Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
Predplatné
Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Náhrada škody (vzor uplatnenia nároku v trestnom konaní)

Stanislava Ďurišová • 26.3. 2011, 18:48

Zuzana Tichá, nar.15.03.1930, trvale bytom Miletická 45/16, 045 09 Zvolen, občan SR

Titl.

Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene

Úrad justičnej a kriminálnej polície

Odbor justičnej polície

045 38 Zvolen

K spis. zn.: ČVS: ORP-25/OEK-ZV-2011

Vec

Uplatnenie nároku na náhradu škody

Ako poškodená vo veci vedenej na Okresnom riaditeľstve PZ vo Zvolene, Úrade justičnej a kriminálnej polície, Odbore justičnej polície, pod spis. zn.: ČVS: ORP-25/OEK-ZV-2011, Vám k vyššie uvedenej spisovej značke zasielam vyčíslenie uplatňovaného nároku na náhradu škody, ktorá mi bola spôsobená smrťou môjho syna Eugena Tichého, nar.12.04.1955, zomrelého dňa 22.12.2010 na následky zranení utrpených pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo medzi osobným motorovým vozidlom zn. Škoda Felícia, EČV: ZV 156 LP vedeným vodičom Tomášom Malým a chodcom Eugenom Tichým, na Ul. Komenského vo Zvolene.

V zmysle § 46 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z. navrhujem, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obvinenému Tomášovi Malému povinnosť nahradiť mi škodu, spočívajúcu v nákladoch súvisiacich s pohrebom Eugena Tichého, v celkovej výške 6.283,37 €, pozostávajúcu z nasledovných súm:

1) 378,15 € zaplatených za veľkú rakvu, stuhu, sviečku – kahanec, umelý kvet, chladiaci box a prevoz;

2) 73,03 € zaplatených za dychovú hudbu na pohrebe Eugena Tichého;

3) 66,22 € zaplatených za veniec, kvety a kyticu;

4) 246,80 € zaplatených za potraviny zakúpené na kar konaný po pohrebe zosnulého;

5) 99,25 € zaplatených za pánsky oblek do rakvy pre zosnulého;

6) 19,92 € zaplatených za nájom za hrobové miesto na 10 rokov;

7) 5.400 € zaplatených za cintorínske práce a pomník;

Fotokópie dôkazov o zaplatení vyššie uvedených súm v celkovej výške 6.283,37 € tvoria súčasť príloh zasielaných spolu s týmto uplatnením nároku na náhradu škody.

Prílohy: - fotokópia dokladu o zaplatení veľkej rakvy, stuhy, sviečky - kahanca, umelého kvetu, chladiaceho boxu a prevozu zo dňa 27.12.2010 – 2x

- fotokópia príjmového pokladničného dokladu zo dňa 27.12.2010 ako doklad o zaplatení dychovej hudby na pohrebe – 2x

- fotokópia dodacieho listu zo dňa 27.12.2010 s vyznačeným potvrdením o zaplatení za veniec, kvety a kyticu – 2x

- fotokópia faktúry č. 2156955 zo dňa 27.12.2010 s vyznačeným potvrdením o zaplatení za potraviny zakúpené na kar a s príjmovým pokladničným

dokladom zo dňa 27.12.2010 – 2x

- fotokópia dokladu o zaplatení za pánsky oblek pre zosnulého zo dňa

23.12.2010 – 2x

- fotokópia potvrdenky č. N 5124562 zo dňa 29.12.2010 ako doklad o zaplatení nájmu za hrobové miesto na 10 rokov – 2x

- fotokópia faktúry č. 50/2011 s príjmovým pokladničným dokladom zo dňa 12.02.2011 na sumu 1.000,- € a s príjmovým pokladničným dokladom zo dňa 18.02.2011 na sumu 4.400,- € – 2x

Vo Zvolene, dňa 24.03.2011

Zuzana Tichá 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3815

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: