TlačPoštaZväčšiZmenši

Ďalšie veľké výberové konanie na právnych čakateľov prokuratúry

4.1. 2016, 18:36 |  najpravo.sk

Generálny prokurátor Slovenskej republiky vyhlásil výberové konanie na funkciu právny čakateľ prokuratúry.

Názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie a počet voľných miest:

 • Okresná prokuratúra Bratislava I  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Bratislava II  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra  Bratislava III– 5 miest,
 • Okresná prokuratúra Bratislava IV – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Bratislava V – 5 miest,
 • Okresná prokuratúra Malacky - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Trnava - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Galanta – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Dunajská Streda - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Senica - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Skalica - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Piešťany – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Trenčín – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Považská Bystrica - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Prievidza – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Nitra  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Komárno - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Levice  – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Nové Zámky - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Žilina – 3 miesta,
 • Okresná prokuratúra Čadca – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Banská Bystrica – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Lučenec – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Rimavská Sobota – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Veľký Krtíš - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Prešov – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Bardejov – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Svidník – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Košice I – 4 miesta,
 • Okresná prokuratúra Košice II – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Košice - okolie – 3 miesta,
 • Okresná prokuratúra Michalovce – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Rožňava – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Trebišov - 1 miesto.

Označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry: § 236 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov  

Označenie právnej úpravy, ktorá upravuje zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry doručiť spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania: § 237 ods. 6 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z. z.     

Na účely výberového konania uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry predloží:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania - k dispozícií na webovom sídle,
 • vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník - k dispozícií na webovom sídle,
 • životopis,
 • úradne overenú kópiu občianskeho preukazu,
 • úradne overenú kópiu rodného listu,
 • úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby predložil aj úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore právo alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
 • čestné vyhlásenie ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z.z.,
 • čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora,
 • čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
 • súhlas s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry,
 • čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.

Dátum konania výberového konania: písomná časť od 29.02.2016 (písomný test z ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, správneho práva, medzinárodného práva, obchodného práva, osobitných predpisov o postavení a pôsobnosti prokuratúry a  postavení a pôsobnosti prokurátorov a právnych čakateľoch prokuratúry a z prekladu odborného textu z cudzieho jazyka)  a ústna časť od 04.04.2016.

Uchádzač bude písomne pozvaný podľa § 237 ods. 7 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z. z.

Miesto konania výberového konania: Štúrova 2, Bratislava

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a doklady je potrebné DORUČIŤ v termíne do 22.01.2016 do 15:00 h na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky – osobný úrad,

Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1,

v zalepenej obálke s označením "výberové konanie“.

Na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Zdroj: GP SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 529
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čentéš mal byť generálnym prokurátorom. Skúsi to znovu?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539840-centes-o-zmene-volby-generalneho-prokuratora/

Ako si predstavuje reformu prokuratúry, prečo považuje český systém štátneho zastupiteľstva ...

Organizácia Via Iuris chce prísnejšie pravidlá pre ústavné zmenyhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-via-iuris-chce-prisnejsie/442393-clanok.html

Vylúčenie skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zmien ústavy považuje neziskovka ...

Prieskum: Viac ako polovica Slovákov podporuje zákaz mať psa na reťazihttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-viac-ako-polovica-slovakov-po/442353-clanok.html

Až 30,5 percenta Slovákov rozhodne súhlasí s tým, aby bolo držanie psa na reťazi zakázané.

Čentéš o stave a budúcnosti prokuratúry: Chceme ju zmeniťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539805-jozef-centes-o-stave-a-buducnosti-slovenskej-prokuratury/

V poslednom období je medzi politikmi, ale aj vo verejnosti venovaná zvýšená pozornosť ...

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezarátahttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentom-sa-obdobie-ich-prace-na-doho/442178-clanok.html

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta.

Čižnár: Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Trnku bol zákonný a správnyhttps://www.webnoviny.sk/ciznar-postup-dozorujuceho-prokuratora-v-pripade-trnku-bol-zakonny-a-spravny/

Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Dobroslava Trnku bol zákonný a správny.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: