TlačPoštaZväčšiZmenši

Právnický slovník 2013

10.2. 2013, 18:43 |  najpravo.sk

Kvalitný právnický slovník, v ktorom nájdete zrozumiteľný výklad právnickej terminológie je tým najlepším zdrojom rýchlych informácií nielen pre širokú verejnosť, ktorá si môže nájsť výklad pojmov používaných v súdnych rozhodnutiach, ale aj pre študentov, ktorým môže ozrejmiť význam právnických inštitútov či latinských výrazov alebo hoci aj právomoci štátnych či medzinárodných orgánov.

Portál najprávo si dal za cieľ vytvoriť čo najrozsiahlejší právnický slovník, v ktorom by čitateľ vždy našiel hľadaný právnický pojem či výraz. A ako inak by sme dosiahli vytýčený cieľ, než za pomoci vás, našich verných čitateľov? Spojme svoje sily a urobme čo najkvalitnejší a najrozsiahlejší právnický slovník, ktorý bude vždy a každému bezplatne prístupný.

Projekt „Právnický slovník 2013" prebieha od 10. februára 2013 do 10. apríla 2013. V priebehu apríla 2013 si vyberiete sami na sociálnej sieti Facebook toho autora, ktorého výklad pojmu/pojmov bol podľa vás najprínosnejší a najzrozumiteľnejší. Tento autor získa možnosť ďalšej spolupráce s portálom najprávo.sk a ku tomu kompletný balík prezentačných predmetov portálu. Naši redaktori následne vyberú päť ďalších účastníkov projektu, ktorým rozdelia veľký balík právnických kníh a učebníc vydavateľstva IURA EDITION ako aj množstvo prezentačných predmetov portálu najprávo.sk, medzi ktorými nebudú určite chýbať štýlové a jedinečné drevené USB flash disky s logom portálu najprávo.sk, drevené perá s logom portálu, kvalitné tričká a windbreakery, ktoré sa nedajú získať nikde inde, len u nás. Ocenený bude aj ten účastník projektu, ktorému bude uverejnený najväčší počet hesiel. Tu však podotýkame, že ak pôjde účastníkovi len o kvantitu na úkor kvality, redakcia má právo zaslaný výklad pojmov neuverejniť.

Ako postupovať?

1. Vyberte si pojem, výraz, slovné spojenie, skratku či napríklad inštitúciu, ktoré by mali byť podľa vás vysvetlené v právnickom slovníku a ktoré právnický slovník na portáli najprávo.sk ešte zatiaľ neobsahuje.

2. Zaregistrujte sa na portáli najprávo.sk (registrácia je potrebná z dôvodu, že vami uvedené meno a priezvisko bude priradené k zaslanému textu a uverejnené pri texte, aby bolo zrejmé, kto je autorom výkladu konkrétneho hesla)

3. Následne vypracujte zrozumiteľný výklad vybraného hesla a zašlite nám ho na e-mailovú adresu najpravo.sk@gmail.com.

4. Každý zúčastnený môže zaslať do projektu neobmedzený počet vypracovaných výkladov hesiel, aj viac v jednom e-maili a aj opakovane.

Ako budeme postupovať my?

Redakcia portálu najprávo.sk sa oboznámi s vami zaslaným výkladom hesla a v prípade, že zodpovedá nižšie uvedeným podmienkam, zverejní ho zaradením do sekcie „Slovník" na portáli najprávo.sk.

Po ukončení projektu zosumarizujeme zoznam účastníkov projektu a nimi zverejnené heslá a na fanpage najprávo.sk na sociálnej sieti Facebook spustíme hlasovanie čitateľov o najprínosnejšieho autora projektu. Taktiež vyberieme ďalších piatich najprínosnejších autorov podľa názoru redaktorov najprávo.sk a oznámime meno najproduktívnejšieho autora, ktorým zašleme balíky plné skvelých vecných cien.

Čo môžete účasťou v projekte získať?

Vecné výhry v projekte sú hodnotné a zaujímavé. Je nimi množstvo aktuálnych právnických publikácií od popredného slovenského vydavateľstva Iura edition, spol. s. r. o. a množstvo jedinečných a originálnych predmetov z redakcie portálu najprávo.sk (USB flash disky, perá, kalendáre, tričká, windbreakery a i.).

Každý zúčastnený ako benefit získava možnosť svojej vlastnej prezentácie na jednom z najznámejších slovenských právnických portálov, keďže jeho výklad právnického pojmu si bude môcť vyhľadať široká verejnosť časovo neobmedzenú dobu nielen priamo cez portál najprávo.sk, ale aj cez vyhľadávač Google. Ak by mal účastník projektu záujem zverejniť pod výkladom pojmu svoju fotografiu, zamestnanie alebo fakultu, na ktorej študuje, prípadne kontaktný údaj, nemáme s tým žiadny problém.

Aké sú podmienky účasti v projekte?

1. Do projektu sa môže zapojiť každý čitateľ portálu najprávo.sk, ktorý má ukončené právnické vzdelanie, alebo vzdelanie v príbuznom odbore, alebo je študentom právnickej fakulty a zároveň má snahu urobiť niečo naviac v prospech dobrej veci.

2. Pri tvorbe výkladu hesiel treba mať napamäti, že výklad hesiel sa neaktualizuje pravidelne, teda treba myslieť na prípadné novelizácie relevantnej právnej úpravy v budúcnosti a výklad poňať všeobecnejšie. Výklad musí byť zrozumiteľný pre širokú verejnosť a študentov práva či iných vedných odborov, keďže primárnou cieľovou skupinou, pre ktorú je slovník určený, nie je odborná právnická verejnosť.

3. Ak by sme súčasne obdržali výklad rovnakého pojmu od viacerých autorov, prípadne pojmu, ktorý už slovník obsahuje, zverejníme ten výklad, ktorý vyberie redakcia a v prípade pojmu, ktorý už bol uverejnený, ho uverejníme len ak redakcia uváži, že je spracovaný kvalitnejšie. Redakcia si vyhradzuje tiež právo uverejniť viac výkladov pojmu od viacerých autorov, pokiaľ zhodnotíme, že výklad zaslaného zhodného hesla od viacerých autorov môže byť prínosný pre čitateľov.

4. Vyžadujeme, aby účastníci projektu rešpektovali autorské právo ostatných autorov. Nebudeme akceptovať, ak podstatná časť výkladu pojmu bude predstavovať odkopírovaná či prepísaná časť učebnice či iného už inde zverejneného textu, aj keby bola označená citáciou. Vo výklade musí byť zreteľný autorský vklad jeho tvorcu. Komparácia názorov iných autorov na obsah pojmu je samozrejme prípustná, ak nebude tvoriť podstatnú časť výkladu pojmu.

5. Výklad pojmu môže obsahovať znenie právnej normy a aj citácie z rozhodnutí súdov ako aj vlastné príklady či názory.

6. Rozsah výkladu pojmu v zásade nie je obmedzený ani minimálne ani maximálne. Pokiaľ je autor – účastník projektu toho názoru, že pojem je potrebné vysvetliť podrobnejšie, nebránime sa tomu, štandardné právnické slovníky tiež neraz vysvetľujú pojmy aj na viacerých stranách. Príliš rozsiahle texty (nad 5 autorských strán) by už však určite prekročili rozsah vhodný ako výklad pojmu do slovníka.

7. Uverejňovanie aktívnych linkov (preklikov na iné weby) v rámci výkladu je vecou dohody redakcie najprávo.sk a autora výkladu a je nenárokovateľné.

RSS

Máte záujem sledovať počas projektu heslá, ktoré pribúdajú do slovníka a kto je ich autorom? Môžu sa vám automaticky zobrazovať vo vašom internetovom prehliadači bez toho, aby zbytočne zahlcovali váš e-mail. Ako to funguje?

1. Kliknite na ikonku RSS v hornej časti portálu, alebo priamo SEM. RSS slúži na automatické načítavanie noviniek na webových stránkach.

2. Pri názve „Slovník" kliknite na link uvedený pod ním.

3. V internetovom prehliadači (napr. Mozilla Firefox) sa vám zobrazí čítačka noviniek, kde zvoľte „Odoberať".

4. Pri každom otvorení internetového prehliadača sa vám automaticky  zobrazí zoznam hesiel, ktoré pribudli do nášho slovníka.

5. Mimochodom, v RSS si pokojne zvoľte aj odber iného druhu informácií z najprávo.sk. Napríklad odber nových článkov, zákonov atď. Budete vždy v obraze, čo máme na portáli najprávo.sk nového bez toho, aby ste na museli novinky vyhľadávať priamo na portáli.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3121
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

CSP: Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom ako otázka právna

Riešenie problematiky úpravy styku otca s maloletou nemôže byť v žiadnom prípade posudzované ako právna otázka, na ktorej by záviselo ...

CSP: Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 CSP

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 C. s. p., ktorými sú: riadne doručenie žaloby (o splnenie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Danko: Generálny prokurátor nemôže v kancelárii využívať skrytú kameruhttps://www.webnoviny.sk/danko-generalny-prokurator-nemoze-v-kancelarii-vyuzivat-skrytu-kameru/

Generálny prokurátor nemôže mať v kancelárii skrytú kameru na nahrávky.

Pri označovaní strelných a signálnych zbraní platia nové pravidláhttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-oznacovani-strelnych-a-signalnyc/441148-clanok.html

Ide o zosúladenia právnej úpravy na Slovensku s právom Európskej únie v oblasti označovania ...

Ústavnému sudcovi Mamojkovi hrozí disciplinárne stíhanie, Fiačan chce tvrdenia Tótha preveriťhttps://www.webnoviny.sk/ustavnemu-sudcovi-mamojkovi-hrozi-disciplinarne-stihanie-fiacan-chce-tvrdenia-totha-preverit/

Pri disciplinárnom stíhaní ústavného sudcu platia iné pravidlá ako pri všeobecných.

Členové rady Válkovou podpořili. Vládní zmocněnkyní pro lidská práva zůstanehttps://www.denik.cz/z_domova/valkova-ksc-lidska-prava-zmocnenkyne-20200116.html

Podpořila ji dnes většina členů rady vlády pro lidská práva.

Voliči by si mali skontrolovať platnosť občianskeho preukazuhttps://www.teraz.sk/slovensko/volici-by-si-mali-skontrolovat-platnos/441017-clanok.html

Hlasovať s cestovným pasom nie je možné ani v prípade, ak si volič zabudne priniesť ...

G. Gál podal návrh na pozastavenie funkcie dvoch sudkýňhttps://www.teraz.sk/slovensko/g-gal-podal-navrh-na-pozastavenie-fun/440980-clanok.html

Minister hovorí, že rezort pod jeho vedením tak vykonal ďalšie opatrenie voči jednotlivcom, ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: