TlačPoštaZväčšiZmenši

Ďalšie veľké výberové konanie na právnych čakateľov prokuratúry

4.1. 2016, 18:36 |  najpravo.sk

Generálny prokurátor Slovenskej republiky vyhlásil výberové konanie na funkciu právny čakateľ prokuratúry.

Názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie a počet voľných miest:

 • Okresná prokuratúra Bratislava I  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Bratislava II  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra  Bratislava III– 5 miest,
 • Okresná prokuratúra Bratislava IV – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Bratislava V – 5 miest,
 • Okresná prokuratúra Malacky - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Trnava - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Galanta – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Dunajská Streda - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Senica - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Skalica - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Piešťany – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Trenčín – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Považská Bystrica - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Prievidza – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Nitra  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Komárno - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Levice  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Nové Zámky - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Žilina – 3 miesta,
 • Okresná prokuratúra Čadca – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Banská Bystrica – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Lučenec – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Rimavská Sobota – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Veľký Krtíš - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Prešov – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Bardejov – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Svidník – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Košice I – 4 miesta,
 • Okresná prokuratúra Košice II – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Košice - okolie – 3 miesta,
 • Okresná prokuratúra Michalovce – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Rožňava – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Trebišov - 1 miesto.

Označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry: § 236 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov  

Označenie právnej úpravy, ktorá upravuje zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry doručiť spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania: § 237 ods. 6 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z. z.     

Na účely výberového konania uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry predloží:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania - k dispozícií na webovom sídle,
 • vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník - k dispozícií na webovom sídle,
 • životopis,
 • úradne overenú kópiu občianskeho preukazu,
 • úradne overenú kópiu rodného listu,
 • úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby predložil aj úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore právo alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
 • čestné vyhlásenie ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z.z.,
 • čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora,
 • čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
 • súhlas s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry,
 • čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.

Dátum konania výberového konania: písomná časť od 29.02.2016 (písomný test z ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, správneho práva, medzinárodného práva, obchodného práva, osobitných predpisov o postavení a pôsobnosti prokuratúry a  postavení a pôsobnosti prokurátorov a právnych čakateľoch prokuratúry a z prekladu odborného textu z cudzieho jazyka)  a ústna časť od 04.04.2016.

Uchádzač bude písomne pozvaný podľa § 237 ods. 7 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z. z.

Miesto konania výberového konania: Štúrova 2, Bratislava

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a doklady je potrebné DORUČIŤ v termíne do 22.01.2016 do 15:00 h na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky – osobný úrad,

Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1,

v zalepenej obálke s označením "výberové konanie“.

Na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Zdroj: GP SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 468
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O uznávaní vysokoškolského vzdelania by mal rozhodovať rezort školstvahttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-o-uznavani-vysokoskolskeho-v/414010-clanok.html

O uznávaní vysokoškolských diplomov pre účely pokračovania v štúdiu bude po novom ...

Vláda schválila občiansky preukaz pre deti do 15 rokovhttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-obcianske-preukazy-pr/414044-clanok.html

Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie.

G. Gál si nevie predstaviť Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu SRhttp://www.teraz.sk/slovensko/g-gal-si-nevie-predstavit-harabina-ak/414114-clanok.html

Voľba predsedu bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady, kandidujú štyria ...

Vláda schválila výlučne elektronický obchodný registerhttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-vylucne-elektronick/414102-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti SR chce novelou Obchodného zákonníka dosiahnuť transparentnejší a ...

Vláda odobrila rezortu spravodlivosti novú úpravu justičných čakateľovhttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-odobrila-rezortu-spravodlivosti-n/414099-clanok.html

Novelou zákona o sudcoch a prísediacich a novelou zákona o štátnej službe sa má zvýšiť ...

Vláda za člena Súdnej rady vymenovala J. Havlátahttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-za-clena-sudnej-rady-vymenovala/414017-clanok.html

Návrh predložil vláde minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: