TlačPoštaZväčšiZmenši

Interpretácia a argumentácia v práve

4.5. 2016, 18:23 |  najpravo.sk

Mrva, M. - Turčan, M.: Interpretácia a argumentácia v práve, Wolters Kluwer, 2016, 196 strán, mäkká väzba

Publikácia sa zaoberá výkladovými metódami, ktoré sú rozpracované v právnej teórii a ktoré sa tiež uplatňujú pri interpretácii právnych predpisov v praxi. Možno v nej nájsť popis jednotlivých metód, teoretické úvahy o ich opodstatnenosti, všeobecné zásady ich použitia a tiež množstvo príkladov, ktoré ilustrujú ich využitie. Publikácia obsahuje aj malý exkurz do vzťahu práva k iným sociálnym vedám z hľadiska problematiky poznania, výkladu práva a právnej argumentácie. Venuje sa tiež problematike eristickej argumentácie, ktorá je popri metódach právnej interpretácie v praxi druhou významnou zbraňou v rukách právnikov.

Publikácia je rozdelená do siedmich kapitol:

  • Prvá kapitola: K právnym princípom
  • Druhá kapitola: Výkladové ciele
  • Tretia kapitola: Metódy právnej interpretácie zamerané na literu (jazykové výklad, formálno-systematicky výklad)
  • Štvrtá kapitola: Metódy právnej interpretácie zamerané na hodnoty (teleologický výklad, materiálno-systematický výklad, zvláštne hodnotové interpretačné metódy)
  • Piata kapitola: Medzery v platnej právnej úprave a ich vypĺňanie
  • Šiesta kapitola: Interdisciplinarita problematiky poznania, výkladu a argumentácie v práve
  • Siedma kapitola: K eristickej argumentácii v práve
  • Publikáciu dopĺňa zoznam použitej literatúry, krátke predstavenie autorov a vecný a menný register.

Publikácia, ktorá vznikla v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave nie je len „suchým“ právnickým textom. Je popretkávaná názornými príkladmi uplatnenia interpretácie, napríklad aj na legende o cárovi, na ktorej autori demonštrujú význam syntaktického výkladu, a napríklad problém nepochopenia účelu právnej normy ilustrujú na opise epizódy detského seriálu „Hurvínkův rok“. Publikácia sa tak otvára nielen právnikom, ale napríklad aj študentom práva, pre ktorých môže predstavovať zrozumiteľnú a čitateľsky zaujímavú pomôcku pri štúdiu. Popri tom sa môžu tiež dozvedieť, ktorý súd odkazuje v odôvodnení svojho rozhodnutia na Exupéryho „Malého princa“, ktorý sudca vo svojom disente spomína bájneho vtáka Fénixa a ktorá sudkyňa odkazuje pri odôvodnení svojho názoru na báseň Jana Nerudy Dědova mísa.

Pri výklade aplikačnou praxou sa autori pozastavujú pri argumentácii tzv. „ustálenou judikatúrou“. Keďže Civilný sporový poriadok v ustanovení § 220 ods. 3 s pojmom „ustálená rozhodovacia prax“ operuje priamo v normatívnom texte, naberá kapitola „výklad aplikačnou praxou“ na význame. Autori trefne konštatujú, že v súčasnosti mnohí právnici pojem „ustálená judikatúra“ používajú pri odkaze na akékoľvek rozhodnutie súdu, ktorým sa snažia preukázať opodstatnenosť svojich interpretačných záverov. Rozhodnutia súdov, ktoré nemožno zaradiť do kategórie ustálenej judikatúry, však nie sú bez významu, ale slúžia ako argument, a to tak pre strany sporu ako aj pre súd. Autori si kladú otázku, ako správne argumentovať judikatúrou a zároveň ponúkajú čitateľovi aj riešenie.

Čitateľsky zaujímavou je aj siedma kapitola venujúca sa už spomínanej eristickej argumentácii v práve. Ide o takú argumentáciu, ktorej cieľom je presvedčiť bez ohľadu na pravdivosť tvrdenia. Autori uvádzajú príklady základných úskokov (stigmatizácia, zahmlievanie, snaha o vyvolanie predsudku, retorzia a i) a v osobitnej podkapitole sa tiež venujú technikám presviedčania a dominancie. Odkazujúc na publikované diela napríklad uvádzajú zoznam bodov, ktoré je potrebné mať na pamäti, ak ide o snahu presvedčiť druhého a venujú sa tiež mentálnemu tréningu. Do pozornosti tiež dávajú knihu Glorie Beck „Zakázaná rétorika“, ktorá ponúka tridsať najúčinnejších manipulatívnych techník, z ktorých autori vybrali napríklad techniku jazykovej manipulácie. Zaujímavou je tiež podkapitola „Niektoré skúsenosti s eristikou v právnej praxi“, kde autori uvádzajú svoje vlastné skúsenosti s eristickou argumentáciou účastníkov súdnych konaní, advokátov, ale aj sudcov. Niektoré prípady pobavia, niektoré nahnevajú alebo pobúria.

Pár slov o autoroch:

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M je advokátom a odborným asistentom na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK v Bratislave. Okrem právnickej fakulty absolvoval aj štúdium politológie na Filozofickej fakulte UK a štúdium odboru všeobecného európskeho práva na Université du Luxembourg. Vo svojej vedecko-odbornej činnosti sa zameriava najmä na problematiku záväznosti súdnych rozhodnutí, právnej interpretácie a čiastočne sa tiež venuje otázkam demokracie a štátnej suverenity.

JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. je absolventom práva a teológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK v Bratislave. Vo svojej vedecko-odbornej činnosti sa orientuje najmä na problematiku vzťahu práva, morálky, náboženstva a tiež na problematiku právnej interpretácie a argumentácie.

Publikácia, ktorá je určená odbornej aj laickej verejnosti, je dostupná ako tlačená kniha, ale aj ako e-kniha a môžete si ju zakúpiť TU.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3253
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

CSP: Následky nezaplatenia preddavku na trovy dôkazu

Právnym následkom nesplnenia povinnosti zložiť preddavok na trovy dôkazu vyplývajúcej z právoplatného rozhodnutia všeobecného súdu je ...

Účinky insolvenčného konania na prebiehajúce súdne konanie v inom štáte

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Platnosť rozhodcovskej doložky pri spotrebiteľskej zmluve

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva žalostné, k zmenám prispela aj kauza Kuciakhttps://www.webnoviny.sk/stihanie-korupcie-na-slovensku-ostava-zalostne-k-zmenam-prispela-aj-kauza-kuciak/

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva aj naďalej žalostné.

Výbor vypočúva uchádzačov o post ústavného sudcuhttp://www.teraz.sk/slovensko/vybor-vypocuva-kandidatov-na-sudcov/418685-clanok.html

Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak ...

Deň väzenskej a justičnej stráže oslávia 28. septembra v Piešťanochhttp://www.teraz.sk/slovensko/pri-prilezitosti-50-vyrocia-organiz/418764-clanok.html

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizuje pri príležitosti ...

Veverka: Novela odpadového zákona je posun, mohla byť ambicióznejšiahttp://www.teraz.sk/slovensko/veverka-novela-odpadoveho-zakona-je-p/418639-clanok.html

Novela zákona o odpadoch, ktorú poslanci tento týždeň posunuli do druhého čítania, je podľa ...

Radíme: Pozostalí dedia nielen majetok, ale aj dlhyhttp://www.teraz.sk/slovensko/radime-pozostali-dedia-nielen-majetok/418675-clanok.html

Dedičstvo sa nadobúda k momentu smrti, keďže smrťou stráca fyzická osoba svoju právnu ...

Gál: Ak sa voľba predsedu NS natiahne, porozhliadnem sa po kandidátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/gal-ak-sa-volba-predsedu-ns-natiahne/418541-clanok.html

Súdna rada v pondelok (9. 9.) na svojom mimoriadnom zasadnutí ani v druhom kole nezvolila nového ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: