TlačPoštaZväčšiZmenši

Advokáti reagujú na poslanecký návrh zmeny postavenia prokuratúry

3.12. 2020, 17:11 |  najpravo.sk

Pozmeňovací návrh k novele Ústavy SR predložený dnes v NR SR v časti, v ktorej sa navrhuje zmeniť nezávislosť postavenia prokuratúry, je otázny z ústavno-politických aj ústavno-právnych dôvodov.

Kabinetná tvorba práva

Toto ustanovenie nebolo predmetom medzirezortného pripomienkového konania a neprebehla k nemu žiadna verejná diskusia. Doplnenie tohto ustanovenia do textu návrhu ústavného zákona v pokročilej fáze legislatívneho procesu tak vykazuje podľa Slovenskej komory advokátov všetky znaky kabinetnej tvorby práva. Pri takom zásadnom zásahu do ústavného poriadku, o aký v danej veci ide, je takýto postup podľa komory absolútne neprimeraný už len z hľadiska transparentnosti ústavnej normotvorby a princípom právnej istoty v širšom slova zmysle.

Viliam Karas, designovaný predseda SAK: „Predkladanie takto zásadných legislatívnych zmien ako pozmeňujúcich návrhov „na poslednú chvíľu“ je v príkrom rozpore s princípom transparentnosti a základnými zásadami tvorby práva. Ak predmetom zmeny má byť ústavné postavenie štátneho orgánu akým je prokuratúra, malo by to podliehať poctivej odbornej diskusii a byť prijaté v štandardnom legislatívnom procese, vrátane medzirezortného pripomienkového konania.“

Zvrchovanosť prokuratúry

Ako uvádza komora na svojom webovom sídle, ak má dôjsť k zmene, je dôležité zodpovedanie otázky zvrchovanosti prokuratúry, čo znamená skúmanie jej závislosti na troch klasických štátnych mociach. Odhliadnuc od jednotlivých kontrolných oprávnení nie sú v európskom priestore známe žiadne priame zásahy legislatívy do činnosti prokuratúry, čo platí aj o vzťahu prokuratúry k súdom.

V nadväznosti na medzinárodné odlišnosti bolo v tejto súvislosti zdôraznené, že za dôležité je potrebné považovať tieto skutočnosti: ak má výkonná moc (vláda) právo ukladať pokyny všeobecnej povahy alebo dávať pokyny v individuálnych veciach, potom toto právo musí byť upravené zákonom, pokyn musí byť vydaný písomne, musí byť odôvodnený, musí byť zverejnený tak, aby mohol podliehať verejnej diskusii a súdnej kontrole.

Negatívne pokyny, t. j. pokyny na zastavenie zákonne začatého trestného stíhania, musia byť striktne obmedzené. Aj keď sa tým zrejme nemyslel všeobecný zákaz negatívnych pokynov, nepochybne z toho vyplynulo pre národné zákonodarné orgány odporúčanie, aby v právnom štáte prípustnosť negatívnych pokynov bola zákonne limitovaná.

Tam, kde chýba nezávislosť, alebo je nezávislosť obmedzená, je potrebné, aby štáty garantovali:

a)  že rozsah oprávnení výkonnej moci vo vzťahu k prokuratúre bude určený zákonom;

b)  že vláda svoje právomoci vo vzťahu k prokuratúre bude vykonávať transparentne, v súlade so zákonom, medzinárodnými zmluvami a všeobecne uznávanými základnými právnymi princípami;

c)  že pokyny všeobecnej povahy budú prokuratúre vydávané písomne a budú verejné;

d)  že tam, kde má vláda právo vydávať pokyny aj v individuálnych veciach, musia byť takéto inštrukcie transparentné pri dodržaní zásad férovosti, musia byť v súlade s národným právom. Vláda musí byť pri tom povinná najskôr si vyžiadať písomné stanovisko príslušného prokurátora, resp. prokuratúry, svoj pokyn písomne odôvodniť, najmä vtedy, keď je rozdielny od názoru prokurátora, pokyn zaslať prokurátorovi príslušným služobným postupom a zabezpečiť, aby sa tento založil do spisu a tak sa stranám umožnilo s týmto sa oboznámiť a podľa potreby aj na pokyn reagovať;

e) zabezpečiť, aby prokuratúre zostala možnosť v konaní pred súdom vyjadriť svoj právny názor odlišný od uloženého pokynu;

f) zabezpečiť, aby sa pokyny v konkrétnej veci nemuseli rešpektovať, a boli v zásade neprípustné, resp. mali iba výnimočný charakter pri rešpektovaní kritérií obsiahnutých v bode d) a e) a podliehali primeranej kontrole a transparentnosti.

Zdroj: Tlačová správa Slovenskej komory advokátov
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 29
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šéf Úradu špeciálnej prokuratúry má byť podľa Za ľudí nepodplatiteľnýhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsrsef-usp-ma-byt-podla-za-lud/523120-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zároveň avizovala návrh legislatívy, ktorý má ...

Sudcovia správneho kolégia NS nemajú záujem o pozíciu v NSShttps://www.teraz.sk/slovensko/bertothyova-ani-jeden-sudca-spravneho/523021-clanok.html

Ani jeden sudca zo správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR nemá záujem o pozíciu sudcu na ...

Prezidentka vymenovala do funkcie dvoch rektorov vysokých škôlhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-vymenovala-do-funkcie-dvoch/523094-clanok.html

Univerzitu J. Selyeho v Komárne povedie György Juhász, rektorom Trenčianskej univerzity ...

Verejné vypočutie kandidátov na šéfa ÚŠP má byť 1. a 2. februárahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-verejne-vypocutie-kandidatov-na/523079-clanok.html

Národná rada SR bude voliť nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry po tom, ako sa ...

Súdna rada SR sfunkčnila dve hodnotiace komisie na hodnotenie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-sr-sfunkcnila-dve-hodnotiac/523070-clanok.html

Súdna rada SR na svojom utorkovom zasadnutí sfunkčnila dve hodnotiace komisie na hodnotenie ...

M. Kolíková nepredpokladá disciplinárnu právomoc NSS SR voči advokátomhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-nepredpoklada-disciplina/523028-clanok.html

Ministerka navrhuje, aby bol Najvyšší správny súd obsadený 30 sudcami.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: