TlačPoštaZväčšiZmenši

Ako úspešne vyhľadávať judikáty - časť II.

31.7. 2011, 15:47 |  Kolektív viacerých autorov

V prvej časti nášho letného seriálu o judikátoch a ich vyhľadávaní sme si objasnili čo to vlastne judikát je, ako vzniká a aký je jeho význam. Pokiaľ ste ešte prvý diel nečítali, prečítajte si ho TU.

V druhej časti sa budeme venovať vyhľadávaniu judikátov ku konkrétnemu problému. Keďže teoretický opis postupu by asi málokoho zaujal, vymyslíme si modelovú situáciu.

Modelová situácia

Jožo Mrkvička pracuje ako šofér v obchodnej spoločnosti Firma, s. r. o., v ktorej práve dostal výpoveď. Pozerá si list nazvaný „Výpoveď z pracovného pomeru", ktorý mu práve doniesla personalistka firmy, avšak nevidí v nej uvedený žiaden dôvod. Vo firme sa síce šušká, že Jožove miesto potrebuje riaditeľ pre svojho synovca a Jožo pracuje vo firme najkratšie, takže je prvý „na odstrel", ale ani tento ani iný dôvod nevidí Jožo vo výpovedi uvedený. Tak začne v snahe o zachovanie si pracovného miesta rozmýšľať, či je táto výpoveď platná alebo nie.

Ako sa Jožo dopracuje k odpovedi na svoju otázku?

Ako sme už uviedli v prvej časti seriálu, judikáty možno nájsť tematicky spracované a zoradené na viacerých internetových stránkach, napríklad na vašom obľúbenom portáli www.najpravo.sk, v systéme Ministerstva spravodlivosti jaspi atď., a vo viacerých počítačových aplikáciach, z ktorých je najznámejšou aplikácia ASPI - najpoužívanejší právny systém v Slovenskej republike, ktorý obsahuje komplexné právne informácie zo všetkých odborov práva, so všetkými potrebnými súvislosťami. Judikáty resp. súdne rozhodnutia je možné nájsť aj na stránkach samotných súdov, napríklad na stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nssr.gov.sk, na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky www.concourt.sk atď.

Predpokladáme však, že zamestnanec Jožo z nášho modelového príkladu nemá k dispozícii žiaden platený právny software, ani rozsiahle právne znalosti. Sadne si k počítaču, otvorí google a dostane sa na portál www.najpravo.sk. Ako by mal postupovať?

  1. Keďže jeho problém tkvie v pracovnoprávnom vzťahu, potrebuje si prečítať názory súdov vyjadrené v súdnych rozhodnutiach z oblasti pracovného práva a konkrétne oblasti skončenia pracovného pomeru.
  2. Na hlavnej stránke portálu www.najpravo.sk je potrebné myšou prejsť na položku hlavného menu nazvanú Judikatúra, avšak myšou neklikať, len na tento názov prejsť.
  3. Následne sa otvorí tzv. roleta s ponukou alebo to môžeme nazvať ako zoznam právnych odvetví ako občianske právo, obchodné právo, rodinné právo atď.
  4. Následne treba myšou prejsť na Pracovné právo, taktiež bez klikania a otvorí sa automaticky ďalšie pod-menu s ponukami Pracovný pomer, Skončenie pracovného pomeru, Náhrada škody, Ostatné
  5. Myšou treba prejsť na Skončenie pracovného pomeru a kliknúť
  6. Zobrazí sa výpis jednotlivých judikátov týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru, a to vo formáte názov judikátu a právna veta – teda určitý záver alebo téma, čomu sa súdne rozhodnutie venuje.
  7. Na jednej stránke je uvedených vždy najviac sedem judikátov, na ďalšiu stránku týkajúcu sa vybratej témy sa čitateľ dostane klikom na očíslované tlačidlá na spodku a na vrchu výpisu judikátov.
  8. Klikom na právnu vetu, teda krátky text uvedený pod nadpisom judikátu sa čitateľ dostane do samotného judikátu, kde si ho môže vytlačiť, prečítať, odoslať ho mailom a podobne.
  9. Pre účely modelového prípadu nájdeme napríklad judikát nazvaný „Výpovedný dôvod", ktorý v právnej vete uvádza, že: „Výpovedný dôvod, pre ktorý zamestnávateľ dáva zamestnancovi výpoveď, musí byť vždy uvedený v zrušujúcom písomnom prejave. Ak by výpoveď výpovedný dôvod neobsahovala, je neplatná, a to bez ohľadu na to, či u zamestnanca aj v skutočnosti niektorý z týchto dôvodov existoval. V písomnej výpovedi možno výpovedný dôvod uviesť citáciou príslušného zákonného ustanovenia, ale aj uvedením skutočností, ktoré sa stali dôvodom na skončenie pracovného pomeru výpoveďou. Neuvedenie príslušného zákonného ustanovenia, ktoré sa stalo dôvodom výpovede, nespôsobuje jej neplatnosť. V prípade, ak niektoré výpovedné dôvody uvedené v tomto odseku obsahujú viac výpovedných dôvodov súčasne, zamestnávateľ je povinný vo výpovedi uviesť, na základe ktorého konkrétneho výpovedného dôvodu dáva zamestnancovi výpoveď. Ak tak neurobí a z obsahu výpovede táto skutočnosť nevyplýva, je výpoveď z tohto dôvodu neplatná. V písomnej výpovedi uvedený dôvod výpovede nemôže zamestnávateľ dodatočne meniť." Jožo teda našiel odpoveď na svoju otázku. 

Obrázok 1 - postup ako sa dostať do konkrétnej kategórie judikátov

 

Obrázok 2 - náhľad na vyhľadaný judikát v zozname judikátov a prepínač jednotlivých stránok výpisu

 

Príliš zložité? Žiaden problém

Neprávnik však môže namietať, že ide o pomerne zložitý spôsob vyhľadávania, ktorý predpokladá už znalosť toho, že čitateľ sa bude vedieť orientovať medzi jednotlivými právnymi odvetviami, a teda bude vedieť, či sa jeho problém týka občianskeho, obchodného, pracovného práva a podobne.

Žiaden problém, máme ešte jeden spôsob, veľmi jednoduchý. Vyhľadávač na portáli www.najpravo.sk, ktorý je zobrazený na hlavnej stránke portálu v pravom hornom rohu (viď obrázok nižšie) prehľadáva celý obsah portálu.

Pokiaľ teda do okienka „Hľadaj" vpíšeme napríklad „Dôvod výpovede" vyhľadávač prehľadá celý obsah portálu a články, judikáty, či iné príspevky obsahujúce tieto slová nám vypíše v zozname. Veľmi rýchlo tak môžme medzi nimi nájsť aj vyššie uvádzaný judikát nazvaný Výpovedný dôvod.

Vyhľadávač na najpravo.sk

Obrázok 3 - umiestnenie fulltextového vyhľadávača na portáli www.najpravo.sk

 

A čo iné internetové stránky

JASPI

Pokiaľ by čitateľ nenašiel požadovaný judikát, ktorý by riešil ten jeho problém, môže využiť vyhľadávač judikátov v systéme JASPI, ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti. Dostane sa k nemu klikom SEM a keď sa stránka otvorí tak následným výberom (klikom) na Judikatúra.

JASPI

Obrázok 4 - Pohľad na vyhľadávač systému JASPI

 

Najvyšší súd SR

Aj stránka Najvyššieho súdu SR umožňuje vyhľadávať v databáze svojich súdnych rozhodnutí, a to aj v samotných textoch rozhodnutí. Postačuje napísať požadovaný text do okienka nazvaného „Text rozhodnutia obsahuje".

Najvyšší súd SR

Obrázok 5 - Pohľad na vyhľadávač súdnych rozhodnutí Najvyššieho súdu SR

Ústavný súd SR

Veľmi dobrý vyhľadávač môžeme nájsť na stránke Ústavného súdu SR. Samozrejme, tak ako aj na stránke Najvyššieho súdu SR, aj tu sa dá vyhľadávať len vo vlastných rozhodnutiach konkrétneho súdu, teda na stránke Ústavného súdu len v jeho vlastných rozhodnutiach. Aj táto stránka však umožňuje hľadať v textoch jednotlivých rozhodnutí. Napíšte požadovaný text do okienka „Hľadať v textoch rozhodnutí" a následne sa prelúskajte jednotlivými rozhodnutiami.  

Podotýkame, že rozhodnutia zverejnené na stránke Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR sú zverejňované v nespracovanej forme, a teda, nie je z nich vyabstrahovaná právna veta, t. j. zásadný právny záver. Názory súdu tu môžete nájsť len prečítaním si celého znenia odôvodnenia rozhodnutia. 

Ústavný súd SR 

Obrázok 6 - Pohľad na vyhľadávač súdnych rozhodnutí Ústavného súdu SR 

 

Text a screenshoty: www.najpravo.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 819
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Rodné čísla dostali čashttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/532294-rodne-cisla-dostali-cas/

Zrušenie rodných čísel má odklad. Ich nahradenie náhodným desaťmiestnym kódom schválila ...

Medzinárodné prieskumné asociácie nesúhlasia s 50-dňovým moratóriomhttps://www.teraz.sk/slovensko/medzinarodne-prieskumne-asociacie-ne/429399-clanok.html

Zavedením 50-dňového moratória by sa Slovensko stalo treťou najreštriktívnejšou krajinou na ...

Via Iuris chce pre vyššiu dôveryhodnosť zmeniť výber šéfa GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-pre-vyssiu-doveryhodno/429342-clanok.html

Nezisková organizácia Via Iuris chce zvýšiť dôveru v prokuratúru aj prostredníctvom zmeny ...

Nárok na vdovský dôchodok ženám s jedným dieťaťom by sa mohol upraviťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/narok-na-vdovsky-dochodok-zenam-s-j/429308-clanok.html

Do parlamentu predložili dve novely zákonov o sociálnom poistení.

V Českej republike prijali zákon o realitnom sprostredkovaníhttps://www.teraz.sk/ekonomika/v-ceskej-republike-prijali-zakon-o-rea/429306-clanok.html

Historicky prvý zákon o realitnom sprostredkovaní schválila Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: