Nájdených výsledkov: 1289
JUDIKATÚRA: Medzinárodná výmena informácií v daňovom konaní a prerušenie daňovej kontroly

JUDIKATÚRA: Medzinárodná výmena informácií v daňovom konaní a prerušenie daňovej kontroly

Najvyšší správny súd SR sa venoval otázke, aký vplyv má prekročenie lehoty na poskytnutie informácii v rámci MVI vo vzťahu k prerušeniu daňovej kontroly.
JUDIKATÚRA: Požiadavky Dohovoru na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

JUDIKATÚRA: Požiadavky Dohovoru na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Podľa právneho názoru NSS SR, súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky a všetky námietky účastníkov konania, je však povinný jasne a nepochybne ozrejmiť, z akého dôvodu na určité ...
JUDIKATÚRA: Nelegálna práca cudzinca ako dôvod na jeho vyhostenie

JUDIKATÚRA: Nelegálna práca cudzinca ako dôvod na jeho vyhostenie

Najvyšší správny súd SR sa zaoberal otázkou, či nelegálna práca predstavuje iný spôsob porušenia všeobecne záväzného predpisu a je dôvodom na vyhostenie.
JUDIKATÚRA: Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov zo strany spotrebiteľa po splnení zmluvy

JUDIKATÚRA: Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov zo strany spotrebiteľa po splnení zmluvy

Môže podnikateľ žiadať bezdôvodné obohatenie alebo odplatu za poskytnuté služby pri zmluve uzatvorenej so spotrebiteľom mimo prevádzkových priestorov, pokiaľ podnikateľ neinformoval ...
JUDIKATÚRA: Prejudiciálne konanie a čiastočne prerušenie konania

JUDIKATÚRA: Prejudiciálne konanie a čiastočne prerušenie konania

Môže súd pokračovať čiastočne v konaní vo veci samej aj po tom, ako podal návrh na začatie prejudiciálneho konania? Súdny dvor sa vyjadril k takejto možnosti čiastočného pokračovania ...
JUDIKATÚRA: Rozhodnutie o nevylúčení zamestnanca a jeho dopad na subjektívne práva účastníka konania

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie o nevylúčení zamestnanca a jeho dopad na subjektívne práva účastníka konania

Môže byť rozhodnutie o nevylúčení zamestnanca orgánu verejnej správy z rozhodovania predmetom súdneho prieskumu? Najvyšší správny súd SR sa vo svojej rozhodovacej činnosti venoval tejto ...
JUDIKATÚRA: Právo na prístup k súdu

JUDIKATÚRA: Právo na prístup k súdu

Najvyšší správny súd sa vo svojom rozhodnutí venoval právu na prístup k súdu, pokiaľ voči rozhodnutiu správneho orgánu nie je prípustný riadny opravný prostriedok.
PoUtStŠtPiSoNe
: