TlačPoštaZväčšiZmenši

Čaká vás dovolenka v zahraničí? Tak čítajte pozorne

1.7. 2012, 17:03 |  najpravo.sk

Každý rok sa zvyšuje počet Slovákov, ktorí vycestujú do zahraničia o 10%. Ministerstvo zahraničných vecí očakáva, že tento rok opustí Slovensko za účelom dovolenky takmer pätina obyvateľov, pričom 600 tisíc z nich využije služby cestovných kancelárií a 400 tisíc sa spoľahne na svoje schopnosti a pocestuje individuálne. Z tohto počtu až 300 tisíc slovenských občanov dovolenkuje v Chorvátsku. Z tohto dôvodu sa už pravidelne zriaďuje sezónne konzulárne pracovisko v Splite.

Najnavštevovanejšími krajinami slovenských občanov sú tradične susedné krajiny ako Česká republika, Rakúsko, Poľsko a Maďarsko, ale aj Chorvátsko, Grécko, Egypt, Taliansko, Bulharsko, Turecko, Tunisko a Španielsko, Francúzsko.

Ministerstvo odporúča zaregistrovať sa na webovej stránke www.mzv.sk prostredníctvom Registračného formulára pre pobyt slovenských občanov cestujúcich do zahraničia.

Kde sa dá cestovať len so slovenským občianskym preukazom?

Vo všeobecnosti potrebuje slovenský občan pri ceste do zahraničia platný cestovný pas. Len v prípade, že cestuje do krajiny, ktorá akceptuje pre vstup na jej územie platný občiansky preukaz, nevyžaduje sa cestovný pas. Keďže občiansky preukaz sa vydáva v Slovenskej republike len občanom, ktorí dovŕšili 15 rokov, dieťa do 15 rokov musí mať pri cestách do zahraničia cestovný pas.

S platným občianskym preukazom (ID) Slovenskej republiky je možné cestovať do štátov Európskej únie, Chorvátska, Srbska, Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Albánska, Švajčiarska, Lichtenštajnska, na Island a do Nórska.

Pri cestovaní maloletých detí, ktorí cestujú v sprievode inej dospelej osoby a nie svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, sa odporúča pre dieťa pripraviť vyhlásenie rodičov maloletého overené notárom s úradným prekladom do miestneho jazyka, prípadne do angličtiny, v ktorom rodičia vyslovia súhlas s cestou maloletého v sprievode inej dospelej osoby.

Treba dodržiavať tiež prihlasovaciu povinnosť cudzincov – v Chorvátsku 48 hodín a v Srbsku a Čiernej Hore 24 hodín. V prípade organizovaných turistických zájazdov túto povinnosť znáša ubytovateľ. Za nesplnenie prihlasovacej povinnosti hrozí peňažná pokuta.

V Bulharsku prísny zákaz fajčenia

V súvislosti so zabezpečením ochrany nefajčiarov a detí vstupuje do platnosti od 1. júna 2012 v Bulharsku úplný zákaz fajčenia v uzatvorených verejných zariadeniach bez ohľadu na to, či sú pre fajčiarov vytvorené oddelené priestory - s výnimkou letísk, kde bude dovolené fajčiť len v špeciálne prispôsobených priestoroch.

Zákaz fajčenia sa vzťahuje aj na otvorené verejné priestranstvá, a to na území a chodníkoch detských zariadení, škôl, internátov a miest, kde sa poskytujú sociálne služby deťom. Ďalej zákaz fajčenia platí aj na ihriskách, miestach, kde prebiehajú podujatia pre deti a žiakov, ako aj na športoviskách, v letných kinách a divadlách počas športových a kultúrnych podujatí.

Porušenie zákazu podlieha sankcii – pokuta pre fyzickú osobu je od 300 do 500 BGN, pri opakovanom nedodržaní od 500 až 1 000 BGN. Porušenie zákazu zo strany živnostníka sa trestá sankciou voči majetku v rozsahu od 1 000 až 1 500 BGN, pri opakovanom nedodržaní od 1 500 až 3 000 BGN. Za nedodržanie zákazu právnickými osobami je sankcia voči majetku od 3 000 až 5 000 BGN, pri opakovanom nedodržaní od 5 000 až 10 000 BGN.

V Egypte rastie kriminalita

Ministerstvo zahraničných vecí SR nepretržite sleduje dianie v Egypte a na základe aktuálnych informácií považuje svoje doterajšie odporúčania - vydané koncom marca tohto roka - za postačujúce a zohľadňujúce hlavné riziká. V prípade akýchkoľvek zmien situácie náš zastupiteľský úrad v Káhire promptne zareaguje - tak, aby naši občania mohli cestovať bezpečne a komfortne.

V súvislosti s vývojom situácie v Egypte MZV ešte v marci opakovane odporúčalo slovenským občanom, ktorí sa chystajú do krajiny cestovať, aby zachovávali maximálnu ostražitosť. Občania by sa mali jednoznačne vyhýbať demonštráciám, väčším zhromaždeniam ľudí, fotografovaniu protestných zhromaždení, hliadkujúcich ozbrojených vojakov alebo policajtov. Vzhľadom na rastúcu kriminalitu je naďalej nevyhnutné byť maximálne opatrný najmä pri pohybe vo večerných hodinách.

Dôrazne sa neodporúča slovenským občanom cestovať do oblasti severného Sinaja a všetkých prihraničných oblastí, ktoré predstavujú pre cestovateľov zvýšené bezpečnostné riziko. Rovnaké odporúčanie sa týka aj fakultatívnych výletov mimo oblasti turistických centier Sharm Al Sheikh, Taba, Dahab a Hurghada. Situácia v uvedených turistických centrách zostáva pokojná.

Opätovne zdôrazňujeme, že je viac než vhodné vyplniť pred cestou do Egypta, Tuniska či akejkoľvek inej krajiny registračný formulár, ktorý pomôže zastupiteľskému úradu v prípade núdze poskytnúť rýchlu, kvalitnú a plnohodnotnú pomoc.

V Tunisku sa vyhýbajte väčším zhromaždeniam ľudí

V súvislosti s vývojom situácie v Tunisku odporučilo ešte pred dvomi týždňami Ministerstvo zahraničných vecí SR slovenským občanom, ktorí sa chystajú cestovať do tejto krajiny, aby zachovávali maximálnu ostražitosť a vyhýbali sa demonštráciám alebo väčším zhromaždeniam ľudí. Jednoznačne je potrebné, aby sa slovenskí turisti riadili pokynmi tuniských bezpečnostných zložiek. Ministerstvo neodporúča slovenským občanom fakultatívne výlety mimo turistických centier a cesty do prihraničných oblastí s Líbyou a Alžírskom. 

Do Francúzska s alkotesterom

Francúzsko od 1. júla 2012 sa zavádza pre vodičov motorových vozidiel povinnosť mať k dispozícii nepoužitý tester na alkohol a zákaz používania antiradaru.

V islamských krajinách pozor na kamery

Ministerstvo odporúča správať sa primerane zvyklostiam danej krajiny. Pri cestách do islamských krajín sa odporúča nosiť odev zakrývajúci kolená a ramená, zvlášť v miestach náboženských pamiatok. Posvätný mesiac ramadán bude v roku 2012 od 20. júla do 18. augusta. V tomto období sa odporúča zdržať sa jedenia a pitia na verejnosti, nepoužívať kamery a fotoaparáty tam, kde to nie je dovolené. Ministerstvo odporúča mať vhodné oblečenie počas návštevy chrámov.

Pitie alkoholu na verejnosti nie je vhodné a je čiastočne zakázané v Kanade a Švédsku. V Kuvajte a Saudskej Arábii platí úplný zákaz dovozu a spotreby alkoholických nápojov.

Odporúča sa dodržiavať zákazy v danej krajine, napríklad zákaz zakladať otvorené ohne v Grécku a Chorvátsku. Bližšie informácie pre dovolenkujúcich v Chorvátsku si pozrite aj v našom článku TU (KLIKNITE)

Pozor na nožíky, pálky či marihuanu!

Odporúča sa venovať pozornosť baleniu batožiny a do batožiny, vrátane príučnej, nebaliť zakázané predmety. Môžu nimi byť nôž, ktorý je považovaný za zbraň v Grécku a Švajčiarsku, napodobeniny zbraní či distančné elektroimpulzné prístroje Air Taser, ktoré sú problematické v Nemecku. V kufri auta sa neodporúča voľne prevážať bejzbalové pálky, golfové palice, ktoré sa vo Veľkej Británii a Nemecku považujú za zbraň. Vrecúško marihuany je zakázaným artiklom vo väčšine krajín Európskej únie. Úplný zákaz dovozu drog a ich konzumácie platí v moslimských krajinách. V Laose, Thajsku a Malajzii hrozia vysoké tresty odňatia slobody a v Malajzii za prítomnosť kokaínu a heroínu v batožine hrozí aj trest smrti.

Rozhodne sa treba vyvarovať preberaniu balíčov, darčekových balení  akýchkoľvek suvenírov či alkoholu od cudzích osôb, ktorí prosia o ich doručenie príbuzným alebo priateľom v Európe. Táto požiadavka je častá v krajinách Strednej Ameriky, pritom ide o spôsob, ako previezť zakázané látky na územie Slovenska alebo Schengenu.

Ministerstvo odporúča vyhýbať sa ponukám neautorizovaných prepravcov a využívať len služby organizované hotelmi, turistickými agentúrami a registrovanými prepravcami.

Čo sa nemôže dovážať a vyvážať

V mnohých krajinách platí zákaz dovozu potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu. Je to napríklad USA, Mexiko, Čile, Austrália, čiastočne Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora.

Dodržiavajte colné a devízové predpisy, ktoré platia pre danú cieľovú krajinu a regulujú množstvá dovozu a vývozu alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, potravín a iných artiklov. Úplný zákaz dovozu, výroby a spotreby alkoholu platí v Kuvajte, Bruneji a Saudskej Arábii. Dovoz alkoholu do Kataru a Bahrajnu je zakázaný. Zákaz vývozu sa vzťahuje aj na rôzne druhy fauny, flóry (Malajzia), šperkov (Turecko) a historických artiklov (Egypt).

Európska karta zdravotného poistenia nepokryje transport

Ministerstvo odporúča komerčne sa pripoistiť pre prípad ochorenia, úrazu, smrti, vrátane športových aktivít. Európska karta zdravotného poistenia slúži len na pokrytie základného lekárskeho ošetrenia, nie na transport zraneného.

Ministerstvo odporúča konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom aj potrebu očkovania do cieľovej krajiny.

Zdroj: MZV SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1104
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Bez rúška už ani na krok: Vláda schválila povinnosť nosiť hohttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-ulozila-prislusnym-organom-/456121-clanok.html

Bezodkladne sa teda zavádza povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím ...

Fiačan: Ústavný súd pri väzbe pre sudcov zohľadňoval špecifiká prípaduhttps://www.teraz.sk/slovensko/fiacan-ustavny-sud-pri-vazbe-pre-s/456082-clanok.html

Predseda ÚS pripomína, že dôvody, na základe ktorých súd rozhodol, sú uvedené v ...

Prezidentka: Zákon na sprostredkovanie dát nie je v rozpore s ústavouhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-zakon-na-sprostredkovanie/456056-clanok.html

Výzvu na obrátenie sa s týmto opatrením na ÚS adresoval hlave štátu predseda Smeru-SD Robert ...

Exekúcie pokračujú, prerušené boli pre koronavírus iba niektoré lehotyhttps://www.teraz.sk/slovensko/exekucie-pokracuju-prerusene-boli/456052-clanok.html

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozornila, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ...

Súdna rada zrušila pondelkovú voľbu predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-zrusila-pondelkovu-volbu/456009-clanok.html

Ani v marci nebude zvolený nový predseda Najvyššieho súdu SR, ktorého sa pokúšala Súdna ...

Zákony přijaté kvůli koronaviru vešly v platnosthttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zakony-prijate-kvuli-koronaviru-vesly-v-platnost_541409.html

Pětice zákonů v souvislosti s epidemií koronaviru, které tento týden schválil Parlament, byla ...

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: