Nájdených výsledkov: 951

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného majetkového cenzu naviazané na spor, resp. jeho predmet, ...
Dnešné verdikty Súdneho dvora EÚ (3.3.2020)

Dnešné verdikty Súdneho dvora EÚ (3.3.2020)

Súdny dvor Európskej únie dnes vyhlásil nasledovné verdikty:
Ministerstvo pripravuje komplexný zákon o ochrane spotrebiteľa

Ministerstvo pripravuje komplexný zákon o ochrane spotrebiteľa

V súčasnosti sú základné (všeobecné) inštitúty ochrany spotrebiteľa roztrieštené vo viacerých právnych predpisoch.
Ústavnoprávne konotácie vynoveného bankového odvodu

Ústavnoprávne konotácie vynoveného bankového odvodu

Predmetom tohto príspevku je pozastavenie sa nad nedávnym počinom zákonodarcu, ktorý v tichosti a znenazdajky dočasný bankový odvod zmenil na trvalý a ešte ho aj zdvojnásobil.
Osobný bankrot – popieranie pohľadávok veriteľov v konkurze

Osobný bankrot – popieranie pohľadávok veriteľov v konkurze

V osobnom bankrote v podobe konkurzu je podľa zákonom stanoveného pravidla subjektom oprávneným vykonať popretie prihlásenej pohľadávky veriteľa výlučne iný prihlásený veriteľ.
ÚS ČR k právam spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku

ÚS ČR k právam spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku

Podle okresního soudu logicky nelze odstoupit od smlouvy, pokud si už její strany nemohou vzájemně vrátit plnění – obdobně dle okresního soudu nemůže objednatel odstoupit od smlouvy o ...

Hromadné žaloby jen u spotřebitelských sporů. Justice osekala návrh zákona

Ministerstvo spravedlnosti zúžilo návrh zákona o hromadném soudním řízení.
PoUtStŠtPiSoNe
: