Nájdených výsledkov: 315
Právna klinika pre občanov mesta Trnava stále prináša pridanú hodnotu pre Trnavčanov

Právna klinika pre občanov mesta Trnava stále prináša pridanú hodnotu pre Trnavčanov

Formalizmus orgánov verejnej moci často komplikuje občanom život.
Osobný bankrot verzus exekučné záložné právo

Osobný bankrot verzus exekučné záložné právo

V prípade, ak dôjde k stretu tzv. osobného bankrotu (t.j. konania, ktorého podstatou je domáhanie sa oddlženia fyzickej osoby konkurzom alebo splátkovým kalendárom) s prebiehajúcim ...
Reakcia Slovenskej komory exekútorov na článok portálu Aktuality.sk

Reakcia Slovenskej komory exekútorov na článok portálu Aktuality.sk

„Za toto je potrebné udeľovať Nobelovu cenu?“ pýtajú sa zástupcovia exekútorov.

CSP: K procesnému postupu pri rozhodovaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia (resp. ZO)

V konaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, resp. zabezpečovacieho opatrenia, v ktorom strana konania, proti ktorej návrh smeruje, nemá možnosť zaujať stanovisko k návrhu pred ...

CSP: Preferencia prístupu k odvolaciemu súdu. Objasnenie prejavu vôle procesnej strany

Právna úprava odvolacieho konania nie je natoľko prísna, že ak je podanie nejasné, tak si ho súd môže (re)interpretovať úplne podľa svojho uváženia. Ustanovenie § 124 ods. 1 CSP, podľa ...

CSP: Preferencia prístupu k odvolaciemu súdu. Objasnenie prejavu vôle procesnej strany

Právna úprava odvolacieho konania nie je natoľko prísna, že ak je podanie nejasné, tak si ho súd môže (re)interpretovať úplne podľa svojho uváženia. Ustanovenie § 124 ods. 1 CSP, podľa ...
Staré exekúcie by sa mali zastaviť. Kto bude znášať trovy exekúcie?

Staré exekúcie by sa mali zastaviť. Kto bude znášať trovy exekúcie?

Ak sa stará exekúcia zastavila zo zákona, súdny exekútor vyhotoví upovedomenie o zastavení starej exekúcie.
PoUtStŠtPiSoNe
: