Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Náhrada trov exekúcie v prípade preklúzie exekučného titulu

najpravo.sk • 5.12. 2014, 12:35

Pokiaľ oprávnená podala včas návrh na vykonanie exekúcie, neprichádza do úvahy jej procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty, určenej na jeho vykonanie.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 23. 10. 2014, sp. zn. 1EMCdo/1/2013)

Z odôvodnenia:

Oprávnená 21. júla 2006 podala súdnemu exekútorovi Bc. Vladimírovi Usačevovi návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie sumy 500,- Sk a trov exekúcie. Povinnosť zaplatiť túto sumu bola povinnému uložená na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu - Blok na pokutu nezaplatenú na mieste, evid. č. AA1044670 za priestupok, vydaným Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava II z 11 júna 2004.

Okresný súd Bratislava I (súd prvého stupňa) na podnet súdneho exekútora Mgr. Vladimíra Usačeva, ktorého poveril vykonaním exekúcie, uznesením z 25. januára 2008, č. k. 3Er 1178/2006-8 exekúciu zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. b/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) a zároveň oprávnenú zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 7 900,- Sk do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. Zastavenie exekúcie odôvodnil tým, že exekučný titul už nemožno vykonať, lebo 26. júna 2007 uplynula trojročná prekluzívna lehota v zmysle § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. O trovách exekúcie rozhodol podľa § 203 Exekučného poriadku v spojení s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2759
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: