Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Platobný rozkaz (vzor návrhu na vydanie)

Stanislava Ďurišová • 28.5. 2024, 15:53

Návrh na vydanie platobného rozkazu slúži na podanie žaloby o zaplatenie peňažnej sumy, pri ktorej na základe podaného návrhu súd môže rozhodnúť platobným rozkazom len na základe tvrdení žalobcu.

Všeobecne o platobnom rozkaze

Ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Výrok o trovách konania sa na účely konania o platobnom rozkaze považuje za uznesenie.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Odpor a další postup

Proti platobnému rozkazu môže žalovaný podať riadny opravný prostriedok - odpor. Odpor proti platobnému rozkazu sa musí vecne odôvodniť. V odôvodnení žalovaný opíše rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti uplatnenému nároku. K odporu pripojí listiny, na ktoré sa odvoláva, prípadne označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. 

Ak čo len jeden zo žalovaných podá včas odpor s vecným odôvodnením, platobný rozkaz sa zrušuje v celom rozsahu a súd nariadi pojednávanie. 

Upomínacie konanie

Návrh na vydanie platobného rozkazu je možné uplatniť aj v tzv. upomínacom konaní, prostredníctvom na to určenej elektronickej služby.

Návrh na vydanie platobného rozkazu na príslušnom súde, na rozdiel od návrhu v upomínacom konaní, je možné vykonať aj v listinnej podobe.

Zákon o upomínacom konaní výslovne ustanovuje, kedy nie je možné poadť návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní a je nutné ísť cestou návrhu na príslušný okresný súd.

Súdny poplatok

Za podanie návrhu sa platí súdny poplatok vo výške 6 % žalovanej sumy. V prípade uplatnenia návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní, sa tento súdny poplatok znížuje na polovicu, teda na 3 %.

V niektorých prípadoch je súčasne žalovaný oslobodený od platenia súdneho poplatku, pričom toto oslobodenie vyplýva zo zákona o súdnych poplatkoch.

Ako upraviť vzor

Aby bola úprava návrhu pre Vás jednoduchá a prehľadná, vzor návrhu obsahuje zvýraznené všetky časti, ktoré musia byť upravené, spolu popisom, ako návrhu upraviť.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3799

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: