie spomínanej „detskej chorobe“ doručovania do elektronických schránok. Nebudeme hovoriť o nedostatkoch technického rázu, aj keď tam by sme našli viacej tém do diskusie, ale o zlyhaniach ľudských, majúcich základ v nedostatočnom právnom povedomí niektorých zamestnancov štátnej správy.

V advokátskej praxi sa totiž nezriedka dá stretnúť s tým, že súd doručuje advokátovi úradnú písomnosť do jeho súkromnej elektronickej schránky. Nie je zrejmé, či si súd zisťuje rodné číslo advokáta, alebo v prípade viacerých osôb s rovnakým menom a priezviskom na Slovensku ide zo strany súdu len o tip, ktorú osobu si zo zoznamu fyzických osôb s daným menom a priezviskom vyberie a zašle jej písomnosť. Aj keď nepochybne ide o konanie v rozpore so zákonnou úpravou doručovania, môže  takéto vadné doručenie spôsobiť účinky riadneho doručenia? Začne advokátovi plynúť lehota na podanie odvolania, ak mu rozsudok pre klienta súd doručil do jeho súkromnej schránky? Na prvý pohľad môže byť odpoveď jasná. 

U našich západných susedov, kde majú s doručovaním do elektronických (u nich tzv. dátových) schránok už dlhšie skúsenosti, prijal v januári tohto roku Najvyšší súd ČR stanovisko Plsn 1/2015. Aj keď majú v Českej republike odlišnú právnu úpravu (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), rovnako však majú aj advokáti v ČR odlišné schránky na svoje súkromné a pracovné aktivity. Keďže nemáme zatiaľ u nás obdobnú interpretačnú pomôcku, pozrime sa na vyslovené názory.

Citujeme zo stanoviska:

Má-li fyzická osoba zřízeno více datových schránek (např. datovou schránku fyzické osoby a datovou schránku podnikající fyzické osoby, nebo advokát datovou schránku podnikající fyzické osoby – advokáta, ale též insolvenčního správce nebo daňového poradce), je třeba jí doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí, jiných úkonů a další písemnosti do té datové schránky, která odpovídá povaze doručované písemnosti. Účinky doručení písemnosti však nastanou i jejím doručením do jiné („nepříslušné“) datové schránky téže fyzické osoby za podmínek § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[pozn.: Na Slovensku upravuje proces elektronického doručovania ustanovenie § 29 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)]

V případě, že písemnost byla adresátu doručována do „nepříslušné“ datové schránky, lze ji pokládat – také s přihlédnutím k tomu, že držení více datových schránek nemá být prostředkem k pouze dodatečnému a účelovému zpochybňování pravomocných soudních rozhodnutí – za doručenou tehdy, jestliže do „nepříslušné“ datové schránky byla doručena (způsobem uvedeným v ustanovení § 17 odst. 3 zákona o elektronických úkonech) osobě, která by měla s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k doručované písemnosti též v „příslušné“ datové schránce, popřípadě adresátu, který je fyzickou osobou, nebo osobám oprávněným jednat (vystupovat) ve sporu nebo v jiné právní věci před soudem za adresáta, který je právnickou osobou, státem, obcí nebo vyšším územně samosprávným celkem.

Zdroj: nsoud.cz, slovensko.sk, najpravo.sk, ASPI
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1062
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti: Zápis konečného užívateľa výhod je povinnýhttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zapis-konecneh/407548-clanok.html

Subjekty si musia zapísať do neverejnej časti OR SR osobné údaje ako meno, priezvisko, rodné ...

Poslanci od volieb schválili 358 zákonov, 22 v skrátenom konaníhttp://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-od-volieb-schvalili-358-zakon/407467-clanok.html

Exprezident SR Andrej Kiska od posledných parlamentných volieb vetoval poslancom 29 zákonov, 28 z ...

Do voľby kandidátov na sudcov ÚS sa zatiaľ neprihlásil žiaden uchádzahttp://www.teraz.sk/slovensko/do-volby-kandidatov-na-sudcov-us-sa-z/407339-clanok.html

Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich ...

Gál: S každým projektom sme sa natrápili, asi najviac so zastavením exekúciíhttps://www.topky.sk/cl/100535/1809327/Gal--S-kazdym-projektom-sme-sa-natrapili--asi-najviac-so-zastavenim-exekucii

Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je najviac spokojný s legislatívou, ktorá ...

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 2933 ľudíhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519100-zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-2933-ludi/

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 9. júla 2019) o slovenský ...

L. Praženková víta, že prezidentka vetovala novelu zákona o sudcochhttp://www.teraz.sk/slovensko/l-prazenkova-vita-ze-prezidentka-v/406962-clanok.html

Prezidentkou vetovaná novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2019

Právny obzor 3/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: