TlačPoštaZväčšiZmenši

Zodpovednosť za vady diela

4.9. 2016, 11:02 |  najpravo.sk

Lukáčka, P. - Dufalová, L. - Lendartová, K.: Zodpovednosť za vady diela, Wolters Kluwer, 2016, 188 strán, mäkká väzba

Problematika zodpovednosti za vady diela patrí v súčasnosti pravdepodobne k najčastejšie sa vyskytujúcim dôvodom zakladajúcim spory medzi zmluvnými stranami zmluvy o dielo. Zodpovednosť za vady diela a uplatňovanie jednotlivých nárokov zo zodpovednosti za vady diela vystupuje do popredia osobitne v klíme ovplyvnenej pretrvávajúcim právnym dualizmom súkromného práva.

Deklarovaným cieľom monografie je snaha o komplexné spracovanie skúmanej problematiky a poukázanie na odlišnosti v otázkach právnej úpravy zodpovednosti za vady diela podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. V systematike publikácie skúmania od všeobecných pojmov k užším, resp. špeciálnym tvorí osobitnú kapitolu aj identifikácia koncepcií vymedzujúcich pojem právna zodpovednosť, ktorého poznanie je taktiež jedným z predpokladov pre správnu aplikáciu jej osobitnej súčasti, ktorou je zodpovednosť za vady diela. Nasledujúce nosné časti publikácie predstavujú komplexné spracovanie zodpovednosti za vady, osobitne v záväzkovoprávnych vzťahoch riadiacich sa Občianskym zákonníkom a osobitne v záväzkovoprávnych vzťahoch, ktoré upravuje Obchodný zákonník.

Zodpovednosť za vady diela

Obsah publikácie

Prvá kapitola

Historický vývoj právnej úpravy zodpovednosti za vady

 • 1. Zmluva o dielo a zodpovednosť za vady diela z pohľadu rímskeho práva
 • 1.1 Záväzkové právne vzťahy vznikajúce v rímskom práve zo zmlúv
 • 1.2 Locatio conductio a jeho odlíšenie od ostatných druhov kontraktov v rímskom práve
 • 1.3 Locatio conductio operis
 • 1.4 Vznik a zánik locatio conductio operis
 • 1.5 Práva a povinnosti zmluvných strán
 • 1.6 Zodpovednosť zmluvných strán za škodu
 • 1.7 Zodpovednosť za vady diela v rímskom práve
 • 2. Historický vývoj zmluvy o dielo, zodpovednosti za vady a záruky na území Slovenskej republiky od stredoveku do dnešných dní
 • 2.1 Historickosť pojmov „zmluva o dielo“, „zodpovednosť za vady“ a „záruka“ v právnickej slovenčine
 • 2.2 Zmluva o dielo vo feudálnom uhorskom práve
 • 2.3 Zmluva o dielo na prelome 19. a 20. storočia
 • 2.4 Zmluva o dielo po roku 1950
 • 2.5 Zmluva o dielo po roku 1964
 • 2.6 Zmluva o dielo v Občianskom zákonníku v jeho znení po roku 1992
 • 2.7 Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka z roku 1991
 • 2.8 „Zmluva o vytvorení diela“ a zodpovednosť za „nedostatky“ podľa autorského zákona
 • 2.9 Historické východiská formulovania návrhov de lege ferenda

Druhá kapitola

 • Teoretické východiská pojmu zodpovednosť v slovenskom právnom poriadku

Tretia kapitola

Zodpovednosť za vady diela podľa občianskeho zákonníka a obchodného zákonníka

 • 1. Zodpovednosť za vady diela v Občianskom zákonníku
 • 1.1 Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka
 • 1.2 Osobitné typy zmluvy o dielo
 • 1.3 Všeobecne k zodpovednosti za vady diela
 • 1.4 Zodpovednosť za vady diela v rámci všeobecných ustanovení zmluvy o dielo
 • 1.5 Zodpovednosť za vady diela podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za vady (§ 499 až 510 OZ)
 • 1.6 Zodpovednosť za vady diela v rámci zmluvy o zhotovení veci na zákazku
 • 1.7 Zodpovednosť za vady diela v rámci zmluvy o oprave a úprave veci
 • 2. Zodpovednosť za vady diela v Obchodnom zákonníku
 • 2.1 Všeobecné predpoklady vzniku zodpovednosti za vady
 • 2.2 Vady diela v kontexte právnej úpravy zmluvy o dielo v Obchodnom zákonníku
 • 2.3 Záruka za akosť pri zmluve o dielo
 • 2.4 Nároky z vád diela
 • 2.5 Zodpovednosť a liberácia zhotoviteľa pri vadách diela podľa Obchodného zákonníka
 • 2.6 Náhrada škody a zmluvná pokuta, ich aplikácia pri vadách diela
 • 2.7 Zodpovednosť za vady diela – záväzkovoprávny vzťah s cudzím prvkom

Zodpovednosť za vady diela

Publikácia si nájde svojho čitateľa nielen v odbornej, ale aj v laickej verejnosti a prispeje tak najmä k predchádzaniu sporom, ktorým je možné zabrániť dobrou prípravou zmluvy o dielo, a zároveň ponúkne odbornej verejnosti niektoré polemické otázky a návrhy de lege ferenda, ktoré môžu byť predmetom ďalšieho výskumu, resp. diskusie.

Ukážku publikácie si pozrite TU.

Publikáciu si môžete zakúpiť TU.

Zodpovednosť za vady diela

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 869
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poistenec na PN nemôže svojvoľne meniť miesto pobytuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/poistenec-na-pn-nemoze-svojvolne-meni/430796-clanok.html

Niektorí poistenci si neuvedomujú, že počas práceneschopnosti sa nemôžu liečiť kdekoľvek, ...

Ministerstvo vnútra chce do konca roka kompletne prezbrojiť policajtovhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-vnutra-chce-do-konca-roka-kompletne-prezbrojit-policajtov/

Ministerstvo vnútra SR plánuje do konca tohto roka kompletne prezbrojiť policajtov od ...

Prezidentka Čaputová udelila milosť, zohľadnila kritickú rodinnú a sociálnu situáciu odsúdenéhohttps://www.webnoviny.sk/prezidentka-caputova-udelila-milost-zohladnila-kriticku-rodinnu-a-socialnu-situaciu-odsudeneho/

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila milosť mužovi, ktorý spáchal dopravnú nehodu a dostal ...

Justícia má aj po tridsiatich rokoch od Nežnej revolúcie značné rezervy, zhodujú sa právnicihttps://www.webnoviny.sk/justicia-ma-aj-po-tridsiatich-rokoch-od-neznej-revolucie-znacne-rezervy-zhoduju-sa-pravnici/

Slovenská justícia má aj po celých desaťročiach fungovania stále značné rezervy.

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: