Nájdených výsledkov: 320
Notárska zápisnica ako exekučný titul

Notárska zápisnica ako exekučný titul

Notárska zápisnica ako exekučný titul je prejavom autonómie vôle subjektov súkromného práva (kontraktačnej slobody) a nástrojom umožnenia ďalšej realizácie práv a povinností, ktorá ...

Výklad podania exekučným súdom podľa jeho obsahu

Exekučný súd je povinný posudzovať každé podanie podľa jeho obsahu. Pojem žaloba je exekučný súd povinný vykladať podľa povahy veci ako návrh na vykonanie exekúcie, námietky proti ...
NÁZOR EXEKÚTORA: Čo s výkonom rozhodnutia - exekúciami?

NÁZOR EXEKÚTORA: Čo s výkonom rozhodnutia - exekúciami?

Podľa vzoru francúzskeho práva Slovenská republika prijala privátny exekučný poriadok, ktorý mal zvýšiť celkovú zainteresovanosť veriteľov a percentuálne zvýšiť vymožiteľnosť ...
Poznáte Centrálny register exekúcií? Vlani ho využilo 4674 občanov a 984 firiem

Poznáte Centrálny register exekúcií? Vlani ho využilo 4674 občanov a 984 firiem

Centrálny register exekúcií využilo vlani 4674 občanov 984 firiem. Od jeho spustenia do prevádzky pre verejnosť v júli 2016 tak poslúžil už 14 970 občanom a 2679 firmám.

Centrálny register exekúcií vlani využilo 4674 občanov a 984 firiem

Každý návštevník podľa komory vlani využil možnosť priemerne šiestich lustrácií - zistení, či v ním sledovanej položke prebieha exekúcia a ak áno, aké sú jej parametre.
Právna klinika pre občanov mesta Trnava stále prináša pridanú hodnotu pre Trnavčanov

Právna klinika pre občanov mesta Trnava stále prináša pridanú hodnotu pre Trnavčanov

Formalizmus orgánov verejnej moci často komplikuje občanom život.
Osobný bankrot verzus exekučné záložné právo

Osobný bankrot verzus exekučné záložné právo

V prípade, ak dôjde k stretu tzv. osobného bankrotu (t.j. konania, ktorého podstatou je domáhanie sa oddlženia fyzickej osoby konkurzom alebo splátkovým kalendárom) s prebiehajúcim ...
PoUtStŠtPiSoNe
: