Nájdených výsledkov: 1130
JUDIKATÚRA: Zaujatosť znalca a vykonávanie úkonu mimo zapísaného odboru

JUDIKATÚRA: Zaujatosť znalca a vykonávanie úkonu mimo zapísaného odboru

Najvyšší správny súd SR sa zaoberal otázkou zodpovednosti znalca za vykonávanie úkonu mimo zapísaného odboru a otázkou posudzovania zaujatosti znalca.
JUDIKATÚRA: Hmotnoprávna a procesnoprávna podmienka súhlasu poškodeného

JUDIKATÚRA: Hmotnoprávna a procesnoprávna podmienka súhlasu poškodeného

Inštitút súhlasu poškodeného obsahuje hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky, ktoré musia byť naplnené kumulatívne.
JUDIKATÚRA: Spôsob hodnotenia dôkazov súdom a porušenie práv strany trestného konania

JUDIKATÚRA: Spôsob hodnotenia dôkazov súdom a porušenie práv strany trestného konania

Najvyšší súd SR potvrdzuje svoju judikatúru, v zmysle ktorej Súd neporuší žiadne práva strany v konaní, ak si neosvojí ním navrhnutý spôsob hodnotenia vykonaných dôkazov a ak sa ...
JUDIKATÚRA: Vnútroštátny orgán zodpovedný za uplatňovanie nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave

JUDIKATÚRA: Vnútroštátny orgán zodpovedný za uplatňovanie nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave

Môže členský štát zveriť svojim orgánom právomoc uložiť leteckému dopravcovi povinnosť zaplatiť cestujúcim náhradu na základe individuálnej sťažnosti?
JUDIKATÚRA: Použiteľnosť znaleckého posudku, ktorý dáva odpovede (aj) na právne otázky

JUDIKATÚRA: Použiteľnosť znaleckého posudku, ktorý dáva odpovede (aj) na právne otázky

Je znalecký posudok, ktorý dáva odpovede aj na právne otázky, použiteľný ako dôkaz v trestnom konaní?

JUDIKATÚRA: Použiteľnosť znaleckého posudku, ktorý dáva odpovede (aj) na právne otázky

Je znalecký posudok, ktorý dáva odpovede aj na právne otázky, použiteľný ako dôkaz v trestnom konaní?
JUDIKATÚRA: Súhlas s čítaním zápisnice o výpovedi svedka ako osobný úkon obžalovaného

JUDIKATÚRA: Súhlas s čítaním zápisnice o výpovedi svedka ako osobný úkon obžalovaného

Najvyšší súd SR sa vyjadril k tomu, či môže súd pristúpiť k čítaniu zápisnice o výsluchu svedka, pokiaľ s tým súhlasí výslovne iba obhajca obvineného.
PoUtStŠtPiSoNe
: