TlačPoštaZväčšiZmenši

Ďalšie veľké výberové konanie na právnych čakateľov prokuratúry

4.1. 2016, 18:36 |  najpravo.sk

Generálny prokurátor Slovenskej republiky vyhlásil výberové konanie na funkciu právny čakateľ prokuratúry.

Názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie a počet voľných miest:

 • Okresná prokuratúra Bratislava I  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Bratislava II  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra  Bratislava III– 5 miest,
 • Okresná prokuratúra Bratislava IV – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Bratislava V – 5 miest,
 • Okresná prokuratúra Malacky - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Trnava - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Galanta – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Dunajská Streda - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Senica - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Skalica - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Piešťany – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Trenčín – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Považská Bystrica - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Prievidza – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Nitra  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Komárno - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Levice  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Nové Zámky - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Žilina – 3 miesta,
 • Okresná prokuratúra Čadca – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Banská Bystrica – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Lučenec – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Rimavská Sobota – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Veľký Krtíš - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Prešov – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Bardejov – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Svidník – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Košice I – 4 miesta,
 • Okresná prokuratúra Košice II – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Košice - okolie – 3 miesta,
 • Okresná prokuratúra Michalovce – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Rožňava – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Trebišov - 1 miesto.

Označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry: § 236 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov  

Označenie právnej úpravy, ktorá upravuje zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry doručiť spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania: § 237 ods. 6 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z. z.     

Na účely výberového konania uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry predloží:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania - k dispozícií na webovom sídle,
 • vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník - k dispozícií na webovom sídle,
 • životopis,
 • úradne overenú kópiu občianskeho preukazu,
 • úradne overenú kópiu rodného listu,
 • úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby predložil aj úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore právo alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
 • čestné vyhlásenie ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z.z.,
 • čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora,
 • čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
 • súhlas s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry,
 • čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.

Dátum konania výberového konania: písomná časť od 29.02.2016 (písomný test z ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, správneho práva, medzinárodného práva, obchodného práva, osobitných predpisov o postavení a pôsobnosti prokuratúry a  postavení a pôsobnosti prokurátorov a právnych čakateľoch prokuratúry a z prekladu odborného textu z cudzieho jazyka)  a ústna časť od 04.04.2016.

Uchádzač bude písomne pozvaný podľa § 237 ods. 7 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z. z.

Miesto konania výberového konania: Štúrova 2, Bratislava

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a doklady je potrebné DORUČIŤ v termíne do 22.01.2016 do 15:00 h na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky – osobný úrad,

Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1,

v zalepenej obálke s označením "výberové konanie“.

Na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Zdroj: GP SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 519
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Projekt novej väznice napreduje, o výstavbu majú záujem štyri spoločnostihttps://www.webnoviny.sk/projekt-novej-vaznice-napreduje-o-vystavbu-maju-zaujem-styri-spolocnosti/

Výstavba novej väznice v Rimavskej Sobote ide zatiaľ podľa plánu.

Slovenského diplomata zvolili za podpredsedu Rady OSN pre ľudské právahttps://www.teraz.sk/slovensko/slovenskeho-diplomata-zvolili-za-podpre/434437-clanok.html

Členovia Rady OSN pre ľudské práva v piatok rozhodli o novom vedení tohto orgánu.

Rodné číslo je přežitek. Můžete skrz něj přijít o identitu, říká náměstekhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rodne-cislo-obcansky-prukaz-identita-legislativa-mlsna.A191127_155157_domaci_lre

Rodná čísla se nebudou od roku 2022 zapisovat do občanských průkazů.

J. Čižnár dočasne pozastavil funkciu prokurátorovi B. Palovičovihttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-docasne-pozastavil-funkciu/434405-clanok.html

Čižnár pozastavil Palovičovi funkciu ešte v novembri na základe návrhu krajskej prokurátorky ...

Š. Harabinovi zanikne jeho funkcia sudcu na konci decembrahttps://www.teraz.sk/slovensko/s-harabinovi-zanikne-jeho-funkcia-sudc/434375-clanok.html

Národná rada SR prijala novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá od 15. októbra zakazuje ...

V. Sklenka sa vzdal funkcie sudcuhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-sklenka-sa-vzdal-funkcie-sudcu/434366-clanok.html

Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I Vladimír Sklenka sa vzdal funkcie sudcu.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: