TlačPoštaZväčšiZmenši

Advokáti reagujú na poslanecký návrh zmeny postavenia prokuratúry

3.12. 2020, 17:11 |  najpravo.sk

Pozmeňovací návrh k novele Ústavy SR predložený dnes v NR SR v časti, v ktorej sa navrhuje zmeniť nezávislosť postavenia prokuratúry, je otázny z ústavno-politických aj ústavno-právnych dôvodov.

Kabinetná tvorba práva

Toto ustanovenie nebolo predmetom medzirezortného pripomienkového konania a neprebehla k nemu žiadna verejná diskusia. Doplnenie tohto ustanovenia do textu návrhu ústavného zákona v pokročilej fáze legislatívneho procesu tak vykazuje podľa Slovenskej komory advokátov všetky znaky kabinetnej tvorby práva. Pri takom zásadnom zásahu do ústavného poriadku, o aký v danej veci ide, je takýto postup podľa komory absolútne neprimeraný už len z hľadiska transparentnosti ústavnej normotvorby a princípom právnej istoty v širšom slova zmysle.

Viliam Karas, designovaný predseda SAK: „Predkladanie takto zásadných legislatívnych zmien ako pozmeňujúcich návrhov „na poslednú chvíľu“ je v príkrom rozpore s princípom transparentnosti a základnými zásadami tvorby práva. Ak predmetom zmeny má byť ústavné postavenie štátneho orgánu akým je prokuratúra, malo by to podliehať poctivej odbornej diskusii a byť prijaté v štandardnom legislatívnom procese, vrátane medzirezortného pripomienkového konania.“

Zvrchovanosť prokuratúry

Ako uvádza komora na svojom webovom sídle, ak má dôjsť k zmene, je dôležité zodpovedanie otázky zvrchovanosti prokuratúry, čo znamená skúmanie jej závislosti na troch klasických štátnych mociach. Odhliadnuc od jednotlivých kontrolných oprávnení nie sú v európskom priestore známe žiadne priame zásahy legislatívy do činnosti prokuratúry, čo platí aj o vzťahu prokuratúry k súdom.

V nadväznosti na medzinárodné odlišnosti bolo v tejto súvislosti zdôraznené, že za dôležité je potrebné považovať tieto skutočnosti: ak má výkonná moc (vláda) právo ukladať pokyny všeobecnej povahy alebo dávať pokyny v individuálnych veciach, potom toto právo musí byť upravené zákonom, pokyn musí byť vydaný písomne, musí byť odôvodnený, musí byť zverejnený tak, aby mohol podliehať verejnej diskusii a súdnej kontrole.

Negatívne pokyny, t. j. pokyny na zastavenie zákonne začatého trestného stíhania, musia byť striktne obmedzené. Aj keď sa tým zrejme nemyslel všeobecný zákaz negatívnych pokynov, nepochybne z toho vyplynulo pre národné zákonodarné orgány odporúčanie, aby v právnom štáte prípustnosť negatívnych pokynov bola zákonne limitovaná.

Tam, kde chýba nezávislosť, alebo je nezávislosť obmedzená, je potrebné, aby štáty garantovali:

a)  že rozsah oprávnení výkonnej moci vo vzťahu k prokuratúre bude určený zákonom;

b)  že vláda svoje právomoci vo vzťahu k prokuratúre bude vykonávať transparentne, v súlade so zákonom, medzinárodnými zmluvami a všeobecne uznávanými základnými právnymi princípami;

c)  že pokyny všeobecnej povahy budú prokuratúre vydávané písomne a budú verejné;

d)  že tam, kde má vláda právo vydávať pokyny aj v individuálnych veciach, musia byť takéto inštrukcie transparentné pri dodržaní zásad férovosti, musia byť v súlade s národným právom. Vláda musí byť pri tom povinná najskôr si vyžiadať písomné stanovisko príslušného prokurátora, resp. prokuratúry, svoj pokyn písomne odôvodniť, najmä vtedy, keď je rozdielny od názoru prokurátora, pokyn zaslať prokurátorovi príslušným služobným postupom a zabezpečiť, aby sa tento založil do spisu a tak sa stranám umožnilo s týmto sa oboznámiť a podľa potreby aj na pokyn reagovať;

e) zabezpečiť, aby prokuratúre zostala možnosť v konaní pred súdom vyjadriť svoj právny názor odlišný od uloženého pokynu;

f) zabezpečiť, aby sa pokyny v konkrétnej veci nemuseli rešpektovať, a boli v zásade neprípustné, resp. mali iba výnimočný charakter pri rešpektovaní kritérií obsiahnutých v bode d) a e) a podliehali primeranej kontrole a transparentnosti.

Zdroj: Tlačová správa Slovenskej komory advokátov
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 87
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SP: Maximálna dávka v nezamestnanosti aj garančná dávka stúpnuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-maximalna-davka-v-nezamestnanosti/557737-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla zvýši o viac než 40 eur mesačne.

GP SR zanalyzuje trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zanalyzuje-trestny-cin-ohrozenia/557681-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Generálna prokuratúra (GP) SR bude analyzovať a hodnotiť stav zákonnosti trestného stíhania ...

Jelinková Dudzíková:Návrh disciplinárneho poriadku NSS kopíruje Poľskohttps://www.teraz.sk/slovensko/jelinkova-dudzikovanavrh-disciplin/557647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom ...

MS predložilo na pripomienkovanie zákon o disciplinárnom poriadku NSShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-predlozilo-na-pripomienkovanie-zako/557639-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Disciplinárne senáty by mali tvoriť traja sudcovia NSS SR a dvaja prísediaci z nesudcovského ...

Nechať počas horúčavy dieťa v aute môže mať trestnoprávnu dohruhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-nechat-dieta-v-aute-v-horu/557573-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nechať dieťa v aute bez dozoru a v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru.

Sudcom sa nepáči nová súdna mapa, Kolíkovú žiadajú o urýchlené stiahnutie návrhu z pripomienkového konaniahttps://www.webnoviny.sk/sudcom-sa-nepaci-nova-sudna-mapa-kolikovu-ziadaju-o-urychlene-stiahnutie-navrhu-z-pripomienkoveho-konania/

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) vyzvalo ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú (Za ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: