TlačPoštaZväčšiZmenši

Právnický slovník 2013

10.2. 2013, 18:43 |  najpravo.sk

Kvalitný právnický slovník, v ktorom nájdete zrozumiteľný výklad právnickej terminológie je tým najlepším zdrojom rýchlych informácií nielen pre širokú verejnosť, ktorá si môže nájsť výklad pojmov používaných v súdnych rozhodnutiach, ale aj pre študentov, ktorým môže ozrejmiť význam právnických inštitútov či latinských výrazov alebo hoci aj právomoci štátnych či medzinárodných orgánov.

Portál najprávo si dal za cieľ vytvoriť čo najrozsiahlejší právnický slovník, v ktorom by čitateľ vždy našiel hľadaný právnický pojem či výraz. A ako inak by sme dosiahli vytýčený cieľ, než za pomoci vás, našich verných čitateľov? Spojme svoje sily a urobme čo najkvalitnejší a najrozsiahlejší právnický slovník, ktorý bude vždy a každému bezplatne prístupný.

Projekt „Právnický slovník 2013" prebieha od 10. februára 2013 do 10. apríla 2013. V priebehu apríla 2013 si vyberiete sami na sociálnej sieti Facebook toho autora, ktorého výklad pojmu/pojmov bol podľa vás najprínosnejší a najzrozumiteľnejší. Tento autor získa možnosť ďalšej spolupráce s portálom najprávo.sk a ku tomu kompletný balík prezentačných predmetov portálu. Naši redaktori následne vyberú päť ďalších účastníkov projektu, ktorým rozdelia veľký balík právnických kníh a učebníc vydavateľstva IURA EDITION ako aj množstvo prezentačných predmetov portálu najprávo.sk, medzi ktorými nebudú určite chýbať štýlové a jedinečné drevené USB flash disky s logom portálu najprávo.sk, drevené perá s logom portálu, kvalitné tričká a windbreakery, ktoré sa nedajú získať nikde inde, len u nás. Ocenený bude aj ten účastník projektu, ktorému bude uverejnený najväčší počet hesiel. Tu však podotýkame, že ak pôjde účastníkovi len o kvantitu na úkor kvality, redakcia má právo zaslaný výklad pojmov neuverejniť.

Ako postupovať?

1. Vyberte si pojem, výraz, slovné spojenie, skratku či napríklad inštitúciu, ktoré by mali byť podľa vás vysvetlené v právnickom slovníku a ktoré právnický slovník na portáli najprávo.sk ešte zatiaľ neobsahuje.

2. Zaregistrujte sa na portáli najprávo.sk (registrácia je potrebná z dôvodu, že vami uvedené meno a priezvisko bude priradené k zaslanému textu a uverejnené pri texte, aby bolo zrejmé, kto je autorom výkladu konkrétneho hesla)

3. Následne vypracujte zrozumiteľný výklad vybraného hesla a zašlite nám ho na e-mailovú adresu najpravo.sk@gmail.com.

4. Každý zúčastnený môže zaslať do projektu neobmedzený počet vypracovaných výkladov hesiel, aj viac v jednom e-maili a aj opakovane.

Ako budeme postupovať my?

Redakcia portálu najprávo.sk sa oboznámi s vami zaslaným výkladom hesla a v prípade, že zodpovedá nižšie uvedeným podmienkam, zverejní ho zaradením do sekcie „Slovník" na portáli najprávo.sk.

Po ukončení projektu zosumarizujeme zoznam účastníkov projektu a nimi zverejnené heslá a na fanpage najprávo.sk na sociálnej sieti Facebook spustíme hlasovanie čitateľov o najprínosnejšieho autora projektu. Taktiež vyberieme ďalších piatich najprínosnejších autorov podľa názoru redaktorov najprávo.sk a oznámime meno najproduktívnejšieho autora, ktorým zašleme balíky plné skvelých vecných cien.

Čo môžete účasťou v projekte získať?

Vecné výhry v projekte sú hodnotné a zaujímavé. Je nimi množstvo aktuálnych právnických publikácií od popredného slovenského vydavateľstva Iura edition, spol. s. r. o. a množstvo jedinečných a originálnych predmetov z redakcie portálu najprávo.sk (USB flash disky, perá, kalendáre, tričká, windbreakery a i.).

Každý zúčastnený ako benefit získava možnosť svojej vlastnej prezentácie na jednom z najznámejších slovenských právnických portálov, keďže jeho výklad právnického pojmu si bude môcť vyhľadať široká verejnosť časovo neobmedzenú dobu nielen priamo cez portál najprávo.sk, ale aj cez vyhľadávač Google. Ak by mal účastník projektu záujem zverejniť pod výkladom pojmu svoju fotografiu, zamestnanie alebo fakultu, na ktorej študuje, prípadne kontaktný údaj, nemáme s tým žiadny problém.

Aké sú podmienky účasti v projekte?

1. Do projektu sa môže zapojiť každý čitateľ portálu najprávo.sk, ktorý má ukončené právnické vzdelanie, alebo vzdelanie v príbuznom odbore, alebo je študentom právnickej fakulty a zároveň má snahu urobiť niečo naviac v prospech dobrej veci.

2. Pri tvorbe výkladu hesiel treba mať napamäti, že výklad hesiel sa neaktualizuje pravidelne, teda treba myslieť na prípadné novelizácie relevantnej právnej úpravy v budúcnosti a výklad poňať všeobecnejšie. Výklad musí byť zrozumiteľný pre širokú verejnosť a študentov práva či iných vedných odborov, keďže primárnou cieľovou skupinou, pre ktorú je slovník určený, nie je odborná právnická verejnosť.

3. Ak by sme súčasne obdržali výklad rovnakého pojmu od viacerých autorov, prípadne pojmu, ktorý už slovník obsahuje, zverejníme ten výklad, ktorý vyberie redakcia a v prípade pojmu, ktorý už bol uverejnený, ho uverejníme len ak redakcia uváži, že je spracovaný kvalitnejšie. Redakcia si vyhradzuje tiež právo uverejniť viac výkladov pojmu od viacerých autorov, pokiaľ zhodnotíme, že výklad zaslaného zhodného hesla od viacerých autorov môže byť prínosný pre čitateľov.

4. Vyžadujeme, aby účastníci projektu rešpektovali autorské právo ostatných autorov. Nebudeme akceptovať, ak podstatná časť výkladu pojmu bude predstavovať odkopírovaná či prepísaná časť učebnice či iného už inde zverejneného textu, aj keby bola označená citáciou. Vo výklade musí byť zreteľný autorský vklad jeho tvorcu. Komparácia názorov iných autorov na obsah pojmu je samozrejme prípustná, ak nebude tvoriť podstatnú časť výkladu pojmu.

5. Výklad pojmu môže obsahovať znenie právnej normy a aj citácie z rozhodnutí súdov ako aj vlastné príklady či názory.

6. Rozsah výkladu pojmu v zásade nie je obmedzený ani minimálne ani maximálne. Pokiaľ je autor – účastník projektu toho názoru, že pojem je potrebné vysvetliť podrobnejšie, nebránime sa tomu, štandardné právnické slovníky tiež neraz vysvetľujú pojmy aj na viacerých stranách. Príliš rozsiahle texty (nad 5 autorských strán) by už však určite prekročili rozsah vhodný ako výklad pojmu do slovníka.

7. Uverejňovanie aktívnych linkov (preklikov na iné weby) v rámci výkladu je vecou dohody redakcie najprávo.sk a autora výkladu a je nenárokovateľné.

RSS

Máte záujem sledovať počas projektu heslá, ktoré pribúdajú do slovníka a kto je ich autorom? Môžu sa vám automaticky zobrazovať vo vašom internetovom prehliadači bez toho, aby zbytočne zahlcovali váš e-mail. Ako to funguje?

1. Kliknite na ikonku RSS v hornej časti portálu, alebo priamo SEM. RSS slúži na automatické načítavanie noviniek na webových stránkach.

2. Pri názve „Slovník" kliknite na link uvedený pod ním.

3. V internetovom prehliadači (napr. Mozilla Firefox) sa vám zobrazí čítačka noviniek, kde zvoľte „Odoberať".

4. Pri každom otvorení internetového prehliadača sa vám automaticky  zobrazí zoznam hesiel, ktoré pribudli do nášho slovníka.

5. Mimochodom, v RSS si pokojne zvoľte aj odber iného druhu informácií z najprávo.sk. Napríklad odber nových článkov, zákonov atď. Budete vždy v obraze, čo máme na portáli najprávo.sk nového bez toho, aby ste na museli novinky vyhľadávať priamo na portáli.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3401
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

ŠTS odmieta Mazákove slová o falošnej kolegialite vo veci M. Trubanahttps://www.teraz.sk/slovensko/sts-odmieta-mazakove-slova-o-falosne/486089-clanok.html

Truban v pondelok (10. 8.) vypovedal v súvislosti s jeho možnou zaujatosťou pri rozhodovaní o ...

Na overenie pravosti nových pokutových blokov bude stačiť mincahttps://www.teraz.sk/slovensko/na-overenie-pravosti-novych-pokutovych/486086-clanok.html

Nové pokutové bloky budú mať viacero bezpečnostných prvkov, prostredníctvom ktorých si budú ...

Čižnár odchádza. Prichádza politizácia prokuratúry?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/559753-ciznar-odchadza-prichadza-politizacia-prokuratury/

Jaromír Čižnár sa rozlúčil s Generálnou prokuratúrou. Nástupcu zatiaľ nemá.

Rezort spravodlivosti má na šetrenie financií obmedzené možnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-na-setrenie-financii-ma-obmedz/485960-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti SR má obmedzené možnosti šetrenia financií, ktoré avizoval pred ...

Takto sa justícia k dôvere nedopracuje, kritizuje Mazák rozhodnutie sudcovskej rady v prípade Trubanahttps://www.webnoviny.sk/takto-sa-justicia-k-dovere-nedopracuje-kritizuje-mazak-rozhodnutie-sudcovskej-rady-v-pripade-trubana/

Rozhodnutie Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) nekonať vo veci sudcu ...

Hromadná pripomienka žiada upraviť novelu zákona o štátnom občianstvehttps://www.teraz.sk/slovensko/hromadna-pripomienka-ziada-upravit-no/485845-clanok.html

Návrh novely zákona o štátnom občianstve by sa mal zmeniť tak, aby už Slováci neprichádzali ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: