TlačPoštaZväčšiZmenši

Interpretácia a argumentácia v práve

4.5. 2016, 18:23 |  najpravo.sk

Mrva, M. - Turčan, M.: Interpretácia a argumentácia v práve, Wolters Kluwer, 2016, 196 strán, mäkká väzba

Publikácia sa zaoberá výkladovými metódami, ktoré sú rozpracované v právnej teórii a ktoré sa tiež uplatňujú pri interpretácii právnych predpisov v praxi. Možno v nej nájsť popis jednotlivých metód, teoretické úvahy o ich opodstatnenosti, všeobecné zásady ich použitia a tiež množstvo príkladov, ktoré ilustrujú ich využitie. Publikácia obsahuje aj malý exkurz do vzťahu práva k iným sociálnym vedám z hľadiska problematiky poznania, výkladu práva a právnej argumentácie. Venuje sa tiež problematike eristickej argumentácie, ktorá je popri metódach právnej interpretácie v praxi druhou významnou zbraňou v rukách právnikov.

Publikácia je rozdelená do siedmich kapitol:

  • Prvá kapitola: K právnym princípom
  • Druhá kapitola: Výkladové ciele
  • Tretia kapitola: Metódy právnej interpretácie zamerané na literu (jazykové výklad, formálno-systematicky výklad)
  • Štvrtá kapitola: Metódy právnej interpretácie zamerané na hodnoty (teleologický výklad, materiálno-systematický výklad, zvláštne hodnotové interpretačné metódy)
  • Piata kapitola: Medzery v platnej právnej úprave a ich vypĺňanie
  • Šiesta kapitola: Interdisciplinarita problematiky poznania, výkladu a argumentácie v práve
  • Siedma kapitola: K eristickej argumentácii v práve
  • Publikáciu dopĺňa zoznam použitej literatúry, krátke predstavenie autorov a vecný a menný register.

Publikácia, ktorá vznikla v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave nie je len „suchým“ právnickým textom. Je popretkávaná názornými príkladmi uplatnenia interpretácie, napríklad aj na legende o cárovi, na ktorej autori demonštrujú význam syntaktického výkladu, a napríklad problém nepochopenia účelu právnej normy ilustrujú na opise epizódy detského seriálu „Hurvínkův rok“. Publikácia sa tak otvára nielen právnikom, ale napríklad aj študentom práva, pre ktorých môže predstavovať zrozumiteľnú a čitateľsky zaujímavú pomôcku pri štúdiu. Popri tom sa môžu tiež dozvedieť, ktorý súd odkazuje v odôvodnení svojho rozhodnutia na Exupéryho „Malého princa“, ktorý sudca vo svojom disente spomína bájneho vtáka Fénixa a ktorá sudkyňa odkazuje pri odôvodnení svojho názoru na báseň Jana Nerudy Dědova mísa.

Pri výklade aplikačnou praxou sa autori pozastavujú pri argumentácii tzv. „ustálenou judikatúrou“. Keďže Civilný sporový poriadok v ustanovení § 220 ods. 3 s pojmom „ustálená rozhodovacia prax“ operuje priamo v normatívnom texte, naberá kapitola „výklad aplikačnou praxou“ na význame. Autori trefne konštatujú, že v súčasnosti mnohí právnici pojem „ustálená judikatúra“ používajú pri odkaze na akékoľvek rozhodnutie súdu, ktorým sa snažia preukázať opodstatnenosť svojich interpretačných záverov. Rozhodnutia súdov, ktoré nemožno zaradiť do kategórie ustálenej judikatúry, však nie sú bez významu, ale slúžia ako argument, a to tak pre strany sporu ako aj pre súd. Autori si kladú otázku, ako správne argumentovať judikatúrou a zároveň ponúkajú čitateľovi aj riešenie.

Čitateľsky zaujímavou je aj siedma kapitola venujúca sa už spomínanej eristickej argumentácii v práve. Ide o takú argumentáciu, ktorej cieľom je presvedčiť bez ohľadu na pravdivosť tvrdenia. Autori uvádzajú príklady základných úskokov (stigmatizácia, zahmlievanie, snaha o vyvolanie predsudku, retorzia a i) a v osobitnej podkapitole sa tiež venujú technikám presviedčania a dominancie. Odkazujúc na publikované diela napríklad uvádzajú zoznam bodov, ktoré je potrebné mať na pamäti, ak ide o snahu presvedčiť druhého a venujú sa tiež mentálnemu tréningu. Do pozornosti tiež dávajú knihu Glorie Beck „Zakázaná rétorika“, ktorá ponúka tridsať najúčinnejších manipulatívnych techník, z ktorých autori vybrali napríklad techniku jazykovej manipulácie. Zaujímavou je tiež podkapitola „Niektoré skúsenosti s eristikou v právnej praxi“, kde autori uvádzajú svoje vlastné skúsenosti s eristickou argumentáciou účastníkov súdnych konaní, advokátov, ale aj sudcov. Niektoré prípady pobavia, niektoré nahnevajú alebo pobúria.

Pár slov o autoroch:

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M je advokátom a odborným asistentom na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK v Bratislave. Okrem právnickej fakulty absolvoval aj štúdium politológie na Filozofickej fakulte UK a štúdium odboru všeobecného európskeho práva na Université du Luxembourg. Vo svojej vedecko-odbornej činnosti sa zameriava najmä na problematiku záväznosti súdnych rozhodnutí, právnej interpretácie a čiastočne sa tiež venuje otázkam demokracie a štátnej suverenity.

JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. je absolventom práva a teológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK v Bratislave. Vo svojej vedecko-odbornej činnosti sa orientuje najmä na problematiku vzťahu práva, morálky, náboženstva a tiež na problematiku právnej interpretácie a argumentácie.

Publikácia, ktorá je určená odbornej aj laickej verejnosti, je dostupná ako tlačená kniha, ale aj ako e-kniha a môžete si ju zakúpiť TU.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3431
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada rozhodne o pozastavení funkcie Maruniakovej a Cvikovejhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-rozhodne-o-docasnom-pozasta/442828-clanok.html

Súdna rada v utorok na svojom riadnom zasadnutí rozhodne o návrhu ministra spravodlivosti Gábora ...

Cestovný pas nahlásený ako stratený sa po nájdení nepoužívahttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-cestovny-pas-nahlaseny-ako/442696-clanok.html

Ak občan bezodkladne nenahlási stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, ...

V pondelok bude Súdna rada opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-pondelok-bude-sudna-rada-opat-voli/442690-clanok.html

Súdna rada bude v pondelok opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SR.

Ústavný súd zákon o eKase nepozastavil. Bude posudzovať jeho ústavnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/ustavny-sud-zakon-o-ekase-nepozastav/442629-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh skupiny opozičných poslancov na ...

Exekútorov ubúda, za posledné dva roky komora neregistruje žiadneho nového koleguhttps://www.webnoviny.sk/exekutorov-ubuda-za-posledne-dva-roky-komora-neregistruje-ziadneho-noveho-kolegu/

Komora exekútorov neregistruje za ostatné dva kalendárne roky žiadneho nového kolegu.

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: