TlačPoštaZväčšiZmenši

Neopomenuteľný dedič (vzor uplatnenia nároku)

5.4. 2011, 18:50 |  Stanislava Ďurišová

Marta Malá, rod. Stará, nar.01.04.1955, trvale bytom Hollého 25/8, 245 67 Revúca

 

Titl.

JUDr. Cecília Útla

notár

Hviezdoslavova 12/48

245 67 Revúca

 

K spis. zn.: 12D/756/2011

D/not 228/2011

Vec

Uplatnenie zákonného nároku neopomenuteľného dediča podľa § 479 Občianskeho zákonníka

V dedičskej veci po poručiteľke Zuzane Starej, rod. Novákovej, nar.26.02.1925, zomrelej dňa 15.10.2010, naposledy bytom Štúrova 65/248, Revúca, vedenej na Notárskom úrade JUDr. Cecílie Útlej, so sídlom v Revúcej, pod vyššie uvedenou spisovou značkou, sa dňa 28.03.2011 uskutočnilo v sídle notárskeho úradu pojednávanie, ktorého sa zúčastnili ako účastníčky dedičského konania všetky štyri dcéry poručiteľky.

Na pojednávaní boli účastníčky konania informované o tom, že poručiteľka zanechala závet, spísaný do notárskej zápisnice notárkou JUDr. Luciou Lepkavou pod č. N 50/2010, NZ 20645/2010 zo dňa 07.09.2010, v zmysle ktorého by sa mala stať dedičkou všetkého hnuteľného i nehnuteľného majetku poručiteľky jej dcéra Berta Stará, nar.12.03.1950. Samotná existencia závetu, dcéry poručiteľky, menovite Martu Malú, rod. Starú a Gabrielu Lúčnu, rod. Starú zaskočila, keďže poručiteľka sa za svojho života vždy vyjadrovala tak, že jej záleží na tom, aby všetky jej dcéry dedili po jej smrti rovnakým dielom.

Účastníčky konania ako osoby neznalé práva nemali vedomosť o tom, aký postoj môžu k závetu zaujať, aké zákonné nároky si môžu uplatňovať. JUDr. Cecília Útla ich o ich právach nepoučila, len od nich chcela hneď na pojednávaní vedieť, či so závetom v plnom rozsahu súhlasia, alebo chcú podať žalobu o jeho neplatnosť na súd, pričom pri výbere druhej alternatívy im bolo zdôraznené, že ich budú čakať dlhé súdne naťahovačky. Ani slovkom sa notárka JUDr. Cecília Útla nezmienila o práve dcér poručiteľky ako neopomenuteľných dedičov, ktorí neboli vydedení, domáhať sa v zmysle § 479 Občianskeho zákonníka relatívnej neplatnosti závetu v časti závetu, v ktorej boli ako neopomenuteľné dedičky opomenuté. Ak by boli notárkou o tomto svojom práve a zákonnom nároku poučené, boli by si ho Marta Malá i Gabriela Lúčna uplatnili hneď na pojednávaní dňa 28.03.2011. Nevediac o tejto možnosti, uviedli na pojednávaní len to, že závet neuznávajú, preto boli notárkou odkázané na podanie žaloby o neplatnosť závetu na Okresný súd Revúca. Hoci sú pochybné okolnosti za ktorých bol závet spísaný, pozadie jeho spisovania i samotný podpis poručiteľky a bolo by snáď namieste i podanie žaloby na súd, Marta Malá ani Gabriela Lúčna sa súdiť nechcú. Ide im len o uplatnenie si svojho zákonného nároku na prikázanie do dedičstva aspoň toho, čo robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona v zmysle § 479 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Ja, Marta Malá, rod. Stará, si týmto ako dcéra poručiteľky a tým neopomenuteľná dedička, uplatňujem v dedičskom konaní po mojej matke Zuzane Starej, rod. Novákovej, vedenom na Notárskom úrade JUDr. Cecílie Útlej, so sídlom v Revúcej, pod spis. zn.: 12D/756/2011, D/not 228/2011, svoj zákonný nárok na priznanie aspoň polovice môjho dedičského podielu zo zákona v zmysle § 479 Občianskeho zákonníka.

V Revúcej, dňa 05.04.2011

Marta Malá 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2531
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-mapa-by-mohla-ist-do-mesiaca-op/564884-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok.

Paško: Čas ukáže, či sa zmenami v justícii zvýši aj dôvera obyvateľovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-az-cas-ukaze-ci-sa-zmenami-v/564973-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Napriek pretrvávajúcej vysokej nedôvere obyvateľstva pokračovali v poslednom roku očistné a ...

Brusel si všimol stíhanie vysokých funkcionárov. Súdnu mapu odporúča odložiťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595310-brusel-odporuca-odlozit-sudnu-mapu-vsimol-si-zatvaranie/

Európska komisia víta úsilie Slovenska o zlepšovanie nezávislosti, integrity a efektívnosti ...

Ústavný súd vybavil za prvých šesť mesiacov roka 1615 podaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-vybavil-za-prvych-sest/564735-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Počet nevybavených podaní na Ústavný súd klesol oproti minulému roku o 136.

Stiahnutie stavebnej legislatívy žiada už aj ZMOShttps://www.teraz.sk/ekonomika/stiahnutie-stavebnej-legislativy-ziada/564661-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí ani s navrhovanými kompetenciami nového úradu.

Ján Šikuta zbavil povinnosti zachovávať mlčanlivosť J. Milučkéhohttps://www.teraz.sk/slovensko/ns-sr-zatial-nemoze-zaujat-stanovisk/564681-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwIndex

Milučký je predsedom jedného zo štyroch kolégií Najvyššieho súdu SR.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: