Nájdených výsledkov: 865
Opatrovníctvo dospelých dostane novú podobu

Opatrovníctvo dospelých dostane novú podobu

Cieľom reformy je aj zvýšiť zodpovednosť potomkov za rodičov, alebo príbuzných, aby sa bezdôvodne nevyhýbali povinnosti opatrovníctva, ktoré si mylne zamieňajú s opatrovateľstvom.

377/2018 Z. z.

Dôvodová správa   A.           Všeobecná časť     Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore ...

373/2018 Z. z.

D Ô V O D O V Á   S P R Á V A A.           Všeobecná ...

352/2018 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA     A. Všeobecná časť   Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny návrh zákona, ktorým ...

346/2018 Z. z.

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR   Všeobecná časť   Cieľom návrhu zákona je zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, ...

Premlčané pohľadávky zo spotrebiteľských zmlúv už nie je možné vymáhať

Pred nadobudnutím účinnosti novely dochádzalo k prípadom, keď veriteľ uplatnil už premlčanú pohľadávku na súde, pričom ak dlžník premlčanie nenamietal, súd veriteľovi pohľadávku ...
Rezervačná zmluva - použitie

Rezervačná zmluva - použitie

Realitné kancelárie uzatvárajú rezervačné zmluvy najmä na ten účel, aby si zabezpečili svoju províziu.
PoUtStŠtPiSoNe
: