Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

najpravo.sk • 22.1. 2020, 22:16

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania – prvoinštančného, odvolacieho i dovolacieho, ktorý by vyústil do rozhodnutia o nároku na náhradu trov jednotlivých konaní (§ 262 ods. 1 CSP) tromi samostatnými výrokmi. Takéto rozhodnutie potom tvorí základ pre rozhodnutie súdu prvej inštancie postupom uvedeným v § 262 ods. 2 CSP. Možno preto uzavrieť, že dovolacie konanie predstavuje v tomto smere samostatnú, od ostatného konania nezávislú časť konania, čo zakladá súdu možnosť, nezávisle od celkového výsledku sporu rozhodnúť len o trovách dovolacieho konania, s prihliadnutím na úspech sporovej strany v dovolacom konaní, bez ohľadu na definitívny výsledok sporu (takýto stav by mal následne nájsť vyjadrenie vo výroku rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, pozn.).

(uznesenie Ústavného súdu SR z 19. 11. 2019, sp. zn. I. ÚS 453/2019, zdroj: ustavnysud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

I. Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia 1. Ústavnou sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) 7. júna 2019 sa Slovenská inovačná a energetická agentúra, štátna príspevková organizácia, Bajkalská 27, Bratislava, IČO 00 002 801 (ďalej len „sťažovateľka“), domáhala vydania nálezu, ktorým by ústavný súd vyslovil porušenie jej v záhlaví označených základných práv a slobôd podľa ústavy a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) č. k. 7 Co 27/2018-421 z 20. februára 2019 a uznesením krajského súdu č. k. 7 Co 27/2018-426 z 27. februára 2019 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutia“).

2. Z ústavnej sťažnosti a príloh k nej pripojených vyplýva, že sťažovateľka vystupovala ako žalovaná strana v konaní vedenom Okresným súdom Bratislava II (ďalej len „okresný súd“) pod sp. zn. 51 C 190/2012, v ktorom sa (ďalej len „žalobkyňa“), proti nej domáhala zaplatenia sumy 81 120,44 € s prísl. Okresný súd rozsudkom žalobu zamietol a žalobkyňu zaviazal k povinnosti zaplatiť sťažovateľke trovy konania vo výške 3 757,26 €. Krajský súd na odvolanie žalobkyne rozsudkom č. k. 11 Co 54/2015-328 z 28. marca 2017 rozhodnutie okresného súdu v zamietajúcom výroku o veci samej potvrdil a vo výroku o trovách konania ho zmenil tak, že žalobkyňu zaviazal k náhrade trov konania vo výške 3 050,66 €. Zároveň priznal sťažovateľke nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Na dovolanie žalobkyne Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) uznesením sp. zn. 7 Cdo 151/2017 z 13. decembra 2017 rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie z dôvodu zistenia procesných pochybení týkajúcich sa verejného vyhlásenia rozsudku.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1650

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: