Streda, 29. november 2023 | meniny má Vratko , zajtra Ondrej/Andrej
Predplatné
Streda, 29. november 2023 | meniny má Vratko , zajtra Ondrej/Andrej

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 1388
JUDIKATÚRA:  Oslobodenie od súdnych poplatkov

JUDIKATÚRA: Oslobodenie od súdnych poplatkov

Súd je oprávnený a zároveň povinný skúmať len skutočnosť, aká je majetková situácia žiadateľa o oslobodenie spod poplatkovej povinnosti. Hodnotenie dôvodov, pre ktoré sa strana sporu ...
JUDIKATÚRA: Zvýšenie výživného na plnoleté dieťa nesmie byť na úkor výživného pre maloleté dieťa

JUDIKATÚRA: Zvýšenie výživného na plnoleté dieťa nesmie byť na úkor výživného pre maloleté dieťa

Kým pri maloletom dieťati musí byť priznanie výživného zodpovedajúceho odôvodneným potrebám dieťaťa, tak od plnoletého jedinca je legitímne očakávať, že bude schopný aspoň ...
JUDIKATÚRA: Povaha výzvy na zaplatenie súdneho poplatku

JUDIKATÚRA: Povaha výzvy na zaplatenie súdneho poplatku

Výzva na zaplatenie súdneho poplatku je teda do určitej miery privilégiom, pričom jej účelom nie je uloženie povinnosti zaplatiť súdny poplatok, ale upozornenie na jej nesplnenie, keďže ...
JUDIKATÚRA: Doplnenie dôvodov odvolania po uplynutí odvolacej lehoty

JUDIKATÚRA: Doplnenie dôvodov odvolania po uplynutí odvolacej lehoty

Ak krajský súd v okolnostiach veci uprednostnil právo na prístup súdu v podobe prejednania oneskorene doplneného odvolania o konkretizáciu odvolacích dôvodov, rozhodol v rozpore so zákonom.
JUDIKATÚRA: Námietka výkonu práva v rozpore s poctivým obchodným stykom

JUDIKATÚRA: Námietka výkonu práva v rozpore s poctivým obchodným stykom

Hmotnoprávna námietka výkonu práva v rozpore s poctivým obchodným stykom je podstatnou a zásadnou, a to aj z hľadiska zákazu zneužitia práva, ktorý je silnejší ako dovolenie dané ...
JUDIKATÚRA: Postúpenie pohľadávky a postúpenie súvisiacej náhrady škody

JUDIKATÚRA: Postúpenie pohľadávky a postúpenie súvisiacej náhrady škody

Pokiaľ poškodený mieni postúpiť nárok na náhradu škody spolu s postupovanou pohľadávkou (v súvislosti s ktorou škoda vznikla), musí zmluvne výslovne určiť, že postupuje aj svoj nárok ...
JUDIKATÚRA: Oslobodenie právnickej osoby od platenia súdnych poplatkov

JUDIKATÚRA: Oslobodenie právnickej osoby od platenia súdnych poplatkov

Objektívne posúdenie finančnej situácie nemôže byť založené iba na hypotetickej možnosti zaplatiť súdny poplatok, ale musí vychádzať zo skutočností preukázaných v konaní.
JUDIKATÚRA: Záložné právo k nehnuteľnosti ako nekalá podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere

JUDIKATÚRA: Záložné právo k nehnuteľnosti ako nekalá podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Nekalá podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou slúžiacou ako rodinné obydlie - súd musí posúdiť proporcionalitu medzi možnosťou predajcu alebo dodávateľa ...
JUDIKATÚRA: Predchádzajúce odsúdenia ako prekážka podmienečného prepustenia

JUDIKATÚRA: Predchádzajúce odsúdenia ako prekážka podmienečného prepustenia

Vytvorenie špeciálnej, prísnejšej právnej úpravy podmienečného prepustenia zo strany všeobecného súdu pre recidivistov, ktorí v minulosti „nevyužili šancu“ v podobe podmienečného ...
JUDIKATÚRA: Transformácia úkonu s trestnoprávnou relevanciou

JUDIKATÚRA: Transformácia úkonu s trestnoprávnou relevanciou

Ak nadobudne policajt presvedčenie, že je potrebné pretransformovať bežnú dopravnú kontrolu na prehliadku pre účely hľadania drog, takúto možnosť bezpochyby má. Musia však pritom byť ...
JUDIKATÚRA: Vulgárne správanie ako dôvod pre skončenie pracovného pomeru

JUDIKATÚRA: Vulgárne správanie ako dôvod pre skončenie pracovného pomeru

Odpoveď na otázku či vulgárne a agresívne správanie zamestnanca na pracovisku k tretím osobám je závažným porušením pracovnej disciplíny nemožno judikátorne uzavrieť.
JUDIKATÚRA: Neúčelnosť a nehospodárnosť trov – advokát z iného okresu

JUDIKATÚRA: Neúčelnosť a nehospodárnosť trov – advokát z iného okresu

Neúčelnosť a nehospodárnosť rozhodnutia sťažovateľa však nemožno vyvodiť z toho, že sťažovateľ sa dal zastúpiť advokátom z vedľajšieho, pár desiatok kilometrov vzdialeného ...
PoUtStŠtPiSoNe
: