Nájdených výsledkov: 888

Účinky insolvenčného konania na prebiehajúce súdne konanie v inom štáte

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto rozhodujúcim právom sa tiež riadia aj účinky ...
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Komentár

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Komentár

Účelom komentára je podať systematický, prehľadný a zrozumiteľný výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona o volebnej kampani a doplniť ich o relevantné informácie.
Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/2019

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/2019

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal tretiu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach trestných.

Posílat neplatiče výživného do vězení nedává smysl, říká předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Trestní represe tu tedy neplní svůj účel. Tyto osoby raději nastupují do vězení, než aby peníze zaplatily.
Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade Jarkovský proti Slovenskej republike

Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade Jarkovský proti Slovenskej republike

V čase nadobudnutia pozemkov sťažovateľom existovali rozsudky všeobecných súdov, ktoré umožňovali uplatnenie podobných nárokov, tieto rozsudky však neobsahovali žiadnu analýzu, pokiaľ ...

CSP: Dokazovanie pred rozhodnutím súdu o neodkladnom opatrení

Pred rozhodnutím súdu o neodkladnom opatrení nie je z dôvodu krátkosti času priestor pre vykonanie dokazovania v rozsahu vyžadovanom v základnom konaní, pričom zároveň nesmú existovať ...
PoUtStŠtPiSoNe
: