Nájdených výsledkov: 1047

310/2021 Z. z.

Dôvodová správa     A. Všeobecná časť   Zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...

282/2021 Z. z.

                                               ...

279/2021 Z. z.

Dôvodová správa     Všeobecná časť               Cieľom predloženého návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon ...

263/2021 Z. z.

Dôvodová správa   A.    Všeobecná časť   Slovenská republika patrí medzi niekoľko krajín EÚ, ktoré ešte neposkytujú nadmerne zadlženému obyvateľstvu ...

261/2021 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA   A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...

259/2021 Z. z.

Dôvodová správa A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a ...

254/2021 Z. z.

Dôvodová správa   A. Všeobecná časť   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení ...
PoUtStŠtPiSoNe
: