Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zánik vymáhaného nároku započítaním

najpravo.sk • 8.4. 2015, 19:39

Povinný má právo po doručení upovedomenia o začatí exekúcie podať na súd v stanovenej lehote námietky proti exekúcii, v ktorých môže okrem iného uvádzať aj to, že po začatí exekúcie došlo k zániku vymáhaného nároku. Zánik judikovaného práva môže nastať nielen splnením záväzku, ale akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý predpokladá zákon. Povinný teda môže namietať, že zánik vymáhaného nároku nastal započítaním jeho vzájomnej pohľadávky s vymáhanou.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. decembra 2011, sp. zn. 6 M Cdo 12/2010)

Z odôvodnenia:

Oprávnený podal dňa 26. januára 2009 u súdneho exekútora JUDr. Ing. J. Š., so sídlom Exekútorského úradu v N., návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie sumy 11 224,30 eur a trov exekúcie. V návrhu uviedol, že právoplatným rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda z 31.októbra 2008 č. k. 11 Cb 120/2005-185 bola povinnému uložená povinnosť zaplatiť oprávnenému sumu 11 224,20 eur (338 140,20 Sk).

Po udelení poverenia exekútor doručil povinnému Upovedomenie o začatí exekúcie. Povinný podal proti exekúcii námietky, v ktorých uviedol, že listom z 28. januára 2009 si započítal peňažnú pohľadávku oprávneného v sume 11224,30 eur voči svojej pohľadávke vo výške 3496,55 eur, pozostávajúcej zo sumy 1645,55 eur ako náhrady trov konania, na zaplatenie ktorej bol v zmysle vyššie uvedeného rozsudku zaviazaný oprávnený, zo sumy 938,16 eur ako zaplateného nájomného na základe faktúry č. 240024 z 31. marca 2004 a zo sumy 912,83 eur ako kúpnej ceny dvoj stĺpikového zdviháka TopStroj 0491 a to v časti vzájomného krytia a zvyšnú časť pohľadávky v sume 7727,75 eur oprávnenému 26. februára 2009 zaplatil.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2722
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: