Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Výrok o nároku na náhradu trov konania pri neexistencii jednej strany sporu

najpravo.sk • 7.4. 2017, 19:06

Ak jedna strana sporu neexistuje, nie je medzi kým rozhodnúť o nároku na náhradu trov konania a výrok o nároku na náhradu trov konania je nadbytočný.

(uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. februára 2017, sp. zn. 17Co/38/2017)

Z odôvodnenia:

1. Napadnutým uznesením Okresný súd Rimavská Sobota (ďalej ako „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) zastavil konanie vedené na prvoinštančnom súde pod sp. zn. ... (prvý výrok) z dôvodu nedostatku spôsobilosti na práva a povinnosti u žalovanej spolu s nedostatkom procesnej subjektivity a nepriznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania (druhý výrok). Zároveň v predmetnom uznesení súd prvej inštancie nariadil vrátiť žalobcovi súdny poplatok v sume 9,80 €, a to prostredníctvom Slovenská pošta, a. s. - prevádzkovateľ systému, IČO: 36 631 124 so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica (tretí výrok).

2. Žalobca urobil v lehote na podanie odvolania podanie označené ako „Úprava návrhu na vydanie platobného rozkazu, doloženie.“ Na výzvu súdu prvej inštancie sa žalobca vyjadril, že uvedené podanie upravuje v časti označenia veci na „Odvolanie.“ Žalobca v odvolaní uviedol, že upravuje označenie žalovanej v znení: S. D., bytom J., dátum narodenia ..., štátny občan SR.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2957

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: