TlačPoštaZväčšiZmenši

Neopomenuteľný dedič (vzor uplatnenia nároku)

5.4. 2011, 18:50 |  Stanislava Ďurišová

Marta Malá, rod. Stará, nar.01.04.1955, trvale bytom Hollého 25/8, 245 67 Revúca

 

Titl.

JUDr. Cecília Útla

notár

Hviezdoslavova 12/48

245 67 Revúca

 

K spis. zn.: 12D/756/2011

D/not 228/2011

Vec

Uplatnenie zákonného nároku neopomenuteľného dediča podľa § 479 Občianskeho zákonníka

V dedičskej veci po poručiteľke Zuzane Starej, rod. Novákovej, nar.26.02.1925, zomrelej dňa 15.10.2010, naposledy bytom Štúrova 65/248, Revúca, vedenej na Notárskom úrade JUDr. Cecílie Útlej, so sídlom v Revúcej, pod vyššie uvedenou spisovou značkou, sa dňa 28.03.2011 uskutočnilo v sídle notárskeho úradu pojednávanie, ktorého sa zúčastnili ako účastníčky dedičského konania všetky štyri dcéry poručiteľky.

Na pojednávaní boli účastníčky konania informované o tom, že poručiteľka zanechala závet, spísaný do notárskej zápisnice notárkou JUDr. Luciou Lepkavou pod č. N 50/2010, NZ 20645/2010 zo dňa 07.09.2010, v zmysle ktorého by sa mala stať dedičkou všetkého hnuteľného i nehnuteľného majetku poručiteľky jej dcéra Berta Stará, nar.12.03.1950. Samotná existencia závetu, dcéry poručiteľky, menovite Martu Malú, rod. Starú a Gabrielu Lúčnu, rod. Starú zaskočila, keďže poručiteľka sa za svojho života vždy vyjadrovala tak, že jej záleží na tom, aby všetky jej dcéry dedili po jej smrti rovnakým dielom.

Účastníčky konania ako osoby neznalé práva nemali vedomosť o tom, aký postoj môžu k závetu zaujať, aké zákonné nároky si môžu uplatňovať. JUDr. Cecília Útla ich o ich právach nepoučila, len od nich chcela hneď na pojednávaní vedieť, či so závetom v plnom rozsahu súhlasia, alebo chcú podať žalobu o jeho neplatnosť na súd, pričom pri výbere druhej alternatívy im bolo zdôraznené, že ich budú čakať dlhé súdne naťahovačky. Ani slovkom sa notárka JUDr. Cecília Útla nezmienila o práve dcér poručiteľky ako neopomenuteľných dedičov, ktorí neboli vydedení, domáhať sa v zmysle § 479 Občianskeho zákonníka relatívnej neplatnosti závetu v časti závetu, v ktorej boli ako neopomenuteľné dedičky opomenuté. Ak by boli notárkou o tomto svojom práve a zákonnom nároku poučené, boli by si ho Marta Malá i Gabriela Lúčna uplatnili hneď na pojednávaní dňa 28.03.2011. Nevediac o tejto možnosti, uviedli na pojednávaní len to, že závet neuznávajú, preto boli notárkou odkázané na podanie žaloby o neplatnosť závetu na Okresný súd Revúca. Hoci sú pochybné okolnosti za ktorých bol závet spísaný, pozadie jeho spisovania i samotný podpis poručiteľky a bolo by snáď namieste i podanie žaloby na súd, Marta Malá ani Gabriela Lúčna sa súdiť nechcú. Ide im len o uplatnenie si svojho zákonného nároku na prikázanie do dedičstva aspoň toho, čo robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona v zmysle § 479 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Ja, Marta Malá, rod. Stará, si týmto ako dcéra poručiteľky a tým neopomenuteľná dedička, uplatňujem v dedičskom konaní po mojej matke Zuzane Starej, rod. Novákovej, vedenom na Notárskom úrade JUDr. Cecílie Útlej, so sídlom v Revúcej, pod spis. zn.: 12D/756/2011, D/not 228/2011, svoj zákonný nárok na priznanie aspoň polovice môjho dedičského podielu zo zákona v zmysle § 479 Občianskeho zákonníka.

V Revúcej, dňa 05.04.2011

Marta Malá 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2043
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: