Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
TlačPoštaZväčšiZmenši

Neopomenuteľný dedič (vzor uplatnenia nároku)

Stanislava Ďurišová • 5.4. 2011, 18:50

Marta Malá, rod. Stará, nar.01.04.1955, trvale bytom Hollého 25/8, 245 67 Revúca

 

Titl.

JUDr. Cecília Útla

notár

Hviezdoslavova 12/48

245 67 Revúca

 

K spis. zn.: 12D/756/2011

D/not 228/2011

Vec

Uplatnenie zákonného nároku neopomenuteľného dediča podľa § 479 Občianskeho zákonníka

V dedičskej veci po poručiteľke Zuzane Starej, rod. Novákovej, nar.26.02.1925, zomrelej dňa 15.10.2010, naposledy bytom Štúrova 65/248, Revúca, vedenej na Notárskom úrade JUDr. Cecílie Útlej, so sídlom v Revúcej, pod vyššie uvedenou spisovou značkou, sa dňa 28.03.2011 uskutočnilo v sídle notárskeho úradu pojednávanie, ktorého sa zúčastnili ako účastníčky dedičského konania všetky štyri dcéry poručiteľky.

Na pojednávaní boli účastníčky konania informované o tom, že poručiteľka zanechala závet, spísaný do notárskej zápisnice notárkou JUDr. Luciou Lepkavou pod č. N 50/2010, NZ 20645/2010 zo dňa 07.09.2010, v zmysle ktorého by sa mala stať dedičkou všetkého hnuteľného i nehnuteľného majetku poručiteľky jej dcéra Berta Stará, nar.12.03.1950. Samotná existencia závetu, dcéry poručiteľky, menovite Martu Malú, rod. Starú a Gabrielu Lúčnu, rod. Starú zaskočila, keďže poručiteľka sa za svojho života vždy vyjadrovala tak, že jej záleží na tom, aby všetky jej dcéry dedili po jej smrti rovnakým dielom.

Účastníčky konania ako osoby neznalé práva nemali vedomosť o tom, aký postoj môžu k závetu zaujať, aké zákonné nároky si môžu uplatňovať. JUDr. Cecília Útla ich o ich právach nepoučila, len od nich chcela hneď na pojednávaní vedieť, či so závetom v plnom rozsahu súhlasia, alebo chcú podať žalobu o jeho neplatnosť na súd, pričom pri výbere druhej alternatívy im bolo zdôraznené, že ich budú čakať dlhé súdne naťahovačky. Ani slovkom sa notárka JUDr. Cecília Útla nezmienila o práve dcér poručiteľky ako neopomenuteľných dedičov, ktorí neboli vydedení, domáhať sa v zmysle § 479 Občianskeho zákonníka relatívnej neplatnosti závetu v časti závetu, v ktorej boli ako neopomenuteľné dedičky opomenuté. Ak by boli notárkou o tomto svojom práve a zákonnom nároku poučené, boli by si ho Marta Malá i Gabriela Lúčna uplatnili hneď na pojednávaní dňa 28.03.2011. Nevediac o tejto možnosti, uviedli na pojednávaní len to, že závet neuznávajú, preto boli notárkou odkázané na podanie žaloby o neplatnosť závetu na Okresný súd Revúca. Hoci sú pochybné okolnosti za ktorých bol závet spísaný, pozadie jeho spisovania i samotný podpis poručiteľky a bolo by snáď namieste i podanie žaloby na súd, Marta Malá ani Gabriela Lúčna sa súdiť nechcú. Ide im len o uplatnenie si svojho zákonného nároku na prikázanie do dedičstva aspoň toho, čo robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona v zmysle § 479 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Ja, Marta Malá, rod. Stará, si týmto ako dcéra poručiteľky a tým neopomenuteľná dedička, uplatňujem v dedičskom konaní po mojej matke Zuzane Starej, rod. Novákovej, vedenom na Notárskom úrade JUDr. Cecílie Útlej, so sídlom v Revúcej, pod spis. zn.: 12D/756/2011, D/not 228/2011, svoj zákonný nárok na priznanie aspoň polovice môjho dedičského podielu zo zákona v zmysle § 479 Občianskeho zákonníka.

V Revúcej, dňa 05.04.2011

Marta Malá 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3194

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: