Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (vzor) 2

Avalon • 18.9. 2011, 23:50

Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

obchodnej spoločnosti XYZ, s.r.o., so sídlom Pekná cesta 6, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 33 333 333, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3333/B (ďalej len „Spoločnosť")

Ja, dolu podpísaný Peter Nový, nar. 12.03.1965, r.č. 650312/6435, Slovenská republika, 902 01 Pezinok, Pekná cesta 6, ako jediný spoločník Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti (§ 132 zák.č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka) prijal dnešného dňa nasledovné rozhodnutia:

  1. Jediný spoločník týmto rozhodol o zmene konateľa, a to tak, že odvoláva konateľa: Ján Vážny, nar. 02.07.1981, r.č. 810702/3333, trvalo bytom SR, 811 03 Bratislava, Svetlá 3, ku dňu 18.07.2011.
  2. Jediný spoločník rozhodol o nasledovných zmenách zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy) Spoločnosti:
    Čl. VI - ods. Konatelia, časť „Prvými konateľmi spoločnosti sa stávajú" sa mení a znie:

    Konateľom spoločnosti je:
    Peter Nový, nar. 12.03.1965, r.č. 650312/6435, trvalo bytom Slovenská republika, 902 01 Pezinok, Pekná cesta 6

V Pezinku, dňa 18.07.2011

Peter Nový 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2673

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: