Nájdených výsledkov: 371

Exekútori: Zmena v exekúciách môže ohroziť sociálne slabých veriteľov

Suma, nad ktorú sa dnes vykonáva exekučná zrážka bez obmedzenia, by sa podľa komory mohla zvýšiť zo 150 na 200 percent životného minima.

Pri exekúciách by mala byť zohľadnená výška mzdy povinného

Okrem toho je cieľom pripravovanej právnej úpravy chrániť pred chudobou nízkopríjmové a ohrozené skupiny obyvateľov.

Univerzálna sukcesia v exekučnom konaní

Na taký typ univerzálnej sukcesie, keď sa po zákonnom zrušení právnickej osobe bez likvidácie priamo zákonom ustanovuje (univerzálny) právny nástupca, nedopadá postup upravený v ...

421/2020 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA   A. Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona o dočasnej ochrane ...
​Počet starých exekúcií medzi januárom a októbrom 2020 klesol z 2,99mil. na 1,38mil.

​Počet starých exekúcií medzi januárom a októbrom 2020 klesol z 2,99mil. na 1,38mil.

​Od 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý rieši problematiku zastavovania tzv. starých exekúcií.

312/2020 Z. z.

Dôvodová správa a spoločná správa výborov NRSR k zákonu o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie zvýšenej ochrany práve v súvislosti so zákonom o ...
PoUtStŠtPiSoNe
: