TlačPoštaZväčšiZmenši

Zodpovednosť za vady diela

4.9. 2016, 11:02 |  najpravo.sk

Lukáčka, P. - Dufalová, L. - Lendartová, K.: Zodpovednosť za vady diela, Wolters Kluwer, 2016, 188 strán, mäkká väzba

Problematika zodpovednosti za vady diela patrí v súčasnosti pravdepodobne k najčastejšie sa vyskytujúcim dôvodom zakladajúcim spory medzi zmluvnými stranami zmluvy o dielo. Zodpovednosť za vady diela a uplatňovanie jednotlivých nárokov zo zodpovednosti za vady diela vystupuje do popredia osobitne v klíme ovplyvnenej pretrvávajúcim právnym dualizmom súkromného práva.

Deklarovaným cieľom monografie je snaha o komplexné spracovanie skúmanej problematiky a poukázanie na odlišnosti v otázkach právnej úpravy zodpovednosti za vady diela podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. V systematike publikácie skúmania od všeobecných pojmov k užším, resp. špeciálnym tvorí osobitnú kapitolu aj identifikácia koncepcií vymedzujúcich pojem právna zodpovednosť, ktorého poznanie je taktiež jedným z predpokladov pre správnu aplikáciu jej osobitnej súčasti, ktorou je zodpovednosť za vady diela. Nasledujúce nosné časti publikácie predstavujú komplexné spracovanie zodpovednosti za vady, osobitne v záväzkovoprávnych vzťahoch riadiacich sa Občianskym zákonníkom a osobitne v záväzkovoprávnych vzťahoch, ktoré upravuje Obchodný zákonník.

Zodpovednosť za vady diela

Obsah publikácie

Prvá kapitola

Historický vývoj právnej úpravy zodpovednosti za vady

 • 1. Zmluva o dielo a zodpovednosť za vady diela z pohľadu rímskeho práva
 • 1.1 Záväzkové právne vzťahy vznikajúce v rímskom práve zo zmlúv
 • 1.2 Locatio conductio a jeho odlíšenie od ostatných druhov kontraktov v rímskom práve
 • 1.3 Locatio conductio operis
 • 1.4 Vznik a zánik locatio conductio operis
 • 1.5 Práva a povinnosti zmluvných strán
 • 1.6 Zodpovednosť zmluvných strán za škodu
 • 1.7 Zodpovednosť za vady diela v rímskom práve
 • 2. Historický vývoj zmluvy o dielo, zodpovednosti za vady a záruky na území Slovenskej republiky od stredoveku do dnešných dní
 • 2.1 Historickosť pojmov „zmluva o dielo“, „zodpovednosť za vady“ a „záruka“ v právnickej slovenčine
 • 2.2 Zmluva o dielo vo feudálnom uhorskom práve
 • 2.3 Zmluva o dielo na prelome 19. a 20. storočia
 • 2.4 Zmluva o dielo po roku 1950
 • 2.5 Zmluva o dielo po roku 1964
 • 2.6 Zmluva o dielo v Občianskom zákonníku v jeho znení po roku 1992
 • 2.7 Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka z roku 1991
 • 2.8 „Zmluva o vytvorení diela“ a zodpovednosť za „nedostatky“ podľa autorského zákona
 • 2.9 Historické východiská formulovania návrhov de lege ferenda

Druhá kapitola

 • Teoretické východiská pojmu zodpovednosť v slovenskom právnom poriadku

Tretia kapitola

Zodpovednosť za vady diela podľa občianskeho zákonníka a obchodného zákonníka

 • 1. Zodpovednosť za vady diela v Občianskom zákonníku
 • 1.1 Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka
 • 1.2 Osobitné typy zmluvy o dielo
 • 1.3 Všeobecne k zodpovednosti za vady diela
 • 1.4 Zodpovednosť za vady diela v rámci všeobecných ustanovení zmluvy o dielo
 • 1.5 Zodpovednosť za vady diela podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za vady (§ 499 až 510 OZ)
 • 1.6 Zodpovednosť za vady diela v rámci zmluvy o zhotovení veci na zákazku
 • 1.7 Zodpovednosť za vady diela v rámci zmluvy o oprave a úprave veci
 • 2. Zodpovednosť za vady diela v Obchodnom zákonníku
 • 2.1 Všeobecné predpoklady vzniku zodpovednosti za vady
 • 2.2 Vady diela v kontexte právnej úpravy zmluvy o dielo v Obchodnom zákonníku
 • 2.3 Záruka za akosť pri zmluve o dielo
 • 2.4 Nároky z vád diela
 • 2.5 Zodpovednosť a liberácia zhotoviteľa pri vadách diela podľa Obchodného zákonníka
 • 2.6 Náhrada škody a zmluvná pokuta, ich aplikácia pri vadách diela
 • 2.7 Zodpovednosť za vady diela – záväzkovoprávny vzťah s cudzím prvkom

Zodpovednosť za vady diela

Publikácia si nájde svojho čitateľa nielen v odbornej, ale aj v laickej verejnosti a prispeje tak najmä k predchádzaniu sporom, ktorým je možné zabrániť dobrou prípravou zmluvy o dielo, a zároveň ponúkne odbornej verejnosti niektoré polemické otázky a návrhy de lege ferenda, ktoré môžu byť predmetom ďalšieho výskumu, resp. diskusie.

Ukážku publikácie si pozrite TU.

Publikáciu si môžete zakúpiť TU.

Zodpovednosť za vady diela

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 893
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čentéš o stave a budúcnosti prokuratúry: Chceme ju zmeniťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539805-jozef-centes-o-stave-a-buducnosti-slovenskej-prokuratury/

V poslednom období je medzi politikmi, ale aj vo verejnosti venovaná zvýšená pozornosť ...

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezarátahttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentom-sa-obdobie-ich-prace-na-doho/442178-clanok.html

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta.

Čižnár: Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Trnku bol zákonný a správnyhttps://www.webnoviny.sk/ciznar-postup-dozorujuceho-prokuratora-v-pripade-trnku-bol-zakonny-a-spravny/

Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Dobroslava Trnku bol zákonný a správny.

Černé stavby půjdou k zemi. Umožní to nový stavební zákon, který chystá ministryně Dostálováhttps://www.lidovky.cz/domov/cerne-stavby-pujdou-k-zemi-umozni-to-novy-stavebni-zakon-ktery-chysta-ministryne-dostalova.A200121_190617_ln_domov_rkj

Obce, do jejichž kompetence odstranění černých staveb spadá, se do bourání nepouštějí, ...

Zbavit se odstavených automobilů bude snazší, schválili poslancihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/odstranovani-odtazenych-automobilu-snemovna-zakon.A200122_091314_domaci_kop

Vlastníci silnic a veřejných parkovišť získají širší práva odstraňovat z nich odstavené ...

Ústavný súd vysvetlil, prečo stopol 50-dňové moratóriumhttps://spravy.pravda.sk/volby-2020/clanok/539637-ustavny-sud-vysvetlil-preco-stopol-50-dnove-moratorium/

Parlament menil pravidlá už počas hry.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: