Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmena exekútora a účastníctvo v exekučnom konaní

najpravo.sk • 25.10. 2021, 17:34

Ak súd rozhoduje o zmene exekútora, súdny exekútor nie je účastníkom konania s poukazom na § 37 ods. 1 Exekučného poriadku (v znení do 31. 03. 2017).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. 8. 2021, sp. zn. 2Oboer/8/2021, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Košice II, ako súd prvej inštancie, uznesením zo dňa 21. septembra 2012, č. k. 39Er/818/2005-17, vyhovel návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala, Moyzesova 34, 040 01 Košice a vykonaním súdnej exekúcie vedenej pôvodne u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala pod sp. zn. EX 1295/2005 a na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 39Er/818/2005 poveril súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, ktorému túto exekučnú vec postúpil na ďalšie konanie. Pôvodne poverenému súdnemu exekútorovi Ing. JUDr. Karolovi Mihalovi priznal trovy exekúcie vo výške 78,63 Eur.

2. Súd prvej inštancie citoval ust. § 44 ods. 6 Exekučného poriadku a uviedol, že oprávnený je účastníkom exekučného konania, ktorý rozhoduje o tom, ktorý súdny exekútor exekúciu vykoná. Podľa názoru súdu prvej inštancie mu neprislúcha právo obmedzovať oprávneného vo využívaní jeho práva na voľbu súdneho exekútora okrem prípadov, kedy by vykonanie novým navrhovaným exekútorom bolo v rozpore so zákonom, napr. existencia dôvodov na jeho vylúčenie z vykonávania exekúcie. Súd prvej inštancie uzavrel, že neexistuje dôvod na vylúčenie súdneho exekútora z exekúcie, a preto rozhodol tak, že žiadosti oprávneného na zmenu súdneho exekútora vyhovel a poveril nového súdneho exekútora vykonaním predmetnej exekúcie, a to od právoplatnosti tohto uznesenia s tým, že účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1198
PoUtStŠtPiSoNe
: