TlačPoštaZväčšiZmenši

Andrea Olšovská: Prekážky v práci predstavujú prerušenie plnenia štandardných povinností zo strany zamestnávateľa a zamestnanca, ich posudzovanie musíme preto realizovať veľmi citlivo

30.1. 2020, 17:37 |  PR

Rozhovor s prof. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD., ako odborným garantom bol pripravený v súvislosti s pripravovanou 2. odbornou konferenciou o pracovnom práve, ktorá sa uskutoční 23. 4. 2020 v hoteli Tatra v Bratislave a na ktorej vystúpia poprední odborníci z oblasti pracovného práva Českej a Slovenskej republiky.

Pani profesorka, po mimoriadne pozitívne prijatej 1. odbornej konferencii o pracovnom práve, ktorá sa konala v minulom roku a venovala sa skončeniu pracovného pomeru, ste tento rok zvolili tému prekážok v práci. Prečo?

Ďakujem za milé slová a osobne som veľmi rada, že odborná i laická verejnosť prejavuje záujem o pracovné právo a chce sa o ňom dozvedieť viac. Problematike prekážok v práci nebola nikdy v histórii odborných a ani vedeckých podujatí venovaná osobitná pozornosť, hoci samy osebe predstavujú zásadný inštitút v rámci realizácie práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch. Akékoľvek uplatnenie prekážky v práci znamená nástup nového režimu, než je ten, ktorý bol dohodnutý medzi subjektmi pracovnoprávneho vzťahu, t.j. výmena fyzickej práce za peňažnú hodnotu. Z tohto pohľadu samotná možnosť vzniku tohto stavu, teda uplatnenie konkrétnej prekážky na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa, akceptácia tejto objektívnej alebo subjektívnej situácie zo strany druhého subjektu a následná realizácia iných práv a povinností týmito subjektmi predstavuje zložitý komplex mnohostranných vzťahov, ktorým sa chceme spolu s ďalšími odborníkmi venovať na pripravovanej konferencii. Ak súčasne zohľadníte vplyv prekážok v práci na odmeňovanie zamestnanca, evidenciu pracovného času či v krajnom prípade na oblasť skončenia pracovného pomeru pri neospravedlnenej prekážke v práci, zdôvodnenie voľby témy sa bude zdať jednoduché. 

Ak by sme však zohľadnili právnu úpravu v uvedenej oblasti, nejaví sa nám v porovnaní s inými pracovnoprávnymi inštitútmi ako nejasná či nezrozumiteľná.

V pracovnom práve, žiaľ, zdanie „komplexnej“ úpravy pracovnoprávnych vzťahov často klame. Čím jednoznačnejšie sa môže ustanovenie javiť, tým zložitejšie môže byť jeho praktické použitie. Oblasť prekážok v práci nie je výnimkou. Právna úprava sa v tejto časti vyznačuje používaním všeobecných formulácií bez ich podrobnejšieho objasnenia, vzájomným obsahovým prekrývaním bez konkrétnejšieho nasmerovania subjektov pri voľbe správneho pracovnoprávneho inštitútu či výrazným presahom do iných právnych odvetví a oblastí spoločenského života. Ak si predstavíte modelový príklad zamestnanca, ktorý ochorie a sled úkonov, ktoré treba následne realizovať, odkryje sa celá mozaika problémov. Dokedy musí zamestnanec toto ochorenie zamestnávateľovi oznámiť, ako ho má preukázať, v akom reálnom čase potrebuje zamestnávateľ túto informáciu získať v súvislosti s potrebou nahradenia zamestnanca v pracovnom procese, aký druh a rozsah informácií môže zamestnávateľ o ochorení zamestnanca spracovať, do akej miery môže zamestnávateľ preskúmavať, či je zamestnanec vôbec chorý a ako sa môže zamestnanec tejto nedôvere zamestnávateľa brániť a tak ďalej. Problémov, interakcií medzi zamestnávateľom, zamestnancom, zdravotníckymi zamestnancami alebo štátnymi orgánmi pri „obyčajnom“ ochorení zamestnanca je mnoho a mnoho je aj situácií, kde sa môže niečo pokaziť.  Aj preto musia všetci zainteresovaní pristupovať k uplatňovaniu prekážok v práci veľmi citlivo. Majú totiž vplyv nielen na zdravotný stav zamestnanca, ale aj ekonomický v podobe nižšej mzdy zamestnanca alebo zvýšených nákladov zamestnávateľa.

Dokáže sa zamestnanec alebo zamestnávateľ pripraviť na praktické problémy, ktoré sa môžu v tejto oblasti vyskytnúť, prípadne im predchádzať? Ak áno, do akej miery?

Žiadny zaručený návod v tejto oblasti neexistuje. Pripraviť sa na ochorenie alebo iný dôvod, ktorý Zákonník práce považuje za ospravedlnenú prekážku v práci, nie je možné. Kľúčovým pri uplatňovaní prekážok v práci u zamestnávateľov je však proces ich oznamovania zo strany zamestnanca či zamestnávateľa a ich následného preukazovania a práve toto je „boľavé miesto“, kde zamestnávatelia a aj zamestnanci často zlyhávajú. Treba si uvedomiť, že čím jednoznačnejšie a jednoduchšie sú pravidlá v tejto oblasti, tým menej sporných prípadov vznikne z nevedomosti. Prevencia je v tejto oblasti dôležitejšia ako v iných. Nastavenie jednoznačných a jednoduchých pravidiel je však podmienené mierou vedomostí, na čo ako zamestnanec alebo zamestnávateľ máte právo, kde sú možnosti a hranice vašich práv a kde začínajú práva toho druhého.  

 


 

Rozhovor s jedným z odborných garantov 2. odbornej konferencie pripravilo vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s.r.o. Viac o konferencii, na ktorej vystúpi aj prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., sa dozviete na https://www.wolterskluwer.sk/sk/okpp2020.

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., pôsobí ako dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a súčasne ako predsedníčka Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Od roku 2001 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a v súčasnosti ako garant študijného odboru „Pracovné právo“. Súčasne je advokátkou a spolupracuje s advokátskou kanceláriou PRK Partners, s.r.o., Bratislava. Ako odborníčka v oblasti pracovného práva sa venuje lektorskej a prednášateľskej činnosti a publikuje odborné a vedecké práce zamerané na pracovnoprávnu problematiku v domácich a zahraničných odborných periodikách a monografických dielach. Bola členkou riešiteľských kolektívov výskumných úloh pre Európsku komisiu, ako aj pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 49
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka a verejná ochrankyňa práv sa zaoberali témou seniorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-a-verejna-ochrankyna-prav/447462-clanok.html

Sú to zistenia, ktoré sú dôležité aj pre výkon môjho mandátu. Venovali sme sa ...

Ministerstvo spravodlivosti sa postupne sťahuje do novej budovy s nájmom za viac ako milión eurhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-sa-postupne-stahuje-do-novej-budovy-s-najmom-za-viac-ako-milion-eur/

Ministerstvo spravodlivosti SR si už oficiálne prebralo novú budovu v areáli Výskumného ...

Vláda by chcela nový zákon o justičnej spolupráci v trestných veciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-by-chcela-novy-zakon-o-justicn/447374-clanok.html

Nová právna úprava by mala okrem toho aj zohľadniť nové trendy v oblasti justičnej ...

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: