Nájdených výsledkov: 1211
JUDIKATÚRA: Vymedzenie nesprávneho právneho posúdenia

JUDIKATÚRA: Vymedzenie nesprávneho právneho posúdenia

Najvyšší správny súd sa vo svojom rozhodnuti zaoberal otázkou, ako musí sťažovateľ vymedziť kasačný dôvod nesprávneho právneho posúdenia.
JUDIKATÚRA: Zbieranie biometrických a genetických údajov obvineného z pohľadu GDPR

JUDIKATÚRA: Zbieranie biometrických a genetických údajov obvineného z pohľadu GDPR

Súdny dvor sa vyjadril k otázke ochrany osobných údajov v prípade získavania biometrických a genetických údajov každej osoby obvinenej z úmyselného trestného činu.
JUDIKATÚRA: Preukazovanie pôvodu finančných prostriedkov pri nahradení väzby peňažnou zárukou

JUDIKATÚRA: Preukazovanie pôvodu finančných prostriedkov pri nahradení väzby peňažnou zárukou

Ústavný súd sa vo svojom náleze zaoberal otázkou, či je obvinený alebo iná osoba poskytujúca peňažnú záruku povinná preukázať pôvod finančných prostriedkov.
JUDIKATÚRA: Umiestnenie zaistenej osoby do tzv. vyhradených priestorov

JUDIKATÚRA: Umiestnenie zaistenej osoby do tzv. vyhradených priestorov

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sa venuje umiestneniu osoby zaistenej podľa § 19 zákona o Policajnom zbore do tzv. „vyhradených priestorov“.
JUDIKATÚRA: Princíp zákazu retroaktivity v správnom trestaní

JUDIKATÚRA: Princíp zákazu retroaktivity v správnom trestaní

Najvyšší správny súd poukazuje na konštantnú judikatúru, podľa ktorej trestanie za správne delikty musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy.
JUDIKATÚRA: Rozhodnutie komisie ako porušenie princípov verejného obstarávania

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie komisie ako porušenie princípov verejného obstarávania

Najvyšší správny súd sa zaoberal otázkou, či vyhodnotenie splnenia ponúk v rozpore s očakávaním a hodnotením iného účastníka súťaže nemožno považovať za správanie zasahujúce do ...
JUDIKATÚRA: Rozhodovanie ministerstva obrany v sociálnych veciach

JUDIKATÚRA: Rozhodovanie ministerstva obrany v sociálnych veciach

Najvyšší správny súd bližšie objasnil, ako je nutné nahliadať na rozhodovanie Ministerstva obrany SR a nadriadeného podľa osobitného predpisu v sociálnych veciach.
PoUtStŠtPiSoNe
: