Nájdených výsledkov: 270
NÁZOR: Exekútor: Nadávka alebo pocta?

NÁZOR: Exekútor: Nadávka alebo pocta?

Stávalo sa bežne, že mnohí účastníci ťažkých majetkových sporov dosiahli úspešný výsledok, avšak....
Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch od 1.9.2019

Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch od 1.9.2019

Dňa 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 216/2019 Z. z., ktorým sa:

CSP: Následky nezaplatenia preddavku na trovy dôkazu

Právnym následkom nesplnenia povinnosti zložiť preddavok na trovy dôkazu vyplývajúcej z právoplatného rozhodnutia všeobecného súdu je zásadne nevykonanie dôkazu všeobecným súdom, a ...

Účinky insolvenčného konania na prebiehajúce súdne konanie v inom štáte

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto rozhodujúcim právom sa tiež riadia aj účinky ...

Dorubovanie súdneho poplatku po postúpení sporu z upomínacieho súdu

Dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona. Ak zákon o súdnych poplatkoch ukladá poplatkové povinnosti, tieto musia byť stanovené jasne a jednoznačne. Pokiaľ tomu tak ...

Smer-SD chce zrušiť súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch

Novela zákona by v prípade úspešného odhlasovania v parlamente mala byť účinná od 1. januára 2020.
Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.
PoUtStŠtPiSoNe
: