TlačPoštaZväčšiZmenši

Zastavenie exekúcie po vyhovení námietkam § 50 ods. 5 EP (vzor uznesenia)

9.3. 2011, 22:15 |  Stanislava Ďurišová

3Er/1923/2010 - 35

EX 147/2010

U z n e s e n i e

Okresný súd Zvolen vo veci exekúcie oprávneného: VEMAX, a. s., Hviezdoslavova 12, 012 48 Banská Bystrica, IČO: 36 423 210, v zast.: Mgr. Roman Zlý - usadený euroadvokát, Zámočná ul. č. 36/5, 012 48 Banská Bystrica, p r o t i povinnému: Ján Plachý, nar.20.11.1956, L. Svobodu č. 3/222, 090 03 Zvolen, o vymoženie: 33,19 € s prísl. takto

r o z h o d o l:

Exekúciu súd z a s t a v u j e.

O d ô v o d n e n i e

Okresný súd Zvolen poveril vykonaním exekúcie súdneho exekútora: Mgr. Miroslava Nováka, sídlo exekútorského úradu: Hollého 6/12, 090 03 Zvolen, číslo poverenia: 5609 - 562895; Exekučný titul: platobný rozkaz 3Ro/728/2009-10, zo dňa 03.01.2010, vydaný Okresným súdom Zvolen.

Okresný súd Zvolen vydal dňa 05.01.2011 uznesenie o vyhovení námietkam povinného v plnom rozsahu, pod spisovou značkou 3Er/1923/2010-32. Proti tomuto uzneseniu podal oprávnený prostredníctvom svojho právneho zástupcu odvolanie zo dňa 21.01.2011, ktoré bolo nášmu súdu doručené dňa 24.01.2011. Súd požiadal povinného a súdneho exekútora o ich vyjadrenie sa k odvolaniu oprávneného. Vyjadrenie povinného zo dňa 01.02.2011 bolo súdu doručené dňa 02.02.2011 a vyjadrenie súdneho exekútora zo dňa 03.02.2011 bolo súdu doručené dňa 04.02.2011. Spis bol následne zaslaný Krajskému súdu v Banskej Bystrici za účelom rozhodnutia o odvolaní oprávneného. Krajský súd v Banskej Bystrici o odvolaní oprávneného rozhodol uznesením pod spisovou značkou 15CoE/22/2011, zo dňa 23.02.2011, pričom svojim rozhodnutím uznesenie okresného súdu potvrdil. Uznesenie Okresného súdu Zvolen o vyhovení námietkam povinného v plnom rozsahu, nadobudlo právoplatnosť dňom 04.03.2011.

Podľa § 57 ods. 2 Exekučného poriadku, exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona.

Podľa § 50 ods. 5 Exekučného poriadku, ak je rozhodnutie, ktorým sa námietkam vyhovelo, právoplatné, súd exekúciu zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Pre úplnosť súd dodáva, že povinný nebude hradiť trovy exekúcie súdneho exekútora ani trovy exekúcie oprávneného, čo vyplýva tak z uznesenia nášho súdu o vyhovení námietkam povinného v plnom rozsahu, ako aj z uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorým krajský súd potvrdil uznesenie nášho súdu. V odôvodnení uznesenia krajského súdu je uvedené, že nie je v súlade so zákonom upravenými zásadami náhrady trov exekúcie, ako ani v súlade so všeobecnou zásadou spravodlivosti, aby povinný, ktorý plnil dobrovoľne a mimo vedomia hrozby exekúcie voči jeho osobe, bol zaťažený povinnosťou znášať a hradiť trovy exekúcie ktoré vznikli oprávnenému a súdnemu exekútorovi.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Vo Zvolene, dňa 08.03.2011

JUDr. Marta Nová

sudca

Za správnosť vyhotovenia: Lucia Šikovná 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1271
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Tresty za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o ne sa sprísniahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-tresty-za-tyranie-zvierat-a-zaned/495853-clanok.html

Účinnosť nadobudne novela v prípade podpisu prezidentkou SR 1. novembra 2020.

Návrh na umožnenie odoberania titulov posunuli do druhého čítaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/navrh-na-umoznenie-odoberania-titulov/495869-clanok.html

Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov.

Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora, užitočnejší je v prvej líniihttps://www.webnoviny.sk/lipsic-nebude-kandidovat-na-post-generalneho-prokuratora-uzitocnejsi-je-v-prvej-linii/

Daniel Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora.

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom, navrhuje M. Kernhttps://www.teraz.sk/slovensko/kradez-zvierata-by-mohla-byt-trestn/495547-clanok.html

Prezídium policajného zboru SR pripravilo novelu zákona o trestných činoch, ktorá by to ...

Via Iuris: Prezidentka má právo zvážiť odvolanie sudcov nad 65 rokovhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-prezidentka-ma-pravo-zvaz/495614-clanok.html

V minulosti sa o odchádzajúcich sudcoch rozhodovalo jednotlivo.

Pre COVID-19 otvoril Ústavný súd svoje brány verejnosti iba virtuálnehttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-pre-koronavirus-otvoril/495550-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok v rámci piateho ročníka Dňa otvorených dverí otvára svoje ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: