Nájdených výsledkov: 1080
Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.
JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).
JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, predstavuje porušenie nariadenia o koordinácii ...
JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?
JUDIKATÚRA – Nepravá retroaktivita v prospech páchateľa správneho deliktu

JUDIKATÚRA – Nepravá retroaktivita v prospech páchateľa správneho deliktu

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k aplikácii neskoršieho právneho predpisu v prospech páchateľa priestupku.
JUDIKATÚRA – Poučenie o možnosti vydať rozsudok pre zmeškanie

JUDIKATÚRA – Poučenie o možnosti vydať rozsudok pre zmeškanie

Ústavný súd sa vo svojom náleze venoval forme poučenia o možnosti vydať rozsudok pre zmeškanie z dôvodu nedostavenia sa na pojednávanie.
Zjednocovacie senáty Najvyššieho súdu SR

Zjednocovacie senáty Najvyššieho súdu SR

NS SR zriadil špeciálne zjednocovacie senáty, ktoré by mali pomôcť k jednotnému výkladu predpisov.
PoUtStŠtPiSoNe
: