Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina

Test: Občiansky zákonník 4

 • Stanislava Ďurišová

Kedy sa môže stať  oprávnený držiteľ vlastníkom veci? Ako definuje Občiansky zákonník pojem dobré mravy?  Overte si svoje vedomosti v ďalšom teste z Občianskeho zákonníka.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore:

Pojem dobré mravy Občiansky zákonník:

Ten, kto nadobudne plnoletosť pred dosiahnutím osemnásteho roku veku z dôvodu uzavretia manželstva:

Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony:

Ak:

Relatívna neplatnosť právneho úkonu:

Absolútna neplatnosť právneho úkonu:

Synalagmatický záväzok:

Vo vzťahu k premlčaniu je pravdivým tvrdenie:

Vo vzťahu k preklúzii je pravdivým tvrdenie:

Nepremlčujú sa:

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu:

Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci ak ju má nepretržite v držbe po dobu:

Zmluva o výpožičke:

Pravdou je že:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2192

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: