Nájdených výsledkov: 309
Staré exekúcie by sa mali zastaviť. Kto bude znášať trovy exekúcie?

Staré exekúcie by sa mali zastaviť. Kto bude znášať trovy exekúcie?

Ak sa stará exekúcia zastavila zo zákona, súdny exekútor vyhotoví upovedomenie o zastavení starej exekúcie.
Osobný bankrot ako dôvod na zastavenie exekučného konania

Osobný bankrot ako dôvod na zastavenie exekučného konania

Príslušný exekučný orgán je pred rozhodnutím o zastavení exekučného konania vždy povinný vykonať primerané zisťovanie, či exekučne vymáhaná pohľadávka nie je oddlžením ...

Zastavenie exekúcií sa dotkne približne jedného milióna spisov

Gál sa preťaženia súdu, ktorý sa zaoberá exekúciami, neobáva.

Väzba neodkladného opatrenia na konanie vo veci samej (CSP)

Civilný sporový poriadok na rozdiel od Občianskeho súdneho poriadku upustil od pôvodnej koncepcie bezpodmienečnej väzby predbežného (teraz neodkladného) opatrenia na konanie vo veci samej. ...

Zákon o exekúciách mešká

Zákon, ktorý by zastavil exekúcie staršie ako päť rokov, mal byť v medzirezortnom pripomienkovaní už v júli.
Exekúcia členského podielu v bytovom družstve

Exekúcia členského podielu v bytovom družstve

Členský podiel v bytovom družstve je svojím charakterom iným majetkovým právom, ktoré je definované ako súbor majetkových a nemajetkových práv a povinnosti člena družstva. Majetkový ...

Odporovateľné právne úkony

Úmysel dlžníka ukrátiť svojich veriteľov, ako aj vedomosť druhej strany o tomto úmysle, sú v obidvoch prípadoch psychickým stavom (podobne ako napríklad dobrá viera). To znamená, že ...
PoUtStŠtPiSoNe
: