Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zrušenie účasti spoločníka v s.r.o. (vzor návrhu)

Edmund Horváth • 12.3. 2011, 13:10

Okresnému súdu

Rimavská Sobota

N á v r h

Navrhovateľa: Ing. Ladislav Ondrejko, nar. 17. 4. 1968, Hviezdoslavova 5, 979 01 Rimavská Sobota

proti

Odporcovi: Moonspell, spol. s r. o., Gorkého 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36552242

o zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti

I.

Na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 8. 1. 1999 som jedným z troch spoločníkov obchodnej spoločnosti Moonspell, spol. s r. o. so sídlom Gorkého 2, Rimavská Sobota, IČO: 36552242, ktorá bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica dňa 20. 1. 1999, a to vo vložke 18965/V. Ostatnými spoločníkmi sú Ing. Ferdinand Gonda a Ing. Ján Novák.

Dôkazy:

Spoločenská zmluva zo dňa 8. 1. 1999

Výpis z obchodného registra

II.

Spoločnosť, ktorej som spoločníkom, od začiatku nenapĺňala svoj základný účel, na ktorý bola založená, a to výrobu dreveného nábytku. Z tohto dôvodu vznikali medzi spoločníkmi neustále nezhody a rozpory. V súčasnosti spoločníci medzi sebou vôbec nekomunikujú, a teda spoločnosť z tohto dôvodu nemôže vykonávať žiadnu podnikateľskú činnosť. Finančné problémy a neustále konfliktné situácie v spoločnosti sa odrazili aj na mojom zdravotnom stave, keďže som dňa 23. novembra 2007 skolaboval priamo v sídle spoločnosti a bol som hospitalizovaný v NsP Rimavská Sobota s práceneschopnosťou 7 dní. Všetky moje snahy o ozdravenie spoločnosti narážajú na neochotu ostatných spoločníkov, ktorí bez môjho vedomia založili ďalšiu spoločnosť, a to Exodus, s. r. o. s rovnakým predmetom podnikania, ako spoločnosť Moonspell, spol. s r. o., na ktorú previedli bez môjho vedomia aj časť majetku spoločnosti Moonspell, spol. s r. o. Môj 1/3-inový podiel mi neumožňuje žiadnym spôsobom ovplyvniť chod spoločnosti a ostatní spoločníci nereagovali ani na ponuku na odkúpenie môjho obchodného podielu.

Dôkazy:

Kúpne zmluvy

Lekárske potvrdenia

Výsluch účastníkov

Výsluch svedkov Ing. Gondu a Ing. Nováka

Výpis z obchodného registra

III.

Keďže vzhľadom na uvedené dôvody nemožno odo mňa spravodlivo požadovať, aby som zotrval v spoločnosti, žiadam, aby súd vyniesol nasledovný

rozsudok :

Súd z r u š u j e účasť navrhovateľa Ing. Ladislava Ondrejka, nar. 17. 4. 1968 bytom Hviezdoslavova 5, Rimavská Sobota v spoločnosti Moonspell, spol. s r. o., so sídlom Gorkého 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36552242 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo vložke č. 18965/V.

Odporca je p o v i n n ý nahradiť navrhovateľovi trovy konania spočívajúce v zaplatenom súdnom poplatku v lehote troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

V Rimavskej Sobote, dňa 12. marca 2010

                                                                   Ing. Ladislav Ondrejko 

 

Súdny poplatok zaplatím na výzvu súdu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3184

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: