TlačPoštaZväčšiZmenši

K niektorým záverom májového zasadnutia Súdnej rady SR

10.5. 2021, 18:25 |  najpravo.sk

Kandidáti na vymenovanie do funkcie sudcu

Na programe májového zasadnutia Súdnej rady SR bolo okrem iného aj prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu.

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu schválila kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu:

 • JUDr. Katarínu Eliášovú s pridelením na Okresný súd Bratislava III,
 • JUDr. Andrej Kolárik s pridelením na miesto hosťujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 • JUDr. Máriu Sukovskú s pridelením na Okresný súd Košice-okolie,
 • JUDr. Borisa Gála s pridelením na Okresný súd v Nitre;

a predkladá prezidentke Slovenskej republiky v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, návrh Súdnou radou Slovenskej republiky schválených kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu.

Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky

Predseda súdnej rady informoval o návrhoch na doplnenie databázy a o tom, že JUDr. Denis Vékony a JUDr. Darina Kuchtová zobrali svoj súhlas so zaradením do databázy späť. Návrh kandidatúry JUDr. Kataríny Stanislavskej sa z dôvodu ospravedlnenej neúčasti prerokuje na ďalšom zasadnutí súdnej rady, a to za jej osobnej účasti.

Navrhnutí kandidáti (pre prehľadnosť uvádzame za menom kandidáta aj výsledok hlasovania):

Pavol Pilek navrhol:

 • JUDr. Romana Greguša - predsedu Krajského súdu v Nitre (zvolený 14 hlasmi, neprítomní 4)

Kolégium sudcovských rád v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici navrhlo:

 • Mgr. Petra Straku - sudcu Okresného súdu Lučenec (odložené rokovanie)
 • JUDr. Daniela Ivanka, PhD. - sudcu Okresného súdu Banská Bystrica (zvolený 14 hlasmi, neprítomní 4)
 • JUDr. Jána Auxta - predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici (nezvolený)
 • JUDr. Jozefa Mikluša - sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici (nezvolený)

Kolégium predsedov sudcovských rád a zástupcov plén okresných súdov Krajského súdu v Prešove navrhlo:

 • JUDr. Marianu Muránsku - sudkyňu Krajského súdu v Prešove (zvolená 13 hlasmi, 1 zdržanie, 4 neprítomní)

Katarína Javorčíková navrhla:

 • JUDr. Darinu Kuchtovú - sudkyňu Krajského súdu v Bratislave (zobratý súhlas späť)
 • JUDr. Máriu Tóthovú - bývalú sudkyňu a predsedníčku OS Trenčín (zvolená 13 hlasmi, 1 zdržanie, 4 neprítomní)
 • JUDr. Zuzanu Mališovú - sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (zvolená 15 hlasmi, 3 neprítomní)
 • JUDr. Pavola Farkaša - sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (zvolený 14 hlasmi, neprítomní 4)
 • Mgr. Pamelu Záleskú - sudkyňu Špecializovaného trestného súdu  (zvolená 15 hlasmi, 3 neprítomní)

Rozhodovanie o kandidátoch v 1. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Na programe rokovania bolo taktiež rozhodovanie o spĺňaní predpokladov sudcovskej spôsobilosti uchádzača o funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a návrhu na preloženie kandidáta, návrhu na pridelenie kandidáta a návrhu na predloženie kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prezidentke Slovenskej republiky.

Výsledky hlasovania:

 • prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., učiteľ Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne; predkladá po absolvovaní prípravného vzdelávania kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu podľa § 28d ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky, na základe výsledkov verejného vypočutia a overenia spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti v prvom kole výberového konania, prezidentke Slovenskej republiky návrh na vymenovanie prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. za sudcu Slovenskej republiky s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.
 • JUDr. Pavol Naď, sudca Krajského súdu v Košiciach dodržiava povinnosť sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne; prekladá v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 14 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov JUDr. Pavla Naďa, sudcu Krajského súdu v Košiciach, na základe výsledkov verejného vypočutia, preverenia majetkových pomerov a vykonania dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti v prvom kole výberového konania, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. augusta 2021.
 • JUDr. Marián Fečík, prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne; B. predkladá po absolvovaní prípravného vzdelávania kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu podľa § 28d ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky, na základe výsledkov verejného vypočutia a overenia spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti v prvom kole výberového konania, prezidentke Slovenskej republiky návrh na vymenovanie JUDr. Mariána Fečíka za sudcu Slovenskej republiky s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.
 • Mgr. Kristína Babiaková, advokátka spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudkyne bude vykonávať riadne; predkladá po absolvovaní prípravného vzdelávania kandidátky na vymenovanie do funkcie sudkyne podľa § 28d ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky, na základe výsledkov verejného vypočutia a overenia spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti v prvom kole výberového konania, prezidentke Slovenskej republiky návrh na vymenovanie Mgr. Kristíny Babiakovej za sudkyňu Slovenskej republiky s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.
 • JUDr. Zdenka Reisenauerová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dodržiava povinnosť sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudkyne bude vykonávať riadne; prideľuje v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov JUDr. Zdenku Reisenauerovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na základe výsledkov verejného vypočutia, preverenia majetkových pomerov a vykonania dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti v prvom kole výberového konania, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. augusta 2021.
 • JUDr. Marián Trenčan, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dodržiava povinnosť sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne;  prideľuje v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov JUDr. Mariána Trenčana, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na základe výsledkov verejného vypočutia, preverenia majetkových pomerov a vykonania dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti v prvom kole výberového konania, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. augusta 2021.
 • JUDr. Juraj Vališ, LL.M, advokát spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne; predkladá po absolvovaní prípravného vzdelávania kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu podľa § 28d ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky, na základe výsledkov verejného vypočutia a overenia spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti v prvom kole výberového konania, prezidentke Slovenskej republiky návrh na vymenovanie JUDr. Juraja Vališa, LL.M. za sudcu Slovenskej republiky s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.
 • JUDr. Viola Takáčová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dodržiava povinnosť sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudkyne bude vykonávať riadne; prideľuje v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov JUDr. Violu Takáčovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na základe výsledkov verejného vypočutia, preverenia majetkových pomerov a vykonania dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti v prvom kole výberového konania, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. augusta 2021.

Zdroj: Súdna rada SR
Ilustračné foto:  najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 33
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna mapa? Stojí za ňou len Kolíkováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/592342-sudna-mapa-stoji-za-nou-len-kolikova/

Medzi najzásadnejšie zmeny patrí zníženie počtu okresných súdov z 54 na 30. V Bratislave a ...

Držať psa na prostriedku na uväzovanie v domácnosti sa má zakázaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/drzat-psa-na-prostriedku-na-uvazovani/558084-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Výnimku majú tvoriť nebezpečné psy či služobné psy alebo prípady, keď sa uviaže pes ...

Schválili novelu zákona o platových pomeroch ústavných činiteľovhttps://www.teraz.sk/slovensko/asistentmi-poslancov-budu-moct-byt-i/558211-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela má nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2021.

Holý: Zákony upravujúce výstavbu pôjdu do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/ekonomika/s-holy-zakony-upravujuce-vystavbu/558183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Nové predpisy, ktoré sa aktuálne schvaľujú, majú podľa neho ambíciu byť výrazne lepšie ...

Bývalí predstavitelia komunizmu prídu o nezaslúžené benefity, zákon má slúžiť aj ako varovanie do budúcnostihttps://www.webnoviny.sk/byvali-predstavitelia-komunizmu-pridu-o-nezasluzene-benefity-vydanie-zakona-schvalil-parlament/

Bývalým predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách budú ...

Povinné očkovanie by malo mať zákonný základ, Kolíková diskutuje s Lengvarskýmhttps://www.webnoviny.sk/povinne-ockovanie-by-malo-mat-zakonny-zaklad-kolikova-diskutuje-s-lengvarskym/

Je dôležité, aby prípadné povinné očkovanie niektorých skupín obyvateľstva malo zákonný ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: